ללא אמון ביכולת אין פעולה מתאפשרת – התקשור מיום 28.11.2023

אני מבקשת מהישויות מידע על אמון ובעיקר כיצד ניתן להתחבר אליו, קרי לאמון הנשמתי מעצם ההיות, דרך ההשתקפות האנושית.

להלן שני תקשורים קצרים שקיבלתי בנושא:

ישויות ספיראלת האור בראשותנו, יהושפט ועזרה:
״שלום, שלומות, השלמות לכם אהובים. אמון הוא שם המשחק מבחינת מיצוי הנשמה את מהותה דרך כל מעבריה.
ללא אמון ביכולת אין פעולה מתאפשרת.
האמון הוא אינסטינקטיבי מעצם ההיות כיוון שכל אחד מאתנו מתוכנת מעצם היותו להגשמה דרך חוויה, כך שהדחף הבסיסי קשור באמון בסיסי במטרה והגשמתה.
כן, כן, אנחנו יודעים כי אינכם מקשרים את דחף ההגשמה לאמון, אך שמנה לב לקשר; הדחף אינו פועל על ריק הוא פועל על בסיס תכנות. התכנות הנובע בסדר אקראי מופתי מן ׳האין׳ מהווה בסיס הגשמה של כל השתקפויותיו ביניהן ׳אנרגיית האם׳ וכל השתקפויותיה.
בעצם אין בכלל שאלה של אמון, אמון הוא עובדה מולדת השזורה בכל!
כעת מבקשים אנו להתייחס לתרגום הוויה זו של אמון כפי שהוא מתבטא בהתניית תוכנות ההתגשמות השונות;
תארו לעצמכם את תוכנת 'כדור לימוד' הלינארית, בה חווית החיים מותנית בהשוואתיות אל מול כוחות מנוגדים כביכול, המותנית בהשוואתיות אל מול דעות, אמונות, קביעות ובעצם תרבויות, דרכן חווה הנשמה את עצמה דרך השתקפויותיה.
במילים אחרות, האמון הופך מותנה בתפישות חברתיות ואחרות וזז לחלוטין ממקורו המולד.

זאת אכן הסיבה שהחלטנו להביא למודע האנושי את מקור כולנו מן ה'אין' ולסייע לכם להיזכר בקוד הנשמתי האישי ולייצר אבחנה הולכת וגדלה בין היוצרת/הנשמה, ליצירה, ליצירותיה = ההשתקפויות במעברים השונים.
השינוי הכי משמעותי ועוצמתי במעבר חיים זה, נוגע בחיבור מודע של ההשתקפות ל'מהות האור' שיצרה אותה מלכתחילה.
מודעות ההולכת ומופנמת במח האנושי שפתח שעריו בעקבות כך, למוח האתרי והנשמתי והקולקטיבי, הקיומי והיקומי.
אמון מתאפשר דרך ההפנמה של המהות במודע הכרתי אנושי והסרת מסכי ההסתרה שהיו נחוצים על מנת לחוות את העולם הלינארי, אך מוצו ואינם נחוצים עוד.
היכולת, או שמא נאמר הרשות, להשיב אמון ההגשמה מעצם ההיות, מפוגג לחלוטין את כל סימני השאלה שאי פעם נוצרו, לגבי העתיד; ,כיוון שאין עתיד יש רק הווה בו מתרחשים חיי ההגשמה במלא הקיטור מעצם ההיות, כשתשומת הלב נתונה בעכשיו, עכשיו כל רגע, כל הזמן. מהות אמון יודעת ומכאן שאין בה צורך לשאול שאלות כיוון שכל שאלה מייצרת תשובה מעצם ההיות.
זהו שינוי אדיר בתפישה ובחוויית החיים = אין שאלות יש רק תשובות, אין תהיה יש הקשבה, אין סימני שאלה יש נוכחות מלאה, אין, אין, יש רק ׳יש׳. החסר אינו קיים עוד, כיוון שמתקיימת התרחשות מתמדת של יחסי גומלין ומתוכה סקרנות אדירה, גמישות אדירה ונוכחות הווה״

עוד על אמון – 1.12.2023 – ישויות ספיראלת האור:

"השלום הברכה ואור האהבה לכם כאן יהושפט עזרה וספיראלת האור המורחבת. מבטיחים להסביר את פירוש הפתיח, אך כעת נוסיף עוד כמה אמירות על אמון ונאמר כך:
אמון כאמור היא מהות אינסטינקטיבית מעצם ההיות, בהיות. כלומר, לקוד הנשמתי אין שאלה לגבי היותו, הוא פשוט הווה, כוכב אחד קטנטן מאיר, ברשת כוכבי אור קטנטנים בוהקים בכל צבעי הקשת.
אין לו שאלה לגבי הרשת, או לגבי עצם קיומו וקיומם של אחיו.
זו הוויה קיימת, המתקיימת מעצם ההיות. אין שאלות יש רק תשובות. כך מבחינת המהות.
מכאן, שמהות אמון היא בעצם ההיות הייחודי והאחדותי. זו תשתיתו של כל יציר נברא.
כשאנו מבקשים לסייע לכם להיזכר ב'מהות האור' שאתם, הכוונה היא לחיבור לאמון הבסיסי מעצם ההיות כייחוד וכחלק אינטגרלי מהאחדות בתנועה ותנודה מתמדת.
אכן, שכבות רבות של אמונות, דעות וקביעות מכסות על עובדה פשוטה וטהורה זו; שכבות כל עולמות ההתנסות ביקום ובקיום, שנוצרו דרך חוויית ההשתקפויות בתרבויות שונות וברקעים שונים.
במילים אחרות, השכבות שנוצרו של האמונות, הדעות והקביעות, הפכו להשקפות עולם ותפישות מציאות שאינם מחוברים מבחינת החווה המודע למקורו האוניברסלי, מפאת שכחה, המכוונת למיצוי החיים במציאות מסוימת.
בזו הפעם ההפרדה נפרדת מעצמה וכל הנחלים זורמים שוב אל ים הידע האוניברסלי, מתקבצים בתוכו כשורות תחתונות של ניסיון מצטבר, עוטפים את גרעין הידע הספציפי ממנו נבעו מלכתחילה על מנת שהגרעין יחווה, ימצה עצמו״

 

 

סגור לתגובות.