מחשבה על עצמאות כפי שהעבירו הישויות המדריכות – 5.5.2022

ישויות ספיראלת האור:
"השלום הברכה האור והאהבה לכם כאן יהושפט, עזרה וחברי ספיראלת האור מבקשים לומר דברים מספר על המושג, שמשתמשים בו בכל העולם: עצמאות.
מהי בעצם עצמאות? האם עצמאות נוגעת בחשבון בנק נפוח, האם עצמאות נוגעת בבריאות מתוקנת, בזוגיות מאושרת, בשלושה ילדים וכלב, או שמא יש במושג הזה כוונה שמעבר ל"לעשות מה שמתחשק לי ברגע נתון של זמן כל רגע".
עצמאות היא יכולת ביטוי ייחודי והרשות להביעה, במסגרת חברה זמן ומקום שנבחרו מראש על ידי הנשמה.
שימו לב שמשלבים אנו שני אלמנטים; 1. הבעה, ביטוי חופשי של האישות הנבחרת.
2. בתוך, על רקע סביבה וחברה.
ככל שקיים סנכרון מלא יותר בין שני האלמנטים, כך החופש להיות אתם על רקע, במסגרת, החברה אליה בחרתם להיוולד, גדול יותר.
נחזור: עצמאות, החופש להיות "אני" בתוך, על, בהתאם לרקע ולחברה נבחרת.
יודעים אנו כי משפט זה יכול לעורר התנגדות גדולה משום שהדבר אומר שהחברה, החוקים, הזמן, המקום, האנשים, האירועים, הריחות והצלילים כולם ללא יוצא מהכלל נועדו על מנת כל אחד ואחד יוכל להיות עצמאי.
אנו מזמינים אתכם לחשוב על כך, חג עצמאות שמח ומבורך מחברי ספיראלת האור".

סגור לתגובות.