תקשור מגמות ואקטואליה בעקבות מלחמת פוטין מיום 26.2.2022

כתבה זו תתחיל בתקשור המהווה רקע למה שמתרחש כרגע באוקריינה ובעולם בכלל, ובהמשך תתייחס למה שמתרחש בימים אלו.

ישויות ספיראלת האור המורחבת:
"שלום ושלומות של אהבה וחוסן, חסד וחמלה, להיות האנושי המתקשה בשינוי הרגליו. מבקשים אנו לתת הסבר נרחב למלחמה המתחוללת כיום, האלימות, בכלל ובפרט והשחזור של מאבקי הכוח; 'מי צודק, מי יותר חזק, חכם' וכד'.

נתחיל מסיבת ההיוולדות ל'כדור לימוד', (כך מכנים אנו את כדור הארץ) ומקווים כי הסבר רחב זה יאפשר הבנה רחבה ויפתח ערוצי ידע וזיכרון האצורים בכולכם מעצם ההיות, שכן, איש מכם אינו רק אדם, אלא נשמה בגוף אדם:
לאורך ההיסטוריה האנושית בת מיליוני השנים נבחרה מציאות "חור מנעול", (כך מכנים אנו את הבחירה להיוולד ל'מיפתח זיכרון קטן'), על מנת לחוות את עולם חמשת החושים, כשהכמיהה לחוש השישי ולמעבר לקיים דוחפת לחיפוש, לשינוי, בדרכים רבות ושונות.

לאורך שנות הקשר הארצי עמך דורית, מעבירים אנו מסר המדגיש את החיים האנושיים כשביל התנסות אחד מיני רבים. מדגישים כי כל ובכל שביל התנסות, קיימת תוכנת חשיבה המבוססת על תנאי אותו עולם חוויה ואכן, קיימים רובדי חוויה רבים ותוכנות חוויה רבות.
ושוב, כפי שאמרנו פעמים רבות, כל תוכנה, מגיע זמן מיצויה וכשכך, היא מתפרקת, מתמוססת ומפנה מקומה לתוכנה חדשה.
כך קורה בשנים אלה = שנים בהן הישן מוכיח עצמו כבלתי רלוונטי עוד. כך תמיד, כך עכשיו, אלא שבהבדל גדול מאוד; בזו הפעם מתמוסס מעגל השחזור, ההרגלים, הדעות והאמונות משכבר הימים, עכב, בעזרת, גילויים מרחיקי לכת בתחומי חיים רבים; טכנולוגיה, רפואה, מדע, חינוך, פסיכולוגיה וכיוצא באלה. גילויים אלה משנים את התפישה האנושית ומאפשרים הבנה מודעת לקיומם של עולמות אחרים, חיים אחרים ואף אפשרויות לצורות חיים אחרות. כשכך, אומר הדבר שנפרצת במוח האנושי ההפרדה בין הזיכרון האנושי אל מעבר לו (דבר היוצר את החיפוש והגילוי), זיכרון אישי שקיים הרבה מעבר למה שהעיניים רואות והאזנים שומעות.
התעוררות זיכרון זה גוררת אחריה מן הסתם רגישות קולטת הולכת וגדלה, התעוררות של הדמיון ותרגומו למציאות הלכה למעשה. רגישות זו מתבטאת בכל 'כדור לימוד' אצל אנשים רבים שבחרו להיזכר ש'כדור לימוד' הוא יצירה, מפוארת ככול שתהיה, לצורך הגשמת הפוטנציאל כבני אנוש ותו לא.
למה כוונתנו ב'יצירה לצורך'? כוונתנו להזכירכם שהרוח/הנשמה, החווה עצמה דרך הגופים השונים בגלגולים ובעולמות שונים, היא טהורה, חלק מהאחדות ואחת יחידה ומיוחדת, אהובה ושייכת מעצם ההיות.
רעיון זה מאוד מסובך להבנה האנושית, כל עוד אינכם נזכרים במהות המאפשרת חיים בגוף. אינה אפשרית כל עוד אינכם נזכרים שכל החוויות לאורך דרככם, ""הטובות, הפחות טובות, הקשות, האיומות"" וכדומה, הן כולן יצירות לצורך הגשמה דרך חוויה, חשובות ומשמעותיות כיוון שהאנרגיה הנשמתית באה לידי ממש דרכן, אך הן חוויות כמו תלבושות ב'מחסן התלבושות' ולא אתם!!!
כן, כן, איננו טועים, לא אתם, אלא יצירות, תפקידים, רקעים תרבותיים וכיוצא באלה, המאפשרים ל'מהות האור', הנשמה, להתממש.

בוודאי שקיימים בכל עולם קריטריונים מקובלים ושאינם מקובלים, אך אלה כולם תשתית, בסיס להגשמת הנשמה את עצמה, 'יצירה לצורך'.
אומר הדבר שבהתחברות לזיכרון הנשמתי מתאפשר חיבור לחלק הצופה, המתבונן, אותו חלק שלומד ואוסף חוויות ולמידה לסל שלו, באהבה, בחסד, בחמלה.
אותו חלק שזוכר שהכול הכול לטובתו, למענו, כל החוויות ה'טובות והרעות' כולן, לטובתו העליונה, שלו ושל כל המשחקים איתו תפקידים על אותה הבמה.
אותו חלק הזוכר ויודע שהוא חלק מה'אחד' מבורא עולם, בלעדיו הפאזל אינו שלם.
הארה חשובה נוספת בהזדמנות יקרה מפז זו; בורא עולם חווה עצמו דרך כל אחד מברואיו, החשובים והיקרים לו באותה המידה, כאיברים בגופו, על כל תאי התאים, החשובים כולם במידה שווה.
במילים אחרות, העונש ההאשמה, ההתנגדות והכעס הם אישיים, גם אם מושלכים על אחר או על מצב. הם מתעוררים באותם הרגעים שהרגשתם שלא פעלתם לטובתכם ולטובת הכלל, שהרי אתם חלק מהכלל וכשאתם פוגעים בעצמכם, או בסובב, אינכם יכולים להישאר שלמים עם כך מרגע שהפגיעה עולה למודעותכם; ישנו ג'י.פי.אס פנימי, סמן ימני מכוון דרך, שפעמים אינו מורגש או נשמע, עכב הצמדות לאידאולוגיות, צרכי שליטה, נקמה, כעס וכיוצא באלה, אך מתי שהוא מתעורר, מציק, מערער את ההרגלים הפוגעים והנפגעים ומייצר שביל שינוי, אם מתוך דחף אישי פנימי, או משום נסיבות חברתיות, סנקציות, כליאה, נידוי, הרחקה, אסון טבע ועוד.

ככול שהמודעות ההכרתית שלכם מוכנה להיפתח, לקחת אחריות מלאה על היפתחות תודעתכם, כך מתחולל שינוי תפישה בכם ובסובב אתכם, הבשל ומוכן לכך.
כל מה שאתם חווים בשנים אלו, היא חוויה המקצינה עצמה, שנועדה על מנת ליצור ולייצר תודעה חדשה שאינה מבוססת על הרגלים ותפישות ישנות.
תודעה השואפת למקורה, לחלק הבורא שלה ושל כולנו.

תודעה אנושית המוכנה להיפתח לזיכרון הנשמתי הגלגולי האישי והקולקטיבי.
כשכך, לאט אך בטוח, מתמוסס השחזור ומתאפשר מעבר מתודעה אנושית לינארית – טוב ורע עליון ונחות – ל'תודעה אנושית רב מימדית הקשרית מעגלית'.
לפני שנדבר על הקורות כעת בעולמכם המצוי בתהליך של ספינינג תודעתי מבלבל, נאמר רק מה פירושה של 'תודעה אנושית רב מימדית הקשרית מעגלית': הכוונה לשינוי בשליפת נתונים, לשכלוף = שכלול וחילוף, הנוצרים עכב פתיחת הזיכרון הנשמתי בתודעה האנושית. קרי, מתארעת (מלשון אירוע), החלפת כרטיס זיכרון, כמטאפורה, ממאה גיגבייט לאלף טרה בייט… כלומר החשיבה הלינארית של עבר-הווה-עתיד, מחליפה מקומה לתפישת חלקיקים רלוונטיים לרגע וברגע נתון בתנועה מתמדת.

תארו לכם ספרייה ענקית מראשית היקום, החופנת בחובה את כל חוויות ההגשמה מכל העולמות והגלגולים, המהדהדת בו-זמנית חלקיקי מידע רלוונטיים לכל שאלה וצורך.

האנרגיה ההקשרית מעגלית (שמבחינתכם נתפשת כאינטואיציה, הרגשת ידיעה, או הארה החולפת בתודעתכם), ובכן האנרגיה הזו מלקטת אוטומטית את כל חלקיקי המידע הרלוונטיים ושוזרת אותם לידיעה, תשובה, הכוונה מדויקת, לזמן ומקום. אוספת ומעבירה בתנועה מתמדת את הידע הרב מימדי ביד אמן, בכלל ולמח הקולט, המוכן
והבשל לתרגמם לזמן ומקום, בפרט.
מדוע בתנועה מתמדת? כיוון שמדובר ברלוונטיות, בהתאמה מדויקת לאדם, למצב, לשאלה, כשהמצב, השאלה, או מקור נביעתה, משתנים ויש צורך בעדכון מתמיד הנוצר דרך מיגנוט והתמגנטות.
אחד מהביטויים בהם אנו משתמשים על מנת להבהיר קליטה זו הוא: 'מעבר לזמן ומקום בזמן ומקום'.

אקטואליה
על רקע דברנו אלה, נדבר באקטואליה לה אתם עדיין מצפים. ובכן, המלחמה תסתיים בעוד  כשלושה עד חמישה ימים, מהעדר תמיכה מבפנים, אך תוצאותיה יראו מאוד.
א. בהעדר תמיכה הכוונה לחברי ממשלתו של פוטין, חלק נכבד וחשוב מבחינת השפעתם עליו וקבוצות התארגנות בכל רחבי רוסיה שיפעילו וכבר מפעילים, לחץ מאסיבי להפסקת הלחימה.
ב. פולין, רוסיה, מולדביה ומדינות אחרות כולן אוחזות באותו ""כדור צמר""
כמטאפורה, המתגלגל ביניהן יחד עם מדינות נאט"ו, האיחוד האירופי וארצות הברית, היוצר רשת סבוכה מדי עבור פוטין עם כל התמיכה, כביכול מסין ומאיראן.
מדוע כביכול את שואלת? כיוון שסין, איראן ורוסיה, כל אחת מבקשת לשלוט ולהשתלט על העולם מהאינטרסים שלה ולא אפשרי שיתוף פעולה ביניהן, ללא וויתור כלשהו על שליטה. זו איננה תמיכה אלא דרך לקבל תשואה בהתאם. סין רוצה להרחיב שליטה ברוסיה, איראן מבקשת להרחיב שליטה במזרח התיכון ותמיכה בגרעין… במילים אחרות, על פוטין לשלם מחירים המנוגדים לחלוטין לרצונו ואינם באים בחשבון. בטירופו הוא מבקש להשיב את שליטתה של רוסיה כפי שהייתה לפני עשרות רבות של שנים.
ג. מתקיימת הכנה לסדר עולמי חדש כבר זמן מה. סדר שברובו מתקיים מתחת לפני השטח, על מנת ליצור הסכם גלובלי מחייב בין כל המדינות בעניינים כמו; התחממות כדור הארץ, בעניין שימור הטבע ובעלי חיים, בענייני רפואה ומדע ואפילו בכל הנוגע לאסטרטגיות התגוננות וויתור על לחימה, דרך אמצעי התראה משותפים.
אלו רק מקצת מהנקודות הנדונות ברוב מדינות העולם, כולל רוסיה וסין בחלק מהנושאים. זוהי מגמה חזקה של הבנה עמוקה, של שיתוף פעולה למען טובת כולם ללא הבדל מין, דת, גזע ולאום. תתפלאו כמה מיליונים שותפים למגמה זו.
שינוי זה מתחולל בעצמה, אלא שכרגע עדיין לא הוכרז/הוצהר, כיד אחת לגבי כל ההתארגנויות וכל קבוצה כאילו עומדת בפני עצמה, מנסה לבנות את התוכנית השיקומית שלה.
לא ירחק היום והקבוצות תתחברנה לגוף אחד שוויוני לטובת הכלל, מה שיבליט את השינוי ועוצמתו. אך כרגע התהליך עוד בהתגבשות, המואצת בשל איומים רבים
המתבטאים בהתפרצויות געשיות, עליית פני הימים, תופעות שאין אפשר להתעלם מהן עוד. שלא לדבר על חוויית אבסורד ההולכת וגוברת המתבטאת במלחמתיות, באלימות, בעולם המכור לחיים האנושיים, מתוך העדר הזיכרון הנשמתי במודע ההכרתי.
נסיים ונאמר שגלגל תנופת השינוי מסתובב ומביא עמו עוד ועוד תופעות מאלצות שינוי ודוחפות לשינוי. ככול שכל מי שבחר בשינוי תודעתי, בחיבור לשוויון ערך מעצם ההיות, בקבלת התוכנה האנושית ככלי שניתן להפסיק לאחוז בו, יעצים השינוי בפועל.

השינוי יתאפשר ככול שתתחברו לשלום של אהבה וחיבוק, שלום של השלמה וקבלה, שלום של הכלת ההיסטוריה האנושית והטמעתה ב'אוקיאנוס' הידע' שלכם, כך תרפו כל אחיזה במערכת הפירושים והאמונות משכבר הימים = כל הידע והניסיון שנרכשו ונרכשים, כשהם הופכים חלק ממאגר הידע שלכם, מאפשרים תנועה חופשית כזו, שאין מגבלות התפישה מנהלות אותה עוד. שכן, ההיסטוריה הוטמעה והמשך החיים אינו עוד תוצר ישיר שלה, תם עידן השחזור!
לכן, חווים אתם התפרקות והיינו אומרים התפרעות, כאילו כל השייך לתפישת העולם האנושית ""מנצל את הרגע"" להמשיך להופיע על במת החיים, לשלוט ולהחזיק בכל כוחו בדפוסים המאפשרים את קיומו, מפאת איום התפרקות העידן הישן. כמו הר געש שיכול ללבות את מהותו שנים רבות ו""פתאום"" פורצת מתוכו לבה אדירה עם תימרות אש ועשן. הלבה ""מתבשלת"" ומתחילה לפרוץ ולכסות את כל הישן. קרי, מושל כל מה שהיה ידוע כנכון, מתאים, פשוט מתמוסס תחת משקלה וחומה של הלבה, הכול נשרף תחתיה.
זהו דימוי עוצמתי, אנו יודעים, משמעותי מאין כמוהו להבנת השינוי המתארע .
הדי המלחמה עוד יהדהדו חודשים על אף שהיא מסתיימת בלחץ הרוס להחלפת שלטון ובמהומות שיתעוררו כתוצאה מהלחץ.
נוצרת חביקה אדירה סביב אוקראינה, של ברית נאט"ו, האמריקאים והישראלים המסייעים גם מאחורי הקלעים. חגורה מכתרת גם פיזית וגם כלכלית.

תודה על בחירתכם האמיצה המאפשרת לנו לעשות את שלנו וביחד, מכל העולמות נייצר שינוי לאחדות ניגודים הרמוניה שלמה, בהקדם האפשרי.
אור של אהבה וחיבוק זכרו שאינכם לבד, לעולם".

 

סגור לתגובות.