השחזור אין פירושו חזרה על אותו הדבר בדיוק…

מדריכים: "שלום הברכה ואור האהבה לכם כאן ספיראלת האור שמחים להיות עמכם, תודה על היענות, שמחים על היענות ועל הזדמנות להרחיב ריאות.

לפני  שנפנה אל התקשורים האישיים מבקשים אנו לומר כי שחזור הוא כלי, הוא דרך המאפשר להשלים מעגל חוויה, המאפשר לחוות מצב, תכונה, עימות עד תום ולכן על מנת שעימות מסוים בין עמים יאפשר שיבה לאחדות ולחוויית הניצוץ, האיחוד שהוא חלק ממנה, יש צורך בשחזור בעולמות חומר דחוס, בעולמות בהם מיפתח הזיכרון קטן.

השחזור אין פירושו חזרה על אותו הדבר בדיוק. אם תשימו לב מדובר בחוויה של מהות מסוימת, כל פעם בצורה אחרת, על רקע אחר, דרך חלון הסתכלות שונה.
כלומר, הגרעין יכול להיות זהה. אותו כישרון, אותה סוגיה, אותו עימות, פחד, קושי, כל פעם בנסיבות אחרות בצורה שונה, עד השלמה.

דפוס השחזור אף הוא מתפוגג במעבר החיים הנוכחי. אלא לפני שהוא יוכל להתפוגג, או לפני שנוכל לוותר עליו, הוא מופיע במלוא הדרו, במלוא עוצמתו בדרכים רבות ושונות על כל ארבעת הרבדים.

אין הכוונה בדפוס שחזור לאיזשהו סוג של ביקורת או שיפוט המצביאים על כך שמשהו איננו בסדר, לחלוטין לא! בלעדיו לא ממוצת חוויה.

אם תיקחו לדוגמה כישרון מסוים הרי שאין אפשרות לבטא את יצר הבריאה והיצירה במעבר חיים אחד בתחום אחד. יש צורך בהרבה מעברי חיים, בהרבה תחומים, בהרבה הזדמנויות, רקעים, שיאפשרו לתדר הזה לבוא לידי ממש.

ב"כדור לימוד" קוראים לחזרות האלה שחזור כמו שחזור ארכיאולוגי המבקש להשיב את מה שהיה ולהציגו במלוא הדרו ויופיו על מנת ניתן יהיה ללמוד את העבר אך זהו רק ביטוי אחד שאם ניקח אותו כהקבלה לכל מה שנאמר עד כה הרי שאיסוף כל הפרטים האלה באים לכדי תמונה שלמה, דומה להשלמת מעגל, כמטפורה ואיסוף כל הפרטים אל תמונה שלמה הוא השחזור.

סגור לתגובות.