על קשר בין נשמות אחיות

תקשור מדריכים על הקשר בין נשמות אחיות – 15.11.2010

מדריכים: "נשמות אחיות מהוות גורם בעל השפעה מאוד גדולה גם אם מערכת היחסים הנבחרת למעבר נתון אינה קרובה כפי שבחרתן הפעם. כל מבט, התייחסות, מילה ממך כלפיה, או ממנה כלפייך, יש להם משקל גדול פי אלף מונים, מאשר ממישהו אחר שאיננו אח נשמה. על כן ומכאן רק אח נשמה או אחות נשמה, (לא משנה), יכולים ללבוש תפקידים דרמטיים אחד בחיי השני. רק אחי נשמה גורמים לטרנספורמציה מפני שאלו מראות שאין אפשר להתעלם מהם גם אם נורא רוצים.

לאחים לנשמה יש מטרה כללית משותפת. זו אותה קבוצת נשמות שכל אחד ממנה מבטא פאן אחד, מאפשר הגשמה דרך חוויה של כל הקבוצה. אחים לנשמה נפגשים לאורך מעברי חיים כל פעם שיש צורך במראות משמעותיות. ושמנה לב שאיננו מתייחסים ל"טוב" ול"רע" מפני שאחים לנשמה יכולים ליצור קשר קרוב, חם, שייכותי, מדהים, עצום, חזק "לטוב ולרע".

אחים לנשמה יכולים לשחק תפקידים של שטן אחד לשני על מנת לעורר, לגרות, לגרור טרנספורמציה שהנשמה בחרה לעבור. זאת בחירה תמיד.

סגור לתגובות.