אני שמחה ומתרגשת לקראת הוצאת ספרי השלישי "השאקרות – שכלוף", בעוד כחודש…25.4.2024

מזה כארבעה עשורים אני עוסקת בהנחיית קבוצות, באסטרולוגיה, בנומרולוגיה, בפיתוח ויישום מודעות רוחנית ותקשור, מייעצת ומלמדת. אני מקבלת מיידעים, מלמדת ומעבירה אותם הלאה.
כבר בשנת 2013 התבשרנו על ידי ישויות ספיראלת האור, הישויות המדריכות אותי ודרכי את תלמידיי ונועציי, כי השינוי האנרגטי המתחולל על פני כדור הארץ בפרט, וביקום בכלל, משפיע לא רק על מזג האוויר אלא גם על המערכת האנרגטית ממנה אנו מורכבים. הישויות שלאורך הדרך תמיד ממציאות לנו מושגים חדשים, כינו את השינוי המתחולל במילה שכלוף, שנוצרה מצמד המילים – שכלול וחילוף.

אני שמחה ומתרגשת לקראת הוצאת ספרי השלישי "השאקרות – שכלוף", בעוד כחודש. המידע בספר מהווה ריכוז ושילוב של חומרים שנאספו על ידי בעקבות לימודי שאקרות בשלוש אסכולות – המערבית, האינדיאנית וההודית – ומידע מהישויות המדריכות. ניתן למצוא בו את עיקרי המידע על כל שאקרה, אם כי אפשר לכתוב על כל שאקרה לפחות ספר אחד שלם.

* אני משתמשת במילה שאקרה במקום צ'אקרה, כפי שרבים נוטים לומר, משום שזוהי מילה בסנסקריט (הודית עתיקה), וצליל ההגייה שלה דומה יותר לשאקרה.

יותר ויותר אנשים מפתחים מודעות רוחנית, מרחיבים את המודעות והרגישות הקולטת, ובעקבות זאת משתנה התפישה. השינוי ניכר גם במערכת השאקרות בכך שנוצר שכלוף (שכלול וחילוף), המתבטא הלכה למעשה בהתכנסות 12 המרכזים בגוף ובהילה ל־7 מרכזים, ובשינוי השאקרות המובילות וחילופם של הצבעים.

בעצם מדובר בחיבור לממד האינטואיטיבי בחיינו, קרי בחיבור לרוח, להבנה ולראייה רחבה יותר, המאפשר שינוי אנרגטי. השינוי נמצא בהתהוות ומתרחש בפועל במודע, קודם כול אצל מי שמפתח מודעות רוחנית. כעת הגיע הזמן שיהפוך לנחלת הכלל, כיוון שהמודעות הרוחנית הכללית על פני כדור הארץ מתרחבת.
בלימוד המרכזים האנרגטיים, אחת ממטרותיי היא לסייע בהתחברות מהירה למודעות, לתחושות ולאינטואיציות, בעזרת שימוש בתרגילים ובכלים כדמיון מודרך, ולתרגמן לזמן ומקום כדי לשפר את מצבנו ולחזק אותנו, בכלל ובתקופה זו בפרט.

השכלוף מציין את המעבר ממקום של הישענות על מערכת הגנתית הישרדותית הנובעת מתוכנת ההפעלה האנושית, שנתפסת כאילו היא האמת שאין בלתה, לחיבור מודע לזיכרון היותנו נשמה בתלבושת אנושית ולתפקידנו עלי אדמות, שעד כה היה מאוד מעורפל. כפי שאומרות הישויות: "המעבר משלטון הגוף להנהגת הנשמה את התלבושת שבחרה להתגלם בה".

במילים אחרות, מדובר במודעות לקשר בין המרכזים האנרגטיים, השאקרות שלנו, למבנה הנשמתי, לצופן הנשמה שאנו, דרך "זיכרון ההיות". קרי דרך המודעות שאנו ניצוץ אלוה ממעל בתלבושת אנושית, וחיבור מודע לשבעת התדרים המרכיבים את הצופן הנשמתי.
בחרתי לציין את האפיון של כל מרכז והקשר שלו לגופים הפיזיים, הרגשיים והמנטליים המשמשים אותנו על פני כדור הארץ, התכונות וההשפעות העיקריות, וכן על החיבורים של כל מרכז לאישיותנו.
המידע מאפשר להגדיל את המודעות שלנו ליכולות ולהבנות גדולות מהמקובל ומהידוע עד היום, ולגלות את הקשר לכוחות, יכולות וקשיים, לסייע ולתמוך. אך אינו אמור להחליף טיפול כלשהו, רפואי או פסיכולוגי.
אני מקווה שהספר יהיה לכם לתועלת, ללמידה והרחבת הידע וכי ישרת כל אחד ואחת נאמנה.

שני ספריי שיצאו לאור: 'מוות אינו סוף החיים' ו'ישויות מדריכות, מציאות או דמיון?' אותם ניתן לרכוש דרך האתר. ובימים אלה אני שוקדת על ספרי הרביעי שיעסוק במבנה היקום ומקומנו בתוכו.

סגור לתגובות.