תקשור ברכות לשנה הבאה עלינו לטובה – 22.9.2022

לפניך תקשור ברכות לשנה הבאה עלינו לטובה, עם הסברים על שינויי התפישה הצפויים בעקבות מה שמתרחש בעולמנו.
שנה מבורכת ממני אליך בבשורות נפלאות, בריאות איתנה והמון אהבה.

ישויות ספיראלת האור:
"בשנה זו, בשעה זו, מעולם של בו-זמניות לעולם של זמן, מבקשים אנו, ישויות ספיראלת האור, הישויות המדריכות של דורית, לומר לכם מילות ברכה והודיה בכלל ולשנה יהודית חדשה, בפרט.

א. הודיית לבנו לכם המשרכים רגליכם בכבדות, לעיתים מדשדשים בתקופה זו של שינוי מואץ, המתבטא בכאוס ולעיתים במשיכת שטיח מתחת להרגל, למוכר, לידוע ולציפיות.
הודיה על הבחירה להיוולד אל עולם בו אתם מחוסרי זיכרון היותכם, על מנת לגלותו, להשיב עטרה ליושנה, כפי שנאמר בעולמכם.
זה איננו מובן מאליו, לבחור שינוי דרסטי שכזה כשהמודעות ההכרתית אינה מצוידת במודעות הנשמתית מבחינת המודע.

ב. הודיית לבנו לכל אלה שלקחו על עצמם באומץ להקשיב לקול הלב המאוחד, לגלות במודע את השדה המאוחד, האחדות ממנה קורצנו כולנו.

ג. הודיית לבנו וברכתנו לכוח העמידה שלכם, לגמישות וליכולת לשנות נקודת מבט, חשיבה והתנהלות, כתוצאה.

ד. מבורכים אתם בשנה זו באנרגיית שינוי מחבקת, המקלה את המעבר התודעתי לאין ארוך. שנים רבות של אימון בשינוי התפישה באות על שכרן ומתבטאות ביכולת 'התבוננות משתאה' אל מול נסיבות החיים ואל מול עצמכם.

בשנה זו חלה הפרדה משמעותית בין החשיבה האנושית לתפישה הנשמתית, הבאה לידי ביטוי מודע יותר ויותר.
התפישה הנשמתית מאפשרת את חווית החיבור בין הצופה לחווה, בין ראיית 'חור מנעול' לראיה רחבה, מאפשרת חוויית 'צופה-הווה'.
קרי, שהחלק הצופה שבכם, אותו חלק שמאפשר פרופורציות אחרות, או כפי שאנו נוטים לומר, אותו חלק המרחף מעל קצה ההר מתחבר לחלק החווה העומד על המדרגה בה הוא עומד ומאפשר לו לגלות שישנן עוד מדרגות שניתן לראות, לחוות את המציאות מתוך השתנות מתמדת, גילוי מתמיד ופתרונות אינספור לכל מצב.

החיבור בין הצופה לחווה בוא החיבור בין תפישת האנוש לתפישת הנשמה. החיבור בין המודעות האנושית למודעות היקומית, הלכה למעשה. מגמה זו מקבלת ממדים גדולים מאלה שמוכרים לכם, שיאפשרו לכם לחוות את כוח המחשבה הלכה למעשה, יאפשרו ליצור שינויים מרחיקי לכת לטובתכם העליונה והמיידית כאחד.

זוהי שנת 'הצופה-הווה' הלכה למעשה; נוכחות מלאה, רגישות גוברת, קליטה מרחבית מתעצמת, כל אחד במינון שנכון ומתאים לו בהתאם לבחירתו.
זוהי הארה חשובה, 'בהתאם לבחירתו' כיוון שמדובר בשינויים שכמעט לא מורגשים, עד שמורגשים אל מול החיים.
כלומר אין מדובר בדרמות, אלא בתוצאות השלת אחיזה של דעות, אמונות, קביעות, הרגלים, מסקנות, לגבי עצמכם והחיים שהרפיתם מהם לאורך שנים, שיוכרו כאפקטיביים וקיימים הלכה למעשה, יותר מאי פעם, בשנה זו.

זוהי שנה בה אתם מבורכים בידיעת עצמכם ומקורכם, במובן הזה של אינטרס אישי המחובר ומשולב באינטרס החברתי, משרת אותו ומקבל שרות ממנו. בהחלט שנה מבורכת ומשמעותית.

כל הזכויות שמורות לדורית יעקובי

סגור לתגובות.