ההתנהלות האנושית

דורית: זוכרת חלומות לפנות בוקר עם הסברים מאירי עיניים לגבי ההתנהלות האנושית, לגבי כדור הארץ.
הייתי עייפה מכדי לקום לרשום ועכשיו הכל פרח מזיכרוני… אך אני סומכת על המדריכים שהמידע הנחוץ יועבר על מנת אוכל להעבירו הלאה, לתלמידי והעולם. אז אני מפנה מקום כשאין לי מושג על מה המדריכים ידברו.

מדריכים: שלום של אהבה ושמחת ההיות לך אחות יקרה, אכן, דברים בפינו להעביר לך ולעולם הסובב את השתקפותך כדורית. כאן ספיראלת האור אחיך לנשמה ולקבוצה המחוברים לקבוצת התפקיד.

ומדוע אנו עושים הדגשה זו? היות וצעד נוסף מתבקש בהוויית השינוי שעלינו להעביר אל המודע האנושי, על מנת יתאפשר:

תם ונשלם שלב הטלטול העדין, שגרם לאורך עשורים לערעור החשיבה המקובלת ולפריצת החשיבה מתכנה ישנה, לחיפוש אחר הבנות וגילויים חדשים בכל תחומי החיים באופן כללי, בעולם, ובאופן אישי אצל יחידים. ניתן לכנות זאת ״תקופת חיפוש הדרך״.

תקופה זו נסתיימה (ואין אומר הדבר שתמו מחפשי הדרך, היות והפער בין תום תקופה מבחינה אנרגטית, לתום תקופה מבחינת התפישה המודעת, מאפשר לתהליכים להמשך כאילו ולא חל שינוי).
אומר הדבר כך: תכנה חדשה כבר החלה להיכתב; תכנת שוויון הערך, תכנת המימד התשיעי. אומר הדבר שקיים שביל לילך עליו. לא עוד הליכה באפלה, דשדוש וחיפוש, המלווה באינספור תהיות וסימני שאלה, אלא ידיעה פנימית ברורה של כיוון חדש, של יצירת אנוש חדש, כל אחד בתוך עצמו ומתוכו, ההדהוד בסובב, לסובב.


למרות שאין חוקה מוכתבת מוגמרת (כפי שקיימת לתוכנה הישנה), הרי שישנם אבני דרך, ישנן הגדרות שוויון, (שחלקן כבר הובנו והוכרו לאורך ההיסטוריה האנושית מזה עידנים), ישנה ידיעת הניצוץ הטהור בבסיס כל השתקפות, ישנה ידעת ההשתקפות כחלק מהוויית הנשמה את עצמה, כתוצאה מהוויית הבורא דרך הנברא, ישנה ידעה כי התוכנה הישנה מוצתה על כל הקיטוב שבה וכי הגיעה עת של הקשריות מעגלית, עת של חיבור, עת בה ההפרדה נפרדת מעצמה עם ודרך היזכרות עולה, שהכול אשליה לצורך קרי, האמת טמונה בעיני המסתכל ברגע נתון של זמן ואינה בבחינת אמת אוניברסאלית, אלא "אמת אשלייתית".
את יכולה להוסיף מושג זה אל מילון המונחים ״אמת אשלייתית״ שכן בכל עולם אשליה, מתקיימת האמת שלו. שהרי הכל, הכול, מן ״האין״, הוא השתקפות לצורך הגשמה דרך חוויה. במילים אחרות, עולמות נוצרים, ממוצים, ומתחלפים, משתנים ומתכלים.
אם תדמו בועת סבון, תוכלו להבין פירוש. כל בועת סבון שלמה, מוארת ומאירה בכל צבעי הקשת, נוצרת ומתפוגגת כשסיימה את מופעה בעולם הנגלה.
קשה לכם לדמות את חייכם עלי אדמות כבועת סבון, אך מבחינת הנצח, כך הוא – כהרף עין, בר חלוף, נולד, מתהווה, נוצק ומתפוגג, מפנה מקום ליצירה חדשה. כך כל נשמה בהשתקפויותיה, כך כל כוכב, כך כל מערכת שמש.

מבחינת ההתבוננות "מכדור לימוד״, עולם של זמן לינארי עדיין, (גם זה משתנה), התהוות והתפוגגות הינן עניין של זמן, אך מבחינת התבוננות שמעבר לחלון הלינארי הכל קורה בטווחים שונים, (בהתאם לדחיסות העולם ממנו מתבוננים) כשמבחינת ההתבוננות היקומית הכל קורה בו זמנית.

תיאור פשוט ומובן אולי יותר, יתאפשר בהתבוננות בגלעין עץ האבוקדו כשבו זמנית, בדמיונכם,

אתם יכולים לראות את הגלעין והעץ שיצמח ממנו על פריחתו פירותיו, אורח ואורך חייו.
בדיוק באותה מידה ניתן לראות כל מהות על השתקפויותיה, או שמא נאמר, צורות הביטוי המאפשרות את הגשמתה. כשתודעה זו נפתחת בתפישה האנושית, כל אחד ואחד מכם, כמונו בדיוק, יכול לחוש את מהותו הגרעינית, הנשמתית והשתקפויות הנשמה למיצויה, כתמונות הקלידוסקופ, האפיונים השונים בהרכבה, המאפשרים את הגשמתה דרך חוויה – הגשמת הבורא בנברא.

כשתפישה זו מופנמת ב״כדור לימוד״, נוצרת תכנה חדשה, שתשמש את החיים על פני אדמה זו בדרכים שונות לחלוטין; דרכי שלום, שיתוף פעולה, איגום משאבים, התחשבות ושמירה על מקום המגורים הזמני, איזון בין "אני לאנחנו", כשמיצוי ה"אני" מתאפשר דרך ה"אנחנו" ו"אנחנו" דרך ה"אני" ומכאן שתפישת העולם ההווה עדין של קיטוב, פשוט תתפוגג ותיעלם כשבילים שכוסו, כוסו, נפרש עליהם מעבה ואין עליהם מעבר נוסף.

כרגע עדיין מהווה הבנה זו אתגר גדול, מאיימת על אזור הנוחות הבטוח, מרחיקה את הרוב, אך מאתגרת את המאסה הקריטית להשלים את מעגל השינוי בתוכה, כך שתגרור אחריה את הרוב.

אכן דורית, לפחות חלק מהרוב אותו ציינו, הם חלקים של אנשי המאסה הקריטית.


במילים אחרות, ב״כדור לימוד״ בו זמנית, מעבר להתפצלויות, קיימות השתקפויות נוספות שלכם, אשר חלקם צפונות במיפתחי זיכרון קטנים.

אכן, זה מצביע על משיכת החבל, המאוד חזקה לעיתים, בתוך עצמכם, מכיוון שמייצג את התוכנה הישנה אותה באה ההשתקפות, גם הנוכחית כחלק מהמאסה, לשנות.

בחירה אתגרית ומאתגרת במיוחד. אך זו אינה מלחמה דורית, למרות שמורגש כמאבק בין חלקים, דפוסים, אמונות. זהו מאבק נחוץ מאוד, בלעדיו לא תתאפשר הכלה.

כשאנו מדברים על קבלה והכלת ״גן העדן והגיהינום״ בתוככם ומחוצה לכם, כוונתנו להכלת כל החלקים הקיימים עדיין כחלק מחיי האנוש בתכנה הישנה, שמיצתה את עצמה ומכאן שניתן להתחבר לתפישה החדשה ולהפנימה. קבלת והכלת החלקים האלה, תגרום להם להשתנות ולו משום שהם מאבדים כוח.

נציג זאת מנקודת מבט הרשת: תארו לעצמכם שכל אחד מכם מהווה רשת של קשר ותקשורת בתוך עצמו, המהדהדת אל חוץ. כעת, תארו לעצמכם שרשת הקשר כוללת גם את ההשתקפויות האחרות שלכם, כשכל רשת כזו כאילו עומדת בפני עצמה, אך מחוברת לכלל הרשתות, קרי ההשתקפויות של אותה נשמה.
כעת, דמו לעצמכם שכל נשמה, קרי רשת, מורכבת בפני עצמה, מחוברת לרשתות של אינספור נשמות אחרות כבמעין מערכת עצבים מרכזית, המתפצלת למערכות משנה, המתפצלות למערכות משנה, כשהכול נובע ממערכת העצבים המרכזית ומהדהד אליה, כך שכל שינוי תדר באחד מחוטי הרשת, משפיע על הכול ועל כולם.

בעיניכם הפיזיות, רשת זו עלומה, אינה נראית ונתפשת כרגע, אלא רק על ידי אלה

המפתחים ומתחברים אל מהותם האמתית, מהות הרוח המשתקפת בחומר וגם זאת בהתאם לנכונות, לבשלות, להכיל זאת.
אכן, אין הסתרות, יש ״יש״ בתנועה מתמדת. הכול מהדהד להכיל, משפיע על הכול וככול שמודעותכם לכך גוברת וככול שאתם מפנימים זאת מבחינת חוויית היומיום, כך גוברת ההשפעה על החלקים האחרים שלכם, על ההשתקפויות ב״כדור לימוד״ ובעולמות אחרים = הגדלת מיפתח

הזיכרון האנושי, כך משתנים החיים האנושיים לנצח.
מעגל ההשתנות הופך לשביל שהתכסה ואין עליו מעבר נוסף = קבלה והכלה היוצרת שינוי של תפישה, שינוי של חיים מכל הבחינות.

דבר נוסף שברצוננו להדגיש בעניין זה: לכול אחד מכם השתקפויות בעולמות אחרים, מפותחים יותר, בעלי מיפתח זיכרון גדול יותר, כשבמקורנו כולנו חלק מהאחדות ממנה לא נפרדנו. כך, שככול שהמודעות האנושית נפתחת למהות הנשמתית, היא מתחזקת עד כדי כך, שמשפיעה על כל המקורות והחלקים שעדיין אוחזים ״בקרנות המזבח״.

אם נאמר זאת בדרך פשוטה יותר להבנה ולסיכום, נאמר שהאישיות הנוכחית שלכם ב"כדור לימוד" נפתחת להבנה שמעבר לה, להבנה שיש לה תפקיד במסע הנשמה להגשמת עצמה, אך היא אינה הנשמה, אלא כלי המשרת אותה, (ככול ה"תלבושות", ההשתקפויות), כך נפתח הפתח המודע להבנות וידע שמעבר לזמן ומקום, של השתקפויות אחרות, של עולמות אחרים וההפרדה נפרדת מעצמה.
החיבור המודע שלכם למהותכם האמתית בפרט ולנצח בכלל, מאפשרת את שינוי התפישה

ב"כדור לימוד", את שינוי החיים, את שינוי התדר מעבדות לחרות; חרות של חווית השלם, לחרות של שלום עם העצמי ועם האחר, לחרות של שוויון ערך ושיתוף, של בניה משותפת לטובת הפרט והכלל, לחרות של הלימה בין ההיגיון הפרטי להיגיון הכללי.

נשמח להשיב לשאלותיכם ולהרחיב מידע, לעת זו, אור של אהבה ושלום, היזכרות וזיכרון נשמתי בהשתקפות כן הנוכחית. אור של יחד באחדות ניגודים הרמוניה שלמה מחברי ספיראלת האור.

תודה ואהבת אינקץ לכם אחים יקרים❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

כל הזכויות שמורות לדורית יעקובי

סגור לתגובות.