מסממני השינוי והחיבור לאמון – 22.4.21

מדריכי ספיראלת האור:
"חווים אתם בתקופה זו את חילופי העיתים – מהכבד לקליל, מהדחוס, לשקוף, מהמצומצם למתרחב, או להתרחבות נכון יותר לומר. אומר הדבר שמנעד עצום של רגשות, מחשבות ואמונות, צועד אל דלתותיכם = השפעת הכאוס הסובב, ומדלתותיכם = הכאוס הפנימי שבשינוי מערך גנטי אנרגטי. קרי, החלפת תאי הבסיס של התוכנה העתיקה שעדיין הווה ב'כדור לימוד', לתאי מרחב הלב, 'מהות האור', 'זיכרון ההיות'.

כאן מדובר בכאוס במובן של תוכנה שאבד עליה הכלח, שיש להחליפה.
במילים אחרות, המעבר מ'גבול הוויה אנושי' ל'גבול הוויה יקומי', בקיום עכשווי, המצריך מערך שלם של התחלפות הישן בחדש = מוות ולידה מחדש.
המוות כולל את מותה של תכנת החשיבה של האישיות העכשווית ודרכי תפקודה ההיסטוריים ב'כדור לימוד'.

במכוון מדברים אנו במונחים של מוות ולידה מחדש, מכיוון שאין מדובר על שינוי המתבסס על הקיים, אלא על מות הקיים, תוך יצירת תבנית הוויה –'גבול הוויה' – חדש/ה.

גבול זה נוצר אצל כולם, אך יצירתו קשורה במוות של תכנת האישיות המתגלגלת, דרך חוויית פרפור, תרתי משמע, וגסיסה, תוך חוויות של תחושות איום, היצמדות, אחזקה ושמירה על המוכר והידוע וגילוי שמוכר וידוע זה אינו משרת, אינו מתאים, אינו מתואם ויש לחפש מרחב בטוח חדש. זה קורה באנושות כולה בדרכים רבות ושונות.

עליכם להיצמד, ממש להיצמד, לאמון המלא בכך, בידיעה המוחלטת שזהו תהליך שכל בני האדם נתונים בו, על פי בחירתם. אמון שיאפשר לכם לגלות 'כיצד' במקום, כהרגלי התוכנה הישנה: האם בכלל???

ככול שאתם נצמדים לאמון המוחלט בטרנספורמציה ומוותרים לחלוטין על 'איך יהיה', 'מה יהיה', 'האם יהיה' וכדומה, אתם חווים שלוות נפש ורגיעה.
טרנספורמציה כשמה כן היא: טרנס–פורמציה = יצירת פורמציה חדשה לחלוטין שאינה מתבססת על שהיה.
אל תתעסקו עם 'איך', עם עתיד, הניחו למה שהיה להיות. קרי, להתפוגג אל מאגר הידע שלכם, אותו אנו מכנים 'אוקיאנוס הידע'.

הניחו לתחושות חוסר האונים, אל מול מצבי קיצון מאיימים, כיוון שבכך אתם משמרים את מה שבאתם להרפות ממנו אחיזה.
חוסר אונים כשאר תכונות, הוא חלק מתחושות אנושיות, הנובעות 'ממיפתח זיכרון קטן', משכחה שהאישיות איננה המהות.
הפחדים נובעים מהחלפה בין המהות לאישיות או שמא נאמר: בין ההישענות על האישיות כאמת, במקום הישענות על הזיכרון שכל אישיות היא 'תלבושת' לצורך הגשמה דרך חוויה.
כל אישיות היא אשליה, קרי, איננה נצחית.
כל אישיות היא 'גבול הוויה' המאפשר מימוש, מיצוי, חוויה, נקודה!
ניתן כך לתאר את המעבר מכובד לקלילות, כפי שאמרנו בתחילת דברינו. דהיינו המעבר מהאישיות לאופי הנשמה.

נשמח להרחיב, אוהבים אתכם, חברי ספיראלת האור"

 

סגור לתגובות.