תקשור על יצירת בסיס נתונים חדש שמטרתו שינוי תודעתי – 4.7.2024

הישויות המדריכות מדברות על יצירת בסיס נתונים חדש ("תבנית מתהווה"), המבוסס על ההכרה המודעת בהיות כל אחד מאתנו באשר הוא, ניצוץ אלוהה ממעל, שווה ערך, אהוב ושייך מעצם היות ב"תלבושת" אנושית לצורך הגשמה דרך חוויה. הגשמה המתאפשרת ביחד עם המון נשמות אחרות.
אחד הקשיים בהם אנו נתקלים בכלל ובשנים אלה בפרט נוגע בכך שאין לנו תוכנה חדשה מודעת. הבחירה להיפרד מהאחיזה בתוכנה הישנה, בפרדיגמה, היא אתגרית בלשון המעטה בדיוק משום שאין תוכנה אלטרנטיבית מודעת. בדיוק משום שמעצם ההיפרדות מדעות, אמונות וקביעות לגבי עצמנו והחיים והגילוי שכל אחד מאתנו נשמה טהורה מעצם ההיות, נוצר משהו חדש, בסיס נתונים חדש.

ישויות ספיראלת האור: "השלום והברכה, כאן יהושפט, עזרה וחברי ספיראלת האור מבקשים לומר לך מספר דברים; ראשית, הפרדיגמה החדשה איננה פרדיגמה. זוהי 'תבנית מתהווה' וכך תישאר: שכן, התוכנה החדשה איננה בבחינת פרדיגמה. וכאן נעוץ ההבדל הענק; בעצם המושג 'תבנית מתהווה' מדובר בחיבור להדהוד היקומי, לתנודה ולתנועה, לשינוי המתמיד ולהשתנות; מעגלים, מעגלים של מידע נפתחים ונסגרים בפעימה מתמדת, בקצבים שונים, בתדרים שונים, מתחברים, נפרדים, מתמזגים, יוצרים ונוצרים = 'תבנית מתהווה'.
אכן, עוד חזון למועד שתבנית זו תיטמע בכדור לימוד בלבות כולם משום שהיא בהחלט מהווה איום להמשך קיומה של פרדיגמה הישנה.
מכאן ועל כן עוסקים אנו כבר זמן רב בתרגילי הרפיה על כל הרבדים, תרגילים המאפשרים שחרור מהפרדיגמה הישנה וביטחון ב'תבנית מתהווה' שאיננה ידועה מראש, כיוון שזוהי תבנית אותה אתם יוצרים תוך כדי החיים או בעצם, תוך כדי השתחררות מאחיזה בדעות, אמונות וקביעות שכולן תוצר של הפרדיגמה הישנה.

אתם מגלים אט, אט, תוך כדי חוויית חייכם, כי דבר מקביעות אלו אינו בבחינת אמת יקומית, אלא אמת קיומית = יצירה לצורך הגשמה דרך חוויה ותו לא. ומכאן, שהן הופכות בלתי רלוונטיות. אלא מאי, עכשיו מתחיל החיפוש מה כן רלוונטי….
לכן אין צורך לדעת מראש. כל מה שנחוץ הווה ומתהווה תדיר. זוהי אכן רמה של אמון, ומכאן שאת יכולה להבין, את המשל, הסיפור על האיש הזקן שנכנס לנהר סוער, כשהוא עולה ויורד עם ובתוך המים הסוערים בנהר ויוצא ממקום אחר. שהרי הוא בחר להיכנס לנהר הסוער ובחר לצאת ממנו. קרי, לא נסחף, מכיוון שנכנס מתוך אמון מלא וביטחון מלא לשהות מעט בנהר הסוער, להישטף בזרמיו, ולצאת במלוא החוויה ללא פגע. כשמוסר ההשכל הוא שבכל מקום אליו אתה מגיע עליך להתאים עצמך למקום על מנת לחוותו, להוות בו על מנת להגשים את עצמך דרך חוויה.

בעוד אנו משדרים מידע את נזכרת ביכולת המופלאה של אנשי סיריוס העוברים מעולם לעולם על ידי כך שהם מכוונים את מלא תשומת לבם לעולם שהם בוחרים להתגשם בו, ומתוך כך נוצרת התאמה, נוצר סנכרון בינם לבין אותו עולם והם 'שם'. יכולת ה- Shape shifter ואכן זוהי דוגמה טובה משום שמדובר ב'תלבושת' = התאמה המאפשרת הוויה.
אנו מדברים על חוקיות ומובנות של מקום, חיים, עולם, = 'תבנית הווה ומתהווה' שעל מנת להתחבר אליה יש ליצור התאמה והכרה המסייעים להווייה והגשמה מיטבית בעולם/בגלגול הנבחר".

סגור לתגובות.