יש צורך לחיות בהזנה מלאה על כל ארבעת הרבדים, המשמשים אותנו להגשמת עצמנו;3.8.2023

יש צורך לחיות בהזנה מלאה על כל ארבעת הרבדים, המשמשים אותנו להגשמת עצמנו; הפיזי, הרגשי, המנטאלי והרוחני.

בתקשור זה מדבר אב-אל מישויות ספיראלת האור על הצורך לחיות בהזנה מלאה על כל ארבעת הרבדים, המשמשים אותנו להגשמת עצמנו; הפיזי, הרגשי, המנטאלי והרוחני.
לדבריו, אנו יוצרים מערכות יחסים עם המון דברים בחיים, כולל אנשים, על מנת למלא את מה שחסר לנו. כל מערכת יחסים שאיננה מספקת את ארבעת הרבדים בסופו של דבר מרוקנת את האנרגיה שלנו במקום למלא אותה.

קרי, כל הדברים שאנחנו עושים כבני אדם שאינם מספקים את ארבעת הרבדים, במוקדם ובמאוחר, "זה לא זה", מה שגורם לנו לתחושת חסר ומכאן לחפש עוד ועוד דברים שימלאו אותנו ופעמים רבות, מרוב חיפוש ואנחנו לא רואים את מה שיש, לא פותחים את ארבעת הרבדים לקלוט ולהיזון.
כבני אדם תשומת הלב שלנו בדרך כלל, איננה מוסבת להזנת ארבעת הרבדים.

אב-אל מסביר את ההפרדה בין הרבדים על מנת שנהיה מודעים מה נחוץ לכל רובד ונאפשר סנכרון מלא ביניהם. שלא נקפח אף רובד.

אב-אל מישויות ספיראלת האור:
"קודם כל ברצוננו לשוחח על מהות מזון והזנה באופן כללי ולומר כך; לכל עולם בו משתקפת נשמה נחוץ חיבור מסונכרן בין הבחירה לחיים מסוימים, לבין היכולת לקיים את הבחירה מבחינת חומרי ההזנה הנחוצים לנשמה דרך הגוף הנבחר.

מהות מזון קשורה, קודם כל וראשית לכל, לאיכות. קרי, מהות המזון חייבת להיות מחוברת לאיכות המשתמשת בה, או למהות הצורכת אותה. כשאין הלימה בין מהות המזון, מיד ניתן דוגמאות, לבין הצורך, ישנן תופעות לוואי. ישנן תוצאות שהרבה פעמים גוררות לחסר, גורמות לחסר.

מבחינת עולמכם למשל, על מנת לחיות ב'כדור לימוד' יש צורך לנשום אוויר מסוים לכך הכוונה במהות מזון ואיכותו.
זה אמור לפעול כחוק הכלים השלובים בהשתנות מתמדת; ההוויה הפיזית, כל הוויה פיזית, בנויה בצורה מסוימת וזקוקה להזנה מסוימת שתחזק אותה. ואנו מדברים על "המכונה" = הגוף הזקוק למזון, לאוויר, למים, על מנת לקיים מערכת יחסי גומלין נאותה בין מרכיביו ולתפקד בשלמות, או יותר נכון, לחוות מצב אופטימאלי מבחינת הפעילות הנדרשת ע"י הנשמה מראש, על מנת תוכל תגשים עצמה דרך חוויה בצורה הנאותה לה.

כלומר, כשמדובר על מזון על כל ארבעת הרבדים, יש להתייחס קודם כל לכל רובד בנפרד ולאפשר לו את האנרגיה הנחוצה לקיומו.
לקחנו כדוגמה את הפיזי משום שאתם בגוף פיזי, ומזון, מים ואוויר מדברים אליכם. אך באותה קלות נוכל לקחת את הרובד הרגשי הזקוק למגע עם העולם הסובב אותו, בפנים ובחוץ, שכן המגע מאפשר הזנה, היזכרות, התחברות. המגע מעורר ידיעה, ואנו מדברים על מגע בהרגשה, ברגש ובתחושה כאחד, כפי שהרובד המנטאלי זקוק למגע של רעיון, ברעיון, זקוק למגע של חשיבה, עיבוד נתונים, עיכול, ובעצם מהווה שליח 'הייחוד'. קרי, הביטוי של הרובד המנטאלי בעולמכם מאפשר את ביטוי ייחודכם = עיבוד הרעיונות, נקודות המבט, דרך החשיבה האישית שלכם.

הרובד הרוחני מבקש חיבור למרחב, לתנועה ותנודה היקומית המאפשרים והנותנים לו אנרגיה. כשהנשמה בגוף פיזי, לכוון ולנהג את הגוף בצורה המספקת ביותר והממצה ביותר על פי בחירה ברגע נתון של זמן.
זה הרובד היחיד היכול ליצור שינוי של ממש, האם חשבתם על כך? מדוע?
משום שהרובד הרוחני הוא זה היונק מידע מהיקום ומביאו אל הקיום, כל קיום בו הווה השתקפות כלשהי. כלומר, הרובד הרוחני הוא הרובד היחיד שיכול באמת לאפשר הרחבת והוספת נקודות מבט, גילוי עולמות חדשים, דרכים חדשות. קרי, שינוי של נקודת הסתכלות = פרופורציות אחרות, ובכך בעצם מדברים אנו.

לשם כך כל ההקדמה. משום שרק החיבור לרובד הרוחני יכול ליצור שינוי אמיתי בתוכנה האנושית, דרך דמיון המתורגם למחשבה מודעת הבוראת מציאות. אך נניח לכך כרגע משום שעוסקים אנו בהזנתם של הרבדים.
ובכן, יש קודם כל צורך בהתאמה מיטבית בין המזון לבין הרובד ומה פירוש דבר?
אם ניקח את ההשתקפות שלך כדורית לדוגמה, וזה נכון לכל אחד מכם, נאמר:
* שיש צורך שהרוח שלך בגוף הפיזי, תתחבר אלינו ולשאר חברים,
* תקבל מידע ותעבירו.
* תקבל מידע ותתחדש.
* תקבל מידע ותירגע.
* תקבל מידע ותזרום.
* תקבל מידע ותחווה את ישות האור המנהיגה את הגוף.
* תקבל מידע ולא תבלבל בין תבניות אנושיות ליקומיות.

במילים אחרות:
* נוצרת התאמה בין הנשמה לגוף שהיא בחרה להשתקף דרכו וכך יכולה היא להנהיגו.
* נוצרת התאמה בין הנשמה לגוף הנבחר, וכך הגוף הנבחר מובל על פי תבניות הנשמה, וכל תבניות הגוף נטמעות ומתפוגגות בדרך.
* נוצרת התאמה בין הנשמה לגוף הנבחר, והגוף הנבחר מקבל את הטיפול הטוב ביותר, הנכון ביותר והנחוץ ביותר, על מנת ישרת את הנשמה בצורה הטובה ביותר והממצה ביותר האפשרית.
* נוצרת התאמה בין נשמה לגוף הנבחר: אין שחזור.

החילונו מהנשמה וכמובן אין בכך כל פלא, משום ששאר הרבדים משרתים את הנשמה בספיגת מקסימום חוויות, בריבוי פנים של חוויות. כלומר, הרובד המנטאלי מאפשר תרגום הנקלט לשפת אנוש להוויה האנושית, לזמן ומקום. מאפשר ליצור מערכת קוגניטיבית רחבת היקף המעבירה את המסרים ומסבירה אותם, המאפשרת שימוש במידע עקב כך.
המערכת הרגשית, שתי מטרות לה: האחת, גירוי כל המערכות לפעולה. השנייה קשורה עם חוויה של זרימה ובעצם מקשרת בין הרובד הרוחני לרבדים האחרים ולחוויית הרובד הרוחני בגוף דרך ההרגשה.

היא מגרה את המידע לעלות מתת המודע למודע, מהווה סימולאטור, ועל כן כל כך חשוב לאפשר את חוויית המגע על כל הרבדים; המגע הרגשי תחושתי, על מנת יוכלו להתעורר תאי זיכרון, על מנת תתחבר הבנה בתחושה ותוכל לתרגם עצמה אל גוף, כפי שהמערכת הפיזית זקוקה למגע הפיזי, לחוויה של מגע חומר בחומר, או נאמר, חומר דחוס בחומר דחוס.

כאמור, כל מערכת יחסים שאיננה מספקת את ארבעת הרבדים נועדה לסייע לכם לעשות שינוי דרך חסר וחיפוש הרבה מערכות יחסים על מנת כולן ביחד תאפשרנה הזנה שלמה, מה שכמובן איננו מספק.
נכון שכל מערכת יחסים נבחרת תהווה מזון מבחינתכם על כל ארבעת הרבדים.

לשאלתך האילמת דורית, על ה"איך" אפשר לדבר רבות ונעשה זאת בהזדמנות אחרת, כעת נתרכז ברעיון בלבד ברשותך משום שחשוב שהרעיון יובן ויופנם קודם לכל הסברי "איך".

ובכן, כשמדברים אנו על מערכת יחסים, מדברים אנו על הכל.
כלומר, מערכת יחסים עם עצמכם: כשאתם מבקרים, שופטים, מתעלמים מחלקים שלכם, דוחקים, מדחיקים, דוחים וכד', אין סיכוי להזנת ארבעת הרבדים.
אתם עצמכם אינכם מזינים את ארבעת הרבדים שלכם בכך שאתם מסווגים, מבקרים, ממדרים את עצמכם מעצמכם. קבלת עצמכם כפי שהנכם היא זו שמאפשרת לפתוח הזנה קודם כל.

מערכת יחסים עם הסובב, שפנים רבות לה בעבודה, במשפחה, בזוגיות, עם הטבע, עם הבורא, עם הבריאה, היא תוצר ישיר של מערכת יחסים הפנימית ביניכם לבין עצמכם, קשורה לרמת הקשר שלכם עם הרוח, עם מהות האור. ככל שהקשר למהות האור מופנם יותר בהכרה האנושית, כך יחסי הגומלין – ההזנה בין ארבעת הרבדים, בין הפנים לחוץ, מלאה יותר.
עד כמה שנשמע הדבר מוזר הדבר קשור קודם כל לתחושת ערך מעצם ההיות, למגיע לי הבסיסי ביותר מעצם ההיות. קרי, לגישה, לתפישה, לתחושה שאתם חלק מהכלל והכלל חלק מכם.
נסיים לעתה פרק א' במהות הזנה. נשמח להמשיך בברכת האהבה, האור, ההזנה והשלום"

 

סגור לתגובות.