חיבור לערוצי ידע

המתקשר בוחר ביחד עם מדריכיו לאיזה ערוצי ידע יחבור

הפעם, אני מבקשת להביא בפניכם תקשור שניתן בקבוצה ממשיכה בעקבות שאלות התלמידות לגבי סוגי תקשור וערוצי מידע שונים. כמטאפורה: על מנת להתקשר עם נשמות הנפטרים מופעל רובדX   במוח ועל מנת להעביר ידע יקום מופעל רובד Y במוח.  בעיקרון,המתקשרים יכולים להפעיל רבדים שונים, אך מה שקורה בפועל שפועלים אותם הרבדים בהם בחרנו להשתמש טרום לידתנו לכדור הארץ. מתקשרים שונים מעבירים ידע בהתאם לבחירה שלהם ושל מדריכיהם, שנעשתה כאמור טרם הלידה לחיים הנוכחיים. כל בחירה משרתת את המתקשר, את המדריכים ואת כל מי שמתחבר לידע דרכם. הבחירה האישית שלי שונה מהבחירה של המתקשרים שבחרו להעביר מידע מעולם הנשמות שעזבו את עולמנו ועדיין מצויות בכדור הארץ ("כדור לימוד" בפי המדריכים), במה שהמדריכים מכנים "מישור ההינתקות הראשוני", או ברובד אחר המאפשר התקשרות.הכול חשוב, הכול משמעותי וכאמור משרת.

מדריכים: "השלום והברכה, כאן יהושפט, עזרה וחברי ספיראלת האור מבקשים לומר לך, דורית, ולכן דבר מה.

כל מי שבחר/בוחר להעביר מידע שמעבר לזמן ומקום, בחר ערוץ המתואם עם הבחירה שלו ועם בחירת המדריכים שלו. לכל המתקשרים ערוצים שונים על פי הצורך:

1. צורך הנשמה להשלמת מעגל במעבר נתון ברגע נתון של זמן.

2. על פי צורך קבוצת המדריכים והמדריכים האישיים.

3. על פי צורך העולם, הזמן, המקום.

4. על פי צו השעה.

אינכן יכולות לראות זאת בגוף פיזי ללא המודעות לכך קודם לכן, ועל כן מוצאים אנו לנחוץ להסביר: ישנה תמונה גדולה. התמונה הגדולה משולבת, מסונכרנת על ידי הרבה מאוד נשמות בכל העולמות. לכל אחד מאיתנו יש תפקיד בתוך הסנכרון הכולל. יכולות אתן לדמות מארג מאוד, מאוד מורכב מערבולתי,כשכל אחד מאיתנו חוט במארג. לחוט יש את האפיון שלו, את הצבע שלו, את הכיוון שלו, את ההדהוד שלו, הוא מושפע ומשפיע. הוא ייחודי וחלק מהמארג הכולל. לנו (ספיראלת האור), יש תפקיד במארג הכולל הקשור לשינוי התודעה במעבר בין גוף לנשמה. או אם נאמר זאת אחרת, התפתחות או הרחבה, הגדלה, של מיפתח הזיכרון, דרך ההיזכרות בתמונה הגדולה האישית והכללית עד כמה שניתן ברגע נתון של זמן ב"כדור לימוד". על כן כל אלה שנולדו ל"כדור לימוד" עם משימת העברת ידע, כמוך דורית, מעבירים ידע על ערוצים מסוימים הקשורים, הן לדברים יקומיים והן לדברים קיומיים, או שמא נאמר, דברים יקומיים בקיום, מפני שהמגמה היא הפנמת הוויית הנשמה בגוף הפיזי. השיחה עם נשמות של נפטרים מאוד חשובה, מפני שהיא מביאה נחמה רבה ומפני שהיא מקשרת לרעיון של "החיים אחרי החיים" כפי שאמרת קודם לכן, אך זהו ערוץ ספציפי, ייחודי, בעל תדר מאוד מסוים, דחוס, ולא כל אחד בחר להתחבר לתדר הזה מפני שאת וכמוך וכמו כל אלה שלומדים אצלך זמן ארוך, בחרו להתחבר לתדר המימד התשיעי. תארנה לעצמכן את עצמכן מרחפות ברחבי הדמיון בקלילות=עולמות נפתחים, הבנות נפתחות ואתן מטיילות ברחבי היקום ובספריות הידע השונות, מציצות כאן, מציצות שם, דולות מידע נחוץ ומעשירות את חייכן לעומת "מישור ההינתקות הראשוני". שוב, הוא מאוד חשוב ומאוד משמעותי, אלא שרמת הדחיסות בו שונה, אלה "גבולות ההוויה" של "מישור האדמה", כך שאין מדובר "בפריסת כנפיים", כפי שנחוץ לכן על מנת להרחיב את מרחבי מיפתח הזיכרון וליצור שינוי תודעתי הלכה למעשה.האם זה ברור?"

קבוצה: כן.

מדריכים: "ישנם ערוצי ריפוי, הבראה והרגעה. ישנם ערוצי מחקר והמצאה. חוקרים רבים מביאים מידע ל"כדור לימוד" דרכו עולה רמת המודעות. וניתן רק את המחשב, את התקשורת, בתור דוגמה.נשמח לשוחח עימכן ולהרחיב.לעתה מבורכות אתן באור ואהבה, בשלום ובשלווה מחברי ספיראלת האור. 

סגור לתגובות.