כדור הארץ ב 2012

תקשור מדריכים ותשובותיהם לגבי כדור הארץ ו- 2012

שאלה: מה הכוונה בהכנה ל 2012 . איזה ביטוי פיזיולוגי בעולם יעשה השינוי ומה מבדיל אותנו מאנשים שלא עוברים את השינוי?

דורית: נבקש מהמדריכים שיענו לנו:

מדריכים: "ניתן לכנות את המתרחש: חוויית האבסורד וזאת משום הדפוסים המקובלים ב"כדור לימוד". כלומר, כל זמן שהדברים זורמים איכשהו לא מונף דגל השינוי. דגל השינוי מונף כשנוצרים קשיים. דרך חוויית ה'אין מוצא' נמצא מוצא. אל נא תשכחו שישנם בכדור הארץ ארבעה מישורי תודעה, מפלסי תודעה, ממדי תודעה: המימד השלישי, הרביעי, החמישי והתשיעי. אומר הדבר שישנם פרקי למידה שונים לאנשים שונים בתחומים שונים, ועל כן, על אף שנשמות, שבחרו להיוולד למימד שלישי בחיים הנוכחיים להשלמת מעגל, יכולות להיות נשמות מאוד מפותחות, הן בחרו במימד הזה, מפני שרק בעזרתו, או דרכו, תוכלנה להשלים מעגל אנושי בחיים האנושיים שעדיין לא הושלם: אם זה על דרך האומץ, על דרך ההתנגדות, על דרך הכעס, על דרך הדיכוי, על דרך הקורבנות, על דרך המקרבן, לא משנה. השינוי שמתחולל, התוצאה שלו, פירושה זיכרון יותר גדול. כלומר, מתערער השטיח מתחת לרגלי התוכנה הישנה אצל כל אחד ואחד באשר הוא, גם אצל אלו שבחרו במיפתח זיכרון של 3%, מפני ""שפתאום"" מהלא נודע, מגיעה איזו יד נעלמה עם מידע ש"זה לא צודק, הדרך לא נכונה, שיש דרך אחרת"… וכבר דיברנו על כך שהשינוי בא מהפרטים הפעם. כלומר, ההתעוררות לחפש דרכים חדשות, להשתחררות מכבלי התוכנה הישנה שמתבטאים באלימות, באיום, בפחד, בחרדות, בנהנתנות, ברכושנות, בחמדנות וכיוצא באלה, מבקש להתיר את עצמו, וזה התהליך שמתאפשר בעזרת, דרך, חילופי האנרגיה ב"כדור לימוד".

אנו מדברים איתכן על רמה הרבה יותר גבוהה מכך מפני שכולכן מכווננות לשינוי, מודעות לעצמכן ברמה גבוהה, יחסית לכל הסובב אתכן ולפעמים אפילו גבוהה מאוד. לכן יכולים אנו לדבר על חיברות ברמה שאיננה מובנת למימד השלישי, הרביעי, ולפעמים אפילו לא לחמישי.

במילים אחרות, זהו מהפך שחל אצל כל אחד ואחד מבפנים, מעצם תחושת הכבלים והרצון להתירם, כל אחד בדרכו, כל אחד במועדו.

על מנת הכבלים יורגשו ברמה שתאפשר לאומץ לפרוץ אל מעבר לפחד, יש צורך בעוצמות שונות של לחץ. ולכן כל נשמה, בבחירתה לחיים הנוכחיים להשלמת מעגל, בוחרת את סיר הלחץ שנכון לה על מנת למצוא את השסתום שישחרר את הלחץ ויפתח את הסיר, אם נשתמש בזה בתור מטפורה בענייני המטבח והמרק. האם זה ברור והאם ניתנה תשובה?

כעת, שואלת את, על השפעות, תוצאות: התוצאות קשורות בשינוי התנהלות והתנהגות, בהתפתחות של אינטרס חברתי הולך וגדל, בהגנה הולכת וגדלה.

ובכן, כאמור, השינוי מתבטא בשינוי התנהגות והתנהלות, בשינוי התייחסות שאיננו נראה בהתחלה במאסה גדולה, אלא כסנוניות המופיעות עם בוא האביב. הסנוניות האלה יגברו עד שיתפשטו על כל הארץ, עד כי התנהלותן תדביק את כל השאר. זה קורה בקטן, וכבר דיברנו על מאסה קריטית שנוצרת אט, אט ככל שכל "מקדמי השינוי" העירו את "עושי השינוי" ואת "מבצעי השינוי". כלומר, אין מדובר בשינוי תיאורטי אלא בשינוי ממשי, מעשי הלכה למעשה. אם ניקח דוגמה אחת, הבריאות תהפוך להיות נחלת הציבור. זה לא יקרה מחר וגם לא בעוד שנה. זה כבר קורה בקטן פה ושם וילך ויעצים את עצמו. זה כמו גלגל הנעה שמתחיל לנוע לאט, לאט, וככל שהוא נע, הקצב שלו הולך וגובר. גלגל ההנעה מונע מזמן, והקצב שלו כבר גובר ברמה שגם ניתן לראות.

"אסונות טבע" היו תמיד ויהיו תמיד, ומבקשים אנו לתת לכן היבט אחר על "אסונות טבע" שאתן מכירות, רק להזכירכן, שמבחינתכן או מבחינת התפיסה האנושית זה אסון מפני שנפגעים אנשים ונפגעים אזורים שלמים. אך למעשה כדור הארץ חי ונושם, פועם ולפעמים הוא מתמתח ומזיז יד אחת לכאן ויד אחת לשם, והדבר מתבטא בשינויים בשטח, מפני ש"ההתמתחות" הזאת, כמטפורה מצחיקה, גורמת לתזוזה של פלטות טקטוניות, גורמת להתפרצויות געשיות, רעידות אדמה, (וכיוצא באלח),שהיו תמיד ותמיד יהיו מפני שכדור הארץ חי ונושם.

נדמה אותו לתינוק בשנתו הראשונה. כשנולד יילוד לכדור הארץ, ההבדל, בין הצמיחה שלו ברגע שהוא נולד עד גיל שנה, לצמיחה שלו בכל שאר שנות חייו, אדיר. תאוצת ההתפתחות בשיאה. תוך שנה הוא יודע לדבר, ללכת, להביע את דעתו, (והיום כבר הרבה יותר מזה ככל שמיפתח הזיכרון יותר גדול), כך גם כדור הארץ נמצא בתהליך של התפתחות מתמדת. נושרות לו שיניים, גדלות חדשות. הוא לומד ללכת ונופל לפעמים עד שהוא הולך באופן יציב, עד השינוי הבא, ובעצם כל הזמן מתרחשים שינויים. אין מדובר באפוקליפסה, אין מדובר בקטסטרופה ייחודית ל – 2012. אם תסקורנה את השנים, הרי שבכל שנה היו אי אלו תופעות טבע באיזשהו מקום, או מקומות, בעולם. כשהעוצמות קטנות, נמוכות ואינן גורמות לנזק, לא מדובר בהן בכלל. אך זה קורה כל הזמן. פני הטבע משתנים כל הזמן, בלי אפוקליפסות גדולות: לאט, לאט, מקום שהיו בו מים, המים נסוגים והוא מתייבש. לאט, לאט, מקום שלא היו בו מים, המים מתקרבים והוא רווה וגדל. זה קורה כל הזמן בתנועה מתמדת. ואנו מייעצים לכן להפסיק להתייחס לתופעות הטבע כאל "אסונות טבע". ואיננו מדברים על גל צונאמי שלוקח 250 איש אלא על עצם ההשתנויות שקורות כל הזמן. גם במקומות שישנה מודעות הכרתית מלאה להר געש פעיל, אנשים מתיישבים מתוך ידיעה מודעת, ברורה, שההר הזה יכול להתפרץ ובכל זאת מתיישבים.

זה יישמע אבסורד, אך ברצוננו להזכירכם, כי תאריך הכניסה והיציאה ודרך הכניסה והיציאה, נבחרו מראש,לא בכדי מתיישב אדם בכפר ליד הר געש. יש לזה לא רק השפעות על המוות, אלא גם השפעות על החיים עצמם, כמו לאורך החיים אם אין שום התפרצות. לא בכדי בוחרת נשמה להיוולד למקום מסוים, לעם מסוים, בזמן מסוים, במין מסוים, לא בכדי. הגיע זמן לצרף את כל חלקי הפאזל האלה בתודעה הערה שלכן, מה שיאפשר שינוי של התייחסות. האם זה ברור והאם תרצינה לשאול עוד דבר מה?"

שאלה: הקיצוניות הפוליטית שמתעוררת עכשיו בעולם, הגל הזה שמתעורר עכשיו בעולם אמורים להיפסק באיזשהו שלב?

מדריכים: "יהיו גלים קיצוניים בכל מיני מקומות בעולם. זה חלק מהאפשור לשינוי. זה חלק מהצורך של מי שבוחר להיות תחת שלטון כזה ומי שבוחר לשלוט בדרך כזו, לחוש את חומות הכלא, להשלים מעגל בכדי לפרוץ אותו. ולכן לא כל דבר מתוזמן בדיוק, אך נוכל לומר שההקצנה הזאת לא תיארך ימים. היא תתפורר, תתפוגג ותתפרק בהרבה דם, יזע ודמעות.

אם ניקח דוגמה נאמר, שעדיין יש מנת אגרסיה ב"כדור לימוד" שלא מוצתה. חלק ממוצה ב"אסונות טבע", כפי שאתם אומרים, באלימות מסוג כזה או אחר, במשטרים טוטליטריים, בהשתלטות של זרוע צבאית, בקיצוניות דתית, כפייה דתית שאיננה שונה מהשתלטות של כל זרוע קיצונית אלימה. זו אלימות מסוג אחר, אך אלימות. מסתיים מעגל של "טוב ורע", של "גן-עדן וגיהינום". זוהי ההזדמנות האחרונה להיות כל כך "רעים", אז למה לא לנצל אותה… זה הומור אך זה נכון.

אם תבדקו כל בחירה של כל אחד ואחד, של האחים המוסלמים, של הג'יהאד האסלאמי, של נטורי קרתא, של כל קבוצה קיצונית, תוכלנה לקבל מגוון של הבנות ותובנות מדוע האנשים האלה התקבצו ביחד, מה המטרה האישית של כל אחד בתוך הקבוצה, מדוע זה נחוץ לו ומה הוא תורם לעולם. האם ברורה הגישה?"

הארה: שום דבר לא קורה סתם. הכול תלוי בנקודת המבט שלנו.

מדריכים: "בהחלט".

שאלה: וזה מה שמוביל לפירושים וזה מה שמוביל לסבל?

מדריכים: "בהחלט. וברגע שנקודת המבט משתנה, הכול משתנה. גם מדובר, (דבר שלא הזכרנו אותו קודם לכן), בתוך המבנה הזה מותרות קארמות:"מותרות" מלשון התרה וגם מלשון אפשור. קארמה יכולה להיות מותרת אך ורק עם סליחה, עם קבלה, עם יכולת להרפות ולהכיל את האשמה, את הכעס, את הפגיעה, וכיוצא באלה, בתוך "אוקיינוס הידע".

קארמות הן תוצאה ישירה של פירושים, וברגע שהפירוש משתנה הקארמה מותרת. זו עת השלה של קארמות. עד כמה שהדבר יישמע מוזר, זו איננה עת של פתיחת קארמות חדשות, אלא סיום מעגלים, סיום מעגלי אלימות, סיום מעגלי אגרסיה, סיום מעגלי שתיקה, סיום מעגלי עבדות אל חירות חדשה.

נשמח לשוחח עימכם בפעם הבאה.לעת זו מבורכים אתם, מבורכים, מבורכים,

אור ואהבה, שלום ושלווה."

דורית: ברמה הכי פרקטית כל אחד מאיתנו (צריך לבדוק את זה לגופו), שבע מכל מיני דברים ומוכן לשנות. ההתייחסות משתנה, הפרופורציות משתנות. לפעמים העיסוקים משתנים. בחיים של כל אחד מאיתנו חל שינוי בעקבות משהו. אם אלה שינויים בהתנדבות, בעקבות זה שדי לנו ומספיק לנו, הבנו ורק בשל כך אנו עוברים הלאה, אחרי הרבה סבל וכאב, או ממקום של סקרנות, צורך לעשות דברים אחרים. כשאנו במקום של "התנדבות" יש גם את האומץ לשנות. הרבה פעמים האומץ הזה מתחבא משום שנוח לנו לחיות במוכר. זה משפיע על כל אחד ואחד מאיתנו בדרכו, ללא יוצא מן הכלל, בכיוון של שינוי בגישה, בתפיסה, בתודעה. אנשים שעושים 'עוד מאותו דבר', יגיע איזשהו זעזוע חיצוני, פיטורין, גירושין, מחלה של עצמם, או של בן משפחה, שמכריחים אותם לעשות סוויץ'. הדרך הישנה כבר לא עובדת כך שמי שלא "לומד בהתנדבות", ורובנו לא לומדים בהתנדבות, זקוק לעימות והאימות החיצוני, שיביא אותו להרגשה שזה לא עובד וצריך לעשות משהו אחר. זאת התקופה. כל מיני מבואות סתומים שאנו נתקלים בהם שדברים לא עובדים לנו יותר, שלא טוב לנו ולא נעים לנו יותר, לא רוצים יותר, וכן הלאה, המביאים אותנו לעשות שינוי.

הארה: כל השנים קיבלנו תקשורים על התפרצויות שקורות בכדור הארץ. זה חלק מגלגול שהכדור חייב לעבור, שיש איזו מאסה קריטית שהיא בוערת באדמה, ואם היא לא תתפרץ באותו מקום, אז לא תהיה ברירה ומקום אחר ייפגע. לכן חייבת להיות ההתפרצות הזאת, כדי להגיע לאיזון.

דורית: היום הם תיארו את כדור הארץ כמשהו חי ונושם. כל הזמן יש תנועה. אנחנו רואים אותו כמשהו יציב וקבוע אבל הוא לא. השינויים באים ממקום שכל אחד מתעורר איך שהוא מתעורר ובדרך שהוא מתעורר.

אני מברכת את כולנו שנלמד "בהתנדבות" מעתה ועד עולם.

סגור לתגובות.