מהם חיים בכלל ומהם חיים עבור כל אחת מאתנו – 1.6.2023

באחת מקבוצת הנשים הוותיקות עלתה שאלה נוקבת: מהם חיים בכלל ומהם חיים עבור כל אחת מאתנו.
כתשובה לשאלה, נתתי תרגיל כתיבה מדיטטיבית ותוך כדי תקשורי הקבוצה קיבלתי גם אני מידע מהישויות המדריכות:

ישויות ספיראלת האור:
השלום הברכה ואור האהבה לכן, כאן ספיראלת האור מבקשים לתת היבט לשאלות לגבי מהם חיים ומהם חיים בשבילכן, מבחינתכן:
חיים לתפישתנו הם מכלול של היבטים ואפשרויות, המתגלים חדשות לבקרים ובעצם, בהווה מתמשך.
חיים הם מהות התגשמות והתגלמות.
חיים הם מזון והזנה.
חיים הם תנועה ותנודה מתמדת.
חיים הם דחף למילוי ומיצוי ומתוך כך, מזון והזנה.
חיים הם פעימה, דופק רב-רובדי ונקודתי באותה המידה.
כל השתקפות מונעת על ידי כוח החיים מעצם מהותה, בדיוק כפי שכול דבר מונע על ידי כוח החיים מעצם היותו, ביקום ובקיום.
'מונע מעצם היותו' פירושו, אותו דחף מניע היוצר התגשמויות רבות מימדים והיבטים. קרי, דחף המיצוי והמימוש של כל יצור נברא בין שמדובר בגלקסיה, בשמש ומערכת שמש, בכוכב או בברוא 'אנרגיית האם'. דחף המימוש, החיים, מקבלים אינספור צורות התממשות דרך עולמות חוויה שונים, דרך מעברים ותשתיות מיצוי שונות.

לפני שנים רבות נתנו לי הישויות מטאפורה של הנשמה כאישון וגלגל עין, אותו הם כינו "נקודת הראות אוסף כל התודעות" שיאפשר לי להבין את הקוד, הצופן, הנשמתי האישי, שכל דרכי המימוש נתונות בו מעצם היותו, בו-זמנית. כלומר, פוטנציאל המימוש נתון, קיים בקוד, מעצם ההיות "בסדר אקראי מופתי".
סדר אקראי מעיד על המיגנוט של "דומה מושך דומה ומשלים" וסדר מופתי מעיד על קוד ייחודי נשמתי שאינו מתערבב עם קודים אחרים, אך מתבטא ומממש עצמו דרכם ובעזרתם. כלומר הנשמה שלנו מתמגנטת מעצם היותה לכל התגשמות, גלגול, המאפשרים לה להגשים את הפוטנציאל הטמון בה כשמימוש הפוטנציאל הוא המים והמזון של האנרגיה.

ישויות ספיראלת האור:
"כשניתן דימוי אישון וגלגל העין כמטאפורה ל'נקודת הראות אוסף כל התודעות', כשהאישון הכהה מסמל את הקוד הנשמתי וכל הנימים בגלגל העין עצמו כ'חוטי' התממשות פוטנציאליים, (גלגולי חיים), בקשנו לחבר אתכם בחוויה לבו-זמניות הקיימת מאליה מעצם קיומו של כל קוד המממש עצמו בסדר אקראי מופתי.
קרי, ביקשנו לחבר אתכם לרעיון, שכל צורות המימוש האפשריות נתונות בקוד מעצם ההיות ומתבטאות דרך החיים.

ביקשנו לעורר את 'זיכרון ההיות' במודע הכרתי, לעורר את הזיכרון לניצוץ שאתם, הקיים ומתקיים מעצם ההיות בסדר אקראי מופתי – מעצם ההיות = חיים.
זיכרון מודע זה מאפשר חיבור ישיר לנצח ממנו נוצק הכול ולאינספור שבילי ההשתקפות מן המקור, המהווים דוגמא לדחף המניע לחיים, להתממשות, דרך חיים.
לסיכום, חיים כאמור מתבטאים באינספור צורות ודרכים ברמות דחיסות שונות ובעולמות שונים בו-זמנית ומצויים בכל אחד ואחת מאיתנו (כול רמות הדחיסות), נתונות לשימושנו כהנהגת האנרגיה את החומר, למשל. נשמח להרחיב."

סגור לתגובות.