כל תוכנה מייצרת גבולות ברי קיימא, שיאפשרו לנשמה בגוף לחוות דרכם במיטב – 28.10.2022

היום הדלקתי נר כהרגלי בכל שיעור ולהבתו גדלה והבהבה בעוצמה כשקוראת לי לרשום מה שאני קולטת וכך עשיתי. אני מבקשת להזכיר שכל פעם שהישויות אומרות אכן, זה סימן שקראו את מה שעבר במוחי והתייחסו לכך.
אור הנר אהוב עלי מאוד ולאורך דרך החיבור הרוחני שלי תמיד קיבלתי סימנים מהבהבים מרגשים שחיזקו בי את ההרגשה שבאמת יש מי שהם או מי שהוא אי שם במרחבי תודעתי הקולטת.
ישויות ספיראלת האור המורחבת: "אכן אהובה מבקשים אנו לומר לך שאת עושה דרך מופלאה של שימוש בידע היקומי הלכה למעשה תוך כדי כך שאת מפוררת את מעברי הגוף/הנפש, שעדיין אינם מחווטים בשל תבניות האנוש, על מנת ייווצר חיווט. מבקשים אנו להדגיש שחלק ניכר מהתפוררות זו נעשה כשאת ישנה ולכן את ישנה יותר וממש מתבקשת לישון ולנוח, עוד.
תודעת הרוח שלך ושלנו פועלת על המישור הפיזי לפתיחת ערוצי קשר/קשב/זיכרון/ידע ויכולות ולשם כך הייתה נחוצה הסכמה אנושית מודעת והכוונה. תודעת הגוף, כך נקרא לה, אכן תפשה שליטה מרחבית על חיי האנוש, שאם לא כן, לא הייתה מתאפשרת חוויית חיים בו. אכן, כך בכל כוכב או מימד חוויה; כל תוכנה מייצרת גבולות ברי קיימא, שיאפשרו לנשמה בגוף לחוות דרכם במיטב. על כן ומכאן, תופסת שליטה מרחבית, לצורך.
משנחוו ומוצו גבולות אלה, חלה התרה ופריצת גבולות, כפי שקורה בשנים אלו. נוצרים גבולות חדשים = תוכנה חדשה, או כפי שנוהגים אנו לומר: גבולות הוויה אחרים. בזו הפעם, מתחברים, מתכנסים, גבולות ההוויה לגבול אחד קרי, למרחב חוויה כולל המכיל את הידע, הניסיון המצטבר, הדעות, האמונות, הקביעות ונקודות המבט של כל תוכנות ההוויה, לכדי יצירת תוכנה משולבת, מעין מרכז קשר/קשב, המכיל הכול. ככול שכך, מתאפשרת הפרדה ליצירה נטו. קרי, תמציות המידע מתחברות למקורן על פי נושאים, כמו בספריה, והידע הופך למודעות כיוון שנחווה דרך התודעה ותמציתו מוכלת, כבתדר הידע והמודעות = הספרייה הקוסמית/האקשית.
קרי, תדר זה או החיבור לספריית הידע, הופך אצל כל אחד מכם לרלוונטי בתלבושתכם האנושית בכלל ובפרט.

בכלל: לגבי כל הניסיון המצטבר דרך ההתממשות בכל "הנושאים", מדורים, מדורים. בפרט: בהתאם למיפתח הזיכרון היקומי וחיבורו לקיומי. אומר הדבר, שככול שהמודעות ההכרתית מתחברת לנשמתית, כך החיבור לתדר הידע והמודעות. במילים אחרות, חוויית חדר המראות כדוגמא, מתאפשרת במודע כל רגע. אומר הדבר כי המודעות האנושית פרצה את גבולות התוכנה וקולטת במודע מעבר לה בכל תחום, על פי צורך".

הישויות המדריכות נתנו לנו תרגיל שהם כינו "חדר המראות" המאפשר לכל אחד להתחבר לניצוץ שהוא ומתוכו לכל השתקפויותיו, בו-זמנית.
ישויות ספיראלת האור המורחבת: "כבר הדגשנו שאין הצפה קורית, אלא אם כן משתמשים אתם בסמים או אלכוהול, המוציאים מאיזון וסנכרון.

בחוויית קליטה מדיטטיבית חופשית, אין הצפה. נוצר סנכרון בין ערוצי הקליטה כשהתדר ההקשרי מעגלי שלכם מארגן את המידע הרלוונטי לרגע נתון, כל רגע, בתנועה ותנודה מתמדת. אכן, ככול שנוכחים יותר, מרפים מהצורך לדעת, נפתח הידע ומשתחרר אל המודע, כיוון שאין
עכבות רצון או צורך, עוצרות או מסננות את הקליטה. כאן מתכוונים אנו למעבר לסטייט אוף הרט – State of heart המתרגם עצמו סימולטנית לסטייט אוף מיינד – State of Mind שמתגמש, נפתח ומשתנה בעקבות זאת. מבחינת ההוויה האנושית, החוויה היא של ריק, חוסר ידיעה, שלווה רוחשת וניתן להקביל זאת להבדל שבין תנועת הגוף במרחב החיים עלי אדמות למעבר לחוויית הגוף במים. מימד תודעה שונה לחלוטין שאתם חווים בשינה או במדיטציה עמוקה, אך לא בחוויית החיים היומיומיים. הכוונה שבחיי היומיום תחיו מתוך נוכחות, רגישות קולטת, ערנות של שלווה רוחשת. אכן, כמו לשכב על הגב על הגלים בים, שהתוצאה היא של חווית הגולש, גולשת גלים מעצם ההיות ללא מאמץ כלל.

לשאלתך האילמת, זה בהחלט אפשרי הלכה למעשה וכך יהא".
נודה לכם מעומק לב שלאט, לאט, תובנות אלה מחלחלות לחיי ההשתקפות הנוכחית שלי הלכה למעשה.

 

סגור לתגובות.