הדמיון מאפשר לאפשרויות המיצוי, המימוש להתגלות, לבוא לידי ממש – 10.9.21

ישויות ספיראלת האור על דמיון: השלום הברכה ואור האהבה לכם, כאן ספיראלת האור, נענים לבקשה להעביר מעט מידע על דמיון:
דמיון, עולם אשליה. קרי, עולם הנגלה מתון ה"אין" לרגע, בתנועה ותנודה מתמדת.
לכן אשליה, במובן שאינו נצחי, אלא מופיע ונעלם כשמוצה, כמו החיים האנושיים למשל.
דמיון נציג הנצח, תוצאה של הפיכת הפוטנציאל לממש/לנראה/לנגלה, למען הגשמה דרך חוויה, תתארע (מלשון אירוע).
דמיון הוא הביטוי האולטימטיבי של הנצח, הקורם עור וגידים בעזרתו ודרכו.
דמיון משרת את כל הנברא אם כאינסטינקט (כדחף), של הגשמה, אינסטינקט של ראיה נכוחה, אינסטינקט של מארג אפשרויות וכיוצא באלה.
כן, כן, דורית, הדמיון מאפשר למארג האפשרויות (הכוונה לאפשרויות המיצוי, המימוש וההזנה כתוצאה), להתגלות, לבוא לידי ממש דרך כל אחד מהברואים, בדרך הסובייקטיבית הייחודית.
דמיון הוא היקום והקיום הנגלה ומתגלה. למשל, דרך חמשת החושים האנושיים, המהווים כלי לחוש השישי לחוות את עצמו דרכם, כשהאינטואיציה היא החץ שלו.
החץ שנשלח מן החוש השישי, דרך חוש או רובד רלוונטי ברגע נתון; הפיזי, הרגשי המנטאלי והרוחני, על מנת שניתן יהא להפכו למציאות נחווית.
דמיון הוא פוטנציאל כל ה"יש" בתנועה מתמדת, הנתפס על ידי החושים האנושיים דרך האינטואיציה. דמיון ביקום, כפי שאמרנו, הוא ביטוי של היקום וכל קיום. חשבו על כך…"

ישויות ספיראלת האור תקשור נוסף על דמיון:
"השלום, הברכה ואור השמחה, ההתפעמות, הגילוי והאהבה החובקת כל, לך, לכם. אור ההוויה הבלתי מוגבלת ובלתי מגבילה, אור ההתרחבות האינסופית בתנועה ותנודה מתמדת, אור הגילוי, אור הפוטנציאל המוקרן ""אל חוץ"" על מנת יתממש דרך הקרנתו. אור ה"יש" המשקף כל העת את הנצח – גרעין כל ה"יש", המתבטא ,לצורך הבהרה, כאנטי חומר כשהאור הנשפך מהפוטנציאל ומגלה את ה"יש", הוא החומר במגוון דחיסויות.
אותו אור, אותה השתקפות בסיסית מן ה"אן", השופכת אור על הפוטנציאל ובעצם, מהפוטנציאל, באינספור צורות, השלכות, השתקפויות ותלבושות, הוא מה שאתם מכנים. דמיון.
אור הידיעה = דמיון. אור הגילוי = דמיון, אור הנצח = דמיון.
דמו לעצמכם אנרגיה שקופה מוארת ומאירה, הנעה ביקום ותוך כדי תנועה מאירה עולמות כבמטה קסם. הדמיון מונע דרך כל 7 התדרים ומתגלה דרך תדר הבריאה והיצירה, הלכה למעשה, בעזרת כל הברואים. אך לפני שנוצרו כל הברואים…. ואין דבר זה קיים כיוון שהכול מתרחש בו-זמנית, אך למען שפת עולם החומר והזמן נשתמש בכך. ובכן, לפני שנוצרו כל הברואים הייחודיים, נוצרו מערכות שמש, כוכבים, אגני ניקוז, עולמות אינספור, בהם מממשים הברואים את הפוטנציאל שלהם = דמיון יוצר מציאות.
אכן, על כן מחשבה בוראת מציאות, על כן אינטואיציה יותר חשובה מידע כפי שאמר אלברט איינשטיין. על כן, על פי דמיון יישק דבר. על כן כל המשפטים בהם אתם משתמשים כגון 'כל דבר מתרחש פעמיים, פעם בדמיון ופעם במציאות' וכדומה. אלא שהיום, ביכולתכם כבר להבין שהכול מתרחש בו זמנית ועל כן אין גבול והגבלה אלא בעיני המתבונן"

 

 

סגור לתגובות.