הבחירה בגילוי אפשרויות אחרות לחיים ממלאים ומספקים…10.11.2022

אני נשאלת על ידי תלמידיי לגבי עתיד המצב בארצנו ובעולם מכל מיני בחינות כולל הפוליטיקה ובקשתי מהמדריכים לתת לנו מידע על התפתחות הדברים. לאורך כל התקשור קיוויתי שיאמרו משהו על העתיד הצפוי לנו והם בדרכם החכמה והבטוחה מובילים לשינוי תפישה וראיה, הבנה וחיים.
הם מציעים לנו להתחבר למהות נצחית של שינוי ובכך להרפות אחיזה בדפוסי חיים בהם אנו רגילים.

ישויות ספיראלת האור: "השלום הברכה ואורות האהבה לכם, כאן חברי ספיראלת האור מבקשים לומר לכם מספר דברים באשר לתקופת השינוי האינטנסיבי העוברת ביקום ובקיום.
ראשית מבקשים אנו להדגיש, את הידוע לרובכם זה מכבר, שכל עולם באשר הוא ביקום, או בקיום, אינו נצחי. קרי, נוצר מתי שהוא ובסיום התגשמותו, מתכלה.
למעשה נכון יותר לומר שההפרדה ליקום וקיום אף היא אינה מדויקת כיוון שהקיום, כל קיום, הוא חלק מהיקום.

הדבר הנצחי היחיד הוא הנצח = פוטנציאל כל ה"יש" בתנועה מתמדת המאפשרת, דרך מיגנוט והתמגנטות את חווייתו הלכה למעשה.
כל נברא זקוק להזנה על מנת להמשיך להתקיים ועל כן מטרת כל נברא = הגשמה דרך חוויה = המזון הנחוץ להתקיימותו.
במילים פשוטות יותר, הכול נמצא בתנועת שינוי מתמדת גם אם נראה לכם שלא כך הוא. השחזור כפי שאתם מכנים חוויות דומות, מתרחש כל עוד הוא נחוץ, כל עוד לא מוצה. ברגע שמוצה, משתנה, נע הלאה והופך לחלק מהניסיון המצטבר קרי, אינו עומד בפני עצמו. כך נכון לגבי כל מערכת שמש, כוכב, אדם, דפוסי תפישה וחשיבה.

כולנו בתקופה זו, בשמיים ובארץ, מצויים בהשלת דפוסים ודרכי חשיבה. קרי, בשינוי תוכנות עולם שפירושו שינוי עצום בתפישה, באופציות האפשריות ובכלל במה אפשרי ומה לא, אך בעיקר ניתן לומר שהשינוי הוא מתפישת הפרט את עצמו ועולמו כבלעדי, לתפישת כל פרט את הכלל, כחלק ממנו.
המעבר מזמניות לבו-זמניות, המעבר מחוויית הפרט לחוויית הפרט כחלק מהכלל, המשרת את עצמו ואת הכלל באותה המידה. המעבר לחיבור לרשת היקומית הפועמת, מהדהדת, בתנועה מתמדת. רשת הקשר והתקשורת הבלתי אמצעית שהמוח האנושי עדיין אינו תופס ועל כן נאחז במוכר ובידוע כבסיס להבנה והתנהלות.

החיבור לתודעת האחדות – רשת הקשר היקומית, הוא תוצר של מטרת ההגשמה דרך חוויה של כל הנברא שאינו עומד באמת מנפרד אחר, תודעה זו מאפשרת שינוי באינספור מובנים. קודם כל שינוי מבחינת היכולת לחוות את החיים והעולם כמחוברים אחד לשני. יכולת לחבר ולקשר בין הבנות ותובנות בזכות הרשת המאפשרת "הצצה" מאינספור נקודות מבט, תוך גילוי שהכול חלק מהאחד, ביטוי של האחד, הניזון מהשתקפויותיו.

הגילוי שהכול הולוגרמה אחת ענקית שייצרה אשליה של נפרדות ומתוכה עולמות תוכן רבים המתנגשים ונלחמים זה בזה, שעדיין אינם רואים עצמם כחלק ייחודי של הרשת. חלק שתפקידו להגשים את הפוטנציאל שלו עם, ביחד עם כל הפוטנציאלים האחרים.
קצרה היריעה מלתאר את השינוי התודעתי המתארע דרך החיבור לרשת היקומית והאישית. חיבור המאפשר חווית ייחודיות ושוויון ערך בו-זמנית.
תפקידנו להעביר כמיטב היכולת הבנה זו לתפישה האנושית, על מנת שכל אחד ואחת מכם יוכל להתחבר בהרגשה למהות האור שאתם, לנשמה המאפשרת חוויית חיים במיפתח זיכרון אנושי בגוף פיזי.

זאת על מנת תוכלו לגלות את הטעם והמשמעות בבחירה זו, להיזכר בתפקידכם הנשמתי עלי אדמות ולשחרר מהמערכת את כל אותן אמונות, דעות וקביעות שאינן רלוונטיות עוד. לאפשר לכם להשיל את התפישה האנושית כבלעדית ובלבדית ולחבור אליה מתוך מודעות ומטרת הבחירה בה בזו הפעם. כל מי שקורא את דברינו ומתחבר אליהם הוא מבין אלה שבחרו לגלות את הטעם, המשמעות ומטרת היותם בגוף פיזי כבני אנוש ולייצר תוך כדי כך שינוי תודעתי, תפישת עולם חדשה המחוברת לרשת הפרטית והכללית, כמשרתים ומקבלים שירות נעלה מעצם ההיות.

דברים רבים עדיין נסתרים מתחושת היכולת והיישום של דברים שכבר התעוררו בזיכרונכם כיוון שמדובר בתהליך, בעולם תהליכי שבו מתרחבת ההבנה עדיין בצורה לינארית – נדבך על נדבך.
הכוונה היא להגיע להבנת בו-זמניות הנשמה וגלגוליה, בו-זמניות ההגשמה המתארעת באינספור עולמות ביחד. ביחד. ביחד… אמנם נראה כי כל אחד מכם עושה את דרכו העצמאית, אך אתם עושים זאת בלי דעת, ביחד. השינוי קשור לדעת. קרי, לידיעה, ולמודעות שהכול קורה ביחד, גם אם למוח האנושי עדיין אין את טווח היכולת להבין זאת, הרי שהרגשת הידיעה, כבר יודעת!!

תקופה זו על כן היא תקופת עיבוד נתונים, היזכרות והפנמת הנצח, הניצוץ, שבחר להגשים מעגל חוויה והשלמה בכדור לימוד בעת זו ועושה זאת עם אינספור נשמות אחרות ביקום ובקיום. כאמור, בו-זמנית.
אחת הדוגמאות לכך הוא שינוי בסיס הנתונים ומתוכו הרחבת יכולת הקליטה של נתונים שקודם לכן לא התאפשרה קליטתם המודעת. בעצם מדברים אנו על שינוי בשליפת נתונים מהמוח המדעי למוח האינטואיטיבי, כך שבמקום להישען על ליניאריות – אתמול היום מחר, ההישענות עוברת לקליטה הקשרית מעגלית האוספת נתונים הרלוונטיים לרגע נתון, כל רגע. שינוי המעורר שכחה ותחושת אובדן דרך מהעדר קשר מספק לבסיס
הנתונים המוכר.

כל מי שמתאמן בשליפת נתונים הקשרית קרי, בקליטה ותרגום של התקשורת הרב כיוונית ורב רובדית אינו יכול להמשיך לאחוז באותן אמיתות, דעות ואמונות מאי הרלוונטיות שלהם. זו בהחלט תקופה מבלבלת במובן הזה. הפתרון נמצא באימון להקשבה אינטואיטיבית; הקשבה להארות החולפות במוחכם, להרגשת הידיעה, תוך מתן רשות מודעת לקליטה זו להיתרגם למודע הלכה למעשה.
אכן, כפי שאת נוהגת לומר להסכים לא לדעת על מנת לדעת, או מדויק יותר לוותר על החזקה בצורך לדעת ולאפשר ידיעה.

הבחירה בגילוי אפשרויות אחרות לחיים ממלאים ומספקים המביאה לידי חיפוש והתנסות, שלא תמיד ולא בהכרח מוכיחה עצמה כמועילה, אך תמיד מועילה כיוון שמאפשרת הכרה ושינוי. אכן, אין הלמידה מתאפשרת אלא דרך חווייתה הלכה למעשה.
חשוב שתתרכזו בגילוי ובהעזה לשנות, ללמוד, לעסוק בדברים שלא עסקתם, לגלות איכויות ויכולות שלא שיערתם את קיומם קודם לכן. כל זה מתאפשר בגדול עכב השינוי האנרגטי המתארע בעולמכם ובכל העולמות. הדברים כרוכים בחוויה של רגשות שונים כחלק מדברים שלקחתם לייצר עמם שלום. כל מה שמעכב מבעדכם לחוות עצמכם במלוא, כל מה שקשור בתנאים חיצוניים או בתלות חיצונית, מוכיח עצמו שוב ושוב בדרכים שונות כמעכב, כעוצר, כמפריע, כלא מספק, כמזיק וכדומה, הוכחות הנובעות מחוויית כל הדברים שבחרתם לשחרר מהמערכת האנושית, דרך הכרתם והכלתם הלכה למעשה.

זהו תהליך המאפשר לכם לשחרר אמונות, דעות וקביעות על עצמכם, העולם, החיים ולגלות את עצמכם, העולם והחיים מחדש, מפרספקטיבה שונה לחלוטין.
לשאלתך, השינוי קורה בדרכים שונות אם מתוככם, או עקב נסיבות חיצוניות כלשהם. רבים מכם המתקשרים חוזים אפוקליפסה בכדור לימוד, אסונות כבדים אבדן חיים וכיוצא באלה.
ברצוננו להדגיש שזוהי תקופת מעבר אינטנסיבית בכל המובנים. תקופה המאפשרת את חווית הקבוע כמשתנה דרך מעברים רבים; – מעבר מעולם ארץ לחיים בעולמות אחרים, (שהרי מוות אינו קיים, קיים ומתקיים מעבר מתמיד) ובין אם מעבר ממצב משפחתי לאחר; מצעיר לבוגר, מאזרח לחייל, מרווק לנשוי, מאדם להורה, מארץ לארץ, מעבודה לעבודה, מעיסוק לעיסוק ועוד כהנה וכהנה מעברי שינוי אינטנסיביים.

על מנת לשחרר את תפישת "סוף העולם" הכל כך אופיינית לתפישה האנושית, אנו מייעצים לכם להתבונן בעיני רוחכם "בכדור הלימוד" שלכם, כעובר שינוי.
ראו אותו ככוכב הנע בתוך מערכת של כוכבים סביב השמש ומושפע מהקרינות של הכוכבים ומשפיע עליהם, תוך תנועה מתמדת הגוררת אחריה תופעות שונות בכל המערכת ובכדור לימוד לתופעות של רעידות אדמה, של שינויי אקלים, של עליית או ירידת פני המים והים, של שינויי אקלים ההופכים מקומות צחיחים למלאי לחות ומקומות עשירי לחות לצחיחים, ממקומות קרים לחמים ועוד, ועוד…

בהסתכלות כזו על תופעות השינוי לא רק שאינכם עסוקים בפחד מהם ובנבואות אפוקליפטיות, אלא בהבנתם ויצירת השינויים הנחוצים להמשך תפקודכם בפלנטת ארץ. זהו שינוי עצום בתפישה האנושית = לא עוד תפישת אבדן ופחד אלא תפישת שינוי והשתנות מתמדת, בתנועה מתמדת, המתאימה עצמה לנסיבות, לזמן ומקום.

מילים אחרות מאחיזה בתפישה מסוימת, לגילוי המתרחש, או מדויק יותר, לחוויה של נוכחות מתמדת. המעבר לחוויית נוכחות הוא מעבר מתפישת החיים ממקום לינארי של עבר, הווה, עתיד, לתפישת הווה מתמשך בתנועה מתמדת".

כל הזכויות שמורות לדורית יעקובי

סגור לתגובות.