השליטה מתערערת על מנת למצוא עוגן חדש שאינו תלוי… – 16.6.2022

ישויות ספיראלת האור: "השלום הברכה ואור האהבה לך אהובה. כאן אחים ואחיות שלובי זרוע מכול השתקפויות החוויה ביקום ובקיום, ספיראלת האור כפי שכינינו אותה, מבקשים להרחיב מבט, מידע, באשר לקשר ולתקשורת המתקיימת מאיליה בין הנשמה הפרטית לחלקיה (השתקפויותיה), לבין כל הנשמות האחרות והשתקפויותיהן, באשר הן. אכן, (אומרות הישויות כמענה למחשבה שחלפה במוחי), רשת סבוכה ומורכבת בתנועה מתמדת, אשר במיפתח זיכרון קטן אינה מודעת.

בוחרים אנו להתחיל מהפרט ומהתקשורת הסמויה והמכוונת, כיוון שכל חלק-השתקפות, חווה עצמו במלוא, דרך ההפרדה. כשאנו מדברים על 'ההפרדה הנפרדת מעצמה', יכולים אתם להבין מהות = ההפרדה נוצרה לצורך מיצוי מלא של כל חלק ונפרדת מעצמה, כשהחלקים מוצו.

תם ונשלם פרק ההפרדה. ומדוע מדגישים אנו זאת? כיוון שהדבר מתרחש כתהליך בעולמות חומר, המפרק את מבני החשיבה והתפישה הפרטיים והכלליים, מה שאתם מכנים כאוס, כיוון שהשטיח נמשך מתחת לרגלי ההישענויות, ההרגלים והתפישות/תפיסות. הכול מתערער ומותיר לתחושות המגננה, הפחד, החרדה, הכמיהה, השאיפה וכד' שנוצרו עכב מבנה חשיבה מסוים, לעלות ולנסות לשלוט שוב, ללא הועיל.
השליטה מתערערת ומציאת עוגן חדש שאינו תלוי, שאינו חיצוני, הופך למשימה, שאצל רבים נתפשת כבלתי אפשרית. על כן, עולה רמת הבריחה מהסדר, מהעולם המוכר והידוע, המשהה ומאיץ את תהליך השינוי בפועל. הכל חלק מהערעור המביא להרהור במקרה המקדם שינוי, או להתגוננות, אחיזה ופחד הגורמים לבריחה למשל, במקרים המעכבים שינוי. אך באותה נשימה נאמר שזהו חלק מנדנדה המערערת את הקיים ומייצרת חדש. מדובר בתהליך האופייני לעולם חומר דחוס ולמיפתחי זיכרון בלתי מקושרים, מבחינת המודע ההכרתי, למהות הרוח.

כעת ברצוננו להדגיש מדוע מצבים אלה אינם פרמננטיים (קבועים), אלא משתנים:
משום שהתודעה האנושית מתפרקת מגבולותיה מעצם המתרחש, החיפוש, ההתנגדויות, הסמים וחיפוש הדרך הקלה ומעצם גילויים של עולמות אחרים, בינה מלאכותית ועוד, ועוד.
כשכך, קרי כשהיא מתפרקת מגבולותיה, נפתחים ערוצים לכניסת רשת הקשר הנשמתית של השתקפויות אחרות = ידע, ניסיון, הבנות ותובנות שמעבר לזמן ומקום.
שלא לדבר על הבחירה למעבר הנוכחי לשינוי תודעתי, כשבו-זמנית מתארעת כל העת תנועת מידע בצורות רבות, המאפשרת מציאת פתרונות חדשים, יצירות חדשות, דרכים חדשות: לחוות, לעשות, לחיות.

זהו תהליך טבעי שמבחינתכם בולט במיוחד ברגעי משבר, רגעי כורח, שינויים מהותיים בחייכם, המכוונים או מאלצים למציאת פתרונות חדשים.
עצם הבחירה לפרוץ את גבולות התוכנה הישנה, מפעילה ביתר שאת את הצורך לשנות ומעצם הבחירה, היא מקושרת לחלקים אחרים בעולמות אחרים. קרי, לתפישות עולם, תוכנות חשיבה שונות מזו של כדור לימוד. הזיכרון ש'אפשר אחרת' עולה ומתרגם עצמו
למציאות ו'דברים שרואים משם, כבר רואים מפה', אם ניתן לומר כך, כשרשת התקשורת מראש מוכנה למיפתח זיכרון הרבה יותר גדול."…

 

 

סגור לתגובות.