אמון ב… ולסמוך על… כבר הולכים מבחינתי יד ביד – 19.1.2023

אני רואה את תפקידי כמעוררת את "זיכרון ההיות" קרי, הזיכרון שאני וכולנו נשמות בתלבושת אנושית, במודעותי הערה ומסייעת למי שמעוניין להיזכר גם כן. כשהנשמה היא קוד אנרגטי נצחי, הלובש צורה למען מיצוי הקוד/הפוטנציאל.
באחד השיעורים עסקנו בחיבור לאמון וביטחון מעצם ההיות בזכות ההפנמה שאנו נשמות בתלבושת אנושית לצורך השלמת מעגל חוויה קיומי. בין השאר דברנו על הקשר בין אמון ל'לסמוך' במובן של Trust.

מבחינתי אמון קשור ל- Trust כיוון שאין ביכולתי להיות באמון מבלי שאני סומכת, מה שהיה עבורי גילוי מרגש שאמון ב… ולסמוך על… כבר הולכים מבחינתי יד ביד, הם אותו הדבר בשבילי; שהאמון בעצמי פירושו שאני סומכת על עצמי אחרת אין אמון. אז בעצם מה בא קודם הביצה או התרנגולת? שני הצדדים של אותה המטבע. לפעמים האמון קיים ואז נכנס פחד שמא… פחד כישלון סמוי או גלוי, פחד מהתוצאה או בעצם פחדים אותם באתי לרפא, הקשורים עם מה אנשים יכולים לעולל לעצמם ולסביבתם, להרוס את החיים בדיוק מה שמשתקף בחיי כרגע .
אני אחראית על חיי בלבד, אין לי שום שליטה על חיי אחר, אך יש לי השפעה. כאן אני מגלה כיצד מחשבות עתיד נכנסות ומערערות, כך שלא מתקיים "רק עכשיו" למרות שברור לי שנקודת ההישענות הנצחית היא על עכשיו, נוכחות מלאה בעכשיו, במה נכון עכשיו כשאין לי מושג מה נכון מחר או בעתיד. אדע שיהיה מחר, יום ביום, יום ביום.
כמה לא פשוט להתמקד בעכשיו. האמון קשור לעכשיו = עכשיו זה נכון, עכשיו אני שלמה עם עצמי וכך יהיה כל יום, שלמות עם עצמי ועם מעשיי….

ישויות ספיראלת האור: נוכחות בעכשיו פירושה חוויית הווה מתמשך, איננה נקודתית כפי שאת כותבת
היא אקלקטית, כוללנית, כוללת, שהרי מדובר באין זמן בתוך זמן = בשכלול בכל רגע נתון בעולם הזמן; שכלול של היבטים, הבנות, תובנות, ניסיון מצטבר משכבר הימים, שהמוח האנושי אינו מודע להם בהכרח, אך הלב יודע. הוא, הלב, מרכז ההכלה הפועם, חלק מהלב היקומי, יודע.
לסמוך הוא תוצאה של אמון וביטחון. אמון וביטחון מתאפשרים בחוויה מתוך ועם המודעות לבו-זמניות. בו-זמניות היקום בכל קיום.
כאן אולי המקום להסביר שוב את עניין האשליה לצורך, לרגע. קרי, כל ההיבטים הנובעים מכל גרעין כדרך הגשמה דרך חוויה = השתקפויות הנוצרות, או מהוות כלי למיצוי הפוטנציאל של כל גרעין.
היכולת להביא למודע ההכרתי כי בו-זמניות פירושה חוויית 'נקודת הראות אוסף כל הנקודות' בו זמנית, קרי, היכולת להתחבר לרעיון שהנשמה היא קוד אנרגטי שתפקידו להגשים עצמו דרך חוויה. פירוש דבר שבו-זמנית, מנקודת ראות קוסמית, כל ההתגלמויות המאפשרות ביטויה והתממשותה של הנשמה, קורות. כמו שמש שכל קרניה זורחות בו זמנית לכל העולמות.
אמון וביטחון מעצם ההיות בחוויית הווה מתמשך = נוכחות מלאה המקפלת בתוכה את המקור וחווה עצמה על פי גבולות הווית ההשתקפות, אך בעצם זו אשליה.
כפי שניתן לחוות בדמיון את בו-זמניות ההשתקפויות/ההתהוות/המיצוי, ניתן גם לחוות לפחות כרעיון, את ההקשרים של כל השתקפות עם השתקפויות אחרות, את רשת התקשורת הבלתי אמצעית, המזינה ומוזנת, על מנת תתאפשר הגשמה דרך חוויה, הלכה למעשה.

הכול מחובר להכול, מזין ומוזן מהכול, מגשים עצמו מעצם היותו, ללא מאמץ או השתדלות, כך פשוט מעצם ההיות = אמון וביטחון, בו-זמניות, הווה מתמשך.
נשמח להרחיב אוהבים, מוקירים ומחבקים, אנחנו"

 

סגור לתגובות.