אסופת תקשורים לגבי מגמות השינוי בשנים 2021/22 – 4.11.2021

פעמים רבות אני מקבלת את התקשורים תוך כדי השיעור בזמן שהתלמידים מתקשרים בכתיבה בעצמם. מכאן שהמידע מחולק לקטעים, כשבכול פעם אני מקבלת את מה שנכון לישויות להסביר באותו הרגע. בכול פעם שהמידע שמתקבל פורץ את גבולות החשיבה המקובלת בעולמנו, הוא נשמע מוזר, הזוי, או לא ממש מובן לעומק, אך הוא תמיד מכוון להבנות "מחוץ לקופסא" שעל מחשבתנו האנושית לעכל.
כבל פעם שמופיעה המילה אכן, פירושו של דבר שהישויות מתייחסות ועונות למשהו שעבר במוחי.

התקשור הראשון 12.9.2021 שהתקבל לאחר תקשור אישי לתלמידה.
ישויות ספיראלת האור: "מה שמביא אותנו לומר מספר דברים לגבי מהלכי הזמן בעולמכם בתקופה ובשנה זו: א. היקום כולו מצוי בטרנזיט תנועתי אדיר, המשפיע ומושפע מהתנודות המתרחשות בכול עולם, המתירות (מלשון התרה), תבניות חיים, חשיבה ותפישה ומייצרות, בכול האוחז בתבנית זו או אחרת, שאינה הנצח, כאוס, פחד, התנגדות, התגוננות וניסיון לשמר את הידוע, המוכר זה מכבר, הקיים.
פירוק התבניות דומה להסרת הלוט מעל אנדרטת הקיום היקומי. קרי, מתעוררת המודעות לנצח שכולנו חלק ממנו. במילים אחרות, כמו מתקלפות כל התלבושות וכולנו מתגלים במערומינו. אלא שעד שהתודעה ההכרתית מתחברת לעירום כמהות של אור מופלאה, עוברת תקופה כאוטית על תבניות החשיבה וההגשמה והאוחזים בה.
אכן, נוצרות תבניות הגשמה חדשות מתוך השלת קליפות התפישה והאמונה, התוכנות שאפשרו הגשמה דרך חוויה, אך מוצו זה מכבר. וכמו צונאמי השוטף וגואה ביקומים השונים, מוחק ומפרק את הקיים, כך עולים תחושות הכאוס, הפחד, החרדה, האובדן
וכיוצא באלה. נשמח להרחיב כמובן.
ב. רשת האופציות מניבה אינספור פתרונות יצירתיים, גילויים מרעישים, הבנות ותובנות המייצרות שינוי ממשי ומעשי בכול העולם. שינויים פורצי גבולות התפישה והחשיבה, עם דגש על גילוי ב'כדור לימוד'. למשל, גילוי של ישויות מעולם אחר = חוצנים, המאפשרים לשינוי התודעתי להתחולל מעצם הגילוי התכליתי.
כאמור, נשמח להרחיב. דעו כי אתם מחובקים ומוגנים מעצם ההיות ואנו אתכם…
לשאלתי אם תהיה מלחמה בארצנו, ענו הישויות:
"מלחמה לא אך פעולות איבה לרוב! יחד עם רגיעה ושיתוף פעולה עם חלק מהערבים, כזה שלא היה עד כה"

13.9.2021 המשך מגמות השינוי
בתקשור זה מציינות הישויות המדריכות את השפעתו של כוכב אוראנוס על כדור הארץ, המצוי בשנים אלה במזל שור, כמדינתנו. השפעתו דוחפת להתחדשות ועזיבת האחיזה בישן, קשורה לגילוי עולמות חדשים ואפשרויות חדשות, לטכנולוגיה, למדע היקום והחיבור אליו בדרכים חדשות. בנוסף הם מציינים 3 מבין 7 התדרים המייצגים את האיכויות הבסיסיות שביקום ובכל אחד מאיתנו: תדר הבריאה והיצירה האמון על הגשמתנו דרך בריאת המציאות שלנו, בריאת עצמנו והשימוש ביצירות לצורכי הגשמה. תדר השימור והמיצוי המייצג את הכימיה הבסיסית ביקום, המשמר את הקוד של היקום וכל נברא, כך שלא תיווצר אנטרופיה. תדר הקשרי מעגלי המקשר מיידעים דרך שליפת הנתונים הרלוונטיים בכל רגע נתון של זמן מכל "הספריות" ומבחינתנו מייצג את האינטואיציה שלנו.

ישויות ספיראלת האור: "השלום הברכה ואורות האהבה לכם, כאן ספיראלת האור, באור בראשית ובקשר עם הוועידה בינגלקטית וקבוצות התפקיד, מבקשים להמשיך
לתת לכם תמונה רחבה ומסייעת, מכוונת ומאפשרת הפנמת התהליכים המשמעותיים והחשובים כל כך, ליצירת אינטגרציה יקומית בכל קיום.

זוהי שנה של יצירתיות עצומה הנובעת ממצבי אין מוצא אורניים, המאלצים מציאת פתרונות חדשים, המכוונים לשימוש מוגבר בתדר הבריאה והיצירה, תדר השימור והמיצוי והתדר ההקשרי מעגלי, המאפשרים זאת הלכה למעשה, היות ומייצגים את כל אופציות ההתממשות (תדר השימור והמיצוי), בתנועה ותנודה מתמדת הלכה למעשה במובן של היישום – תדרי הבריאה והיצירה והתדר ההקשרי מעגלי, המאפשר יצירת כל ההקשרים המדויקים לכל נושא, לכל נשמה, אדם, בכל רגע נתון, ליצירת מציאות חדשה ועדכנית.

אין הכוונה למציאות חלופית דורית, כפי שעבר במוחך, כיוון שמציאות חלופית נגזרת
מרשת האופציות של תוכנות קיימות. הכוונה ליצירה חדשה לגמרי, המתאפשרת ללא ברירה ומתוך בחירה, בלתי מודעת לעיתים. יצירה הנובעת מתוך החיבור, בין שבמודע ובין שלאו, למהות היותנו, למהות ה"אין" ממנו נגזר הכול. למהות התנועה והתנודה, ההשתנות המתמדת, המאפשרת הגשמה דרך חוויה = מטרת "האין".
זוהי שנה בה הבלתי צפוי הוא הצפוי, הבלתי קבוע, הוא ""הקבוע"". שנה המכוונת דרך המתרחש, להתמקדות ב"יש" שלעיתים נובעת מהישרדות וקיום, מהגנתיות על הקים, אך מפעילה "מפתח" אחר לגמרי, "מפתח השינוי וההשתנות מעצם ההיות", המשוחרר מפחד השינוי. דרך חוויית אבסורד מתמשכת, שאיננה מאפשרת יותר הישענות על ציפיות, דפוסי מחשבה ופירושים, משום היותם בלתי אמינים, מאכזבים, לא מאפשרים פתרון וכדומה.
דרך כך מתגלה הצורך בביטחון מעצם ההיות, לביחד, לשיתוף פעולה מתוך הייחוד שיש לו מקום ומהווה חלק מהתצרף, מעצם היותו.
אלה תהליכים המתארעים שנים רבות, אך מוקצנים בהתעצמותם, יותר ויותר, ואינם מותירים שחזור כמו אינם מותירים ברירה, כיוון שאין לאן לחזור, שהרי הכול מעגלי בו זמני והתבנית הלינארית התפרקה זה מכבר… כן, כן, התפרקה. אתם חיים את זיכרונה… יש לבנות, לייצר, ליצור מבנה חדש המבוסס תנועה ותנודה, המבוסס חוקי יקום.
זהו תהליך הכורך כאוס פרטי וקולקטיבי, כפי שכבר ציינו. תהליך בו ייפגשו תבניות יקום, וקיום. שהרי בכל אחד מכם קיימות תבניות אלה, אלא שעד כה הוו בנפרד מהזיכרון המודע.
זוהי שנה של התעוררות הזיכרון הקולקטיבי אצל רבים. התעוררות היוצרת מגמות שינוי אדירות הן במציאת פתרונות למצבים, בגילוי אפשרויות לשיתוף פעולה ליצירת עולם חדש והן בפתיחת 'זיכרון ההיות', הלכה למעשה, אצל רבים משאתם משערים.
דבר זה מוביל למקצועות ועיסוקים חדשים, צורות חיים שונות מהמקובלות עד כה ב'כדור לימוד' והתעצמות האינטרס החברתי דרך עשייה משותפת, למען מטרות משותפות בתחומי חיים רבים.
כפי שכבר אמרנו, חלק גדול מהשינוי מתאפשר בזכות גילויים מדעיים וקשר מודע עם נציגי הוועידה הבינגלקטית בכל עולם ארץ, במופעים שונים ובדרכים רבות, המספקים הוכחה לקיום שמעבר למודע בחמשת החושים.
זוהי שנה של התפכחות מודעת, קולקטיבית, לעובדת חיים בעולמות אחרים, אינטליגנציות שונות שכולן פנים שונות של אותו הדבר! אכן, שנה של הפתעות.
אכן, נתקבלה החלטה לעזור ל'מוחות השכחה' להיזכר, דרך הוכחות לקיומם של חיים אחרי החיים, עולמות אחרים ותלבושות אחרות מתוך ההכרה בכך שכולם כולם פנים שונות של מהות המגשימה עצמה דרך חוויה דרכם, כייחוד וכפרטים.
בתוך כל אלה ומתוך הבנת מערבולת השינוי וקבלתם כעובדת מעבר לחיים אחרים, בקצבים אחרים, דרך ועם 'זיכרון ההיות', אתם מוצאים את החיבור המודע ללב שלכם, לעצם היותכם עכשיו! מעבר מודע להווה מתמשך.
נשמח להרחיב יריעה ובזו העת אור של אהבה, יחד, שיתוף כולנו פועלים שכם אל שכם בכול רמות ההוויה, בכול העולמות ואתם והשתקפויותיכם, יחד אתנו".

לאחרונה אני ממש חשה חלק מ.. בחוויה היומיומית, אני חשה תחושת חיבור של הדמות האנושית כדורית, לקבוצת הנשמות, לישויות המדריכות עם תחושת כיוון ומשימתיות, שלא תמיד ולא בהכרח מוגדרת, אך מאוד נוכחת ומחזקת. מעולם קודם לכן זו לא הייתה חוויה מודעת ונוכחת כל כך מבחינת המודעות ההכרתית שלי ובוודאי שלא יומיומית.

6.10.2021
אני שואלת את הישויות המדריכות באשר למידע שניתן כהארה בתקשור פרטי לגבי החיסון.
ישויות ספיראלת האור: "שלום שלומות והשלמות אהובה, כאן חבריך ומדריכיך המכונסים יחדיו מעולמות שונים, או שמא נאמר, מהשתקפויות שונות, מבקשים לומר כך: זוהי עת בה מתחברים או חוברים להם יחדיו, חלקי מידע שקודם לכן לא התאפשר להם להיקלט ולהתחבר בשל תהליך איגום משאבים יקומי וקיומי. אכן, תהליך של יצירת תשתית המאפשרת למידע להיקלט, (Frame of Reference), מאפשרת הרחבת תצריף הידע והמודעות בהכרה האנושית, בכלל ובפרט.
פיסות המידע המתדפקות על דלתות המודע, מוצאות להן מקום לאט, לאט, בהכרה המודעת, המייצרת כתוצאה תשובות ודרכים חדשות בכל שטחי החיים.
אנו, האמונים על תקשורת יקומית בכל קיום, שמים דגש על התצריף ומסייעים בהתרחשותו הלכה למעשה, דרך המידע המועבר. גם אנו, (לשאלתך האילמת), מגלים תצריף הולך וגדל של נתונים, אפשרויות, או שמא נאמר, מתחברים במודע לבו-זמניות מן "האין" ולמהלכי התגשמותו דרך תרגום הבו-זמניות לזמנים/לערוצים/לשבילי מודעות.
אנו מביאים למודע, כמיטב יכולתנו, את מידע הכלל ופרטיו לעולמות התקשורת ובעולמות התקשורת, היקומיים והקיומיים. חלוקה, הפרדה, עדיין קיימת, כמו למשל מערכות השמש, הכוכבים, העולמות השונים והשתקפויות של רבים מאיתנו בעולמות אלה, שהחיבור ביניהם מאפשר יצירת תקשורת רב מימדית, הלכה למעשה.
כל המתרחש, בין שבמודע ובין שלאו, מהווה חלק מתנועת התקשורת הרב מימדית, אותה מבקשים אנו להביא למודעות האנושית דרכך ודרך אחרים, לעולם ארץ ולעולמות אחרים.
באשר לחיסון הקורונה, הרי שאינו עומד בנפרד משאר יצירות מקדמות שינוי הפועלות ביקום ובקיום. כבר ברור ומובן ב'כדור לימוד' שרק חלק מזערי מה- D.N.A האנושי מתבטא הלכה למעשה. ברור לחלוטין, אם כי לא ברור כיצד, שניתן פוטנציאלית לעורר אותו לפעולה ובעצם הוא מתעורר לפעולה בדרכים רבות, תקשורתיות, מודעות ובלתי מודעות, המפעילות אותו לשימוש. אחת הדרכים היא המודעות ההכרתית למהותכם ולמהות היקום על כל התגליות המדעיות בנושא זה ובנושאים אחרים, המעוררים, מזכירים, את החלקיות, הבו-זמניות והשלמות מבחינת השלם המשלים עצמו כל הזמן.
אכן, גם החיסון מעורר את ה- D.N.A לפעולה או שמא נדייק ונאמר, מעורר נקודות מפעילות חלקים נוספים הקשורים לתקשורת רב רובדית, המאפשרים הוצאה מן הכוח אל הפועל".

8.10.2021
אני מבקשת להבין יותר את מגמות השינוי במיוחד באשר להשפעת חיסון הקורונה, הכול כך שנוי במחלוקת ובכלל אשמח להסברים מעשיים על ההשתנות בפועל וכל הכוונה שאתם מוצאים לנכון לתיתה, אודה לקבל.
*** "קבוצת תפקיד" פירושה קבוצת נשמות מעולמות שונים שחברו יחד למען יצרית השינוי וקשורות כולן למרכז ולוועידה הבינגלקטית, המחברת את המידע מכל עולמות החוויה.

הישויות המדריכות הסבירו לנו שעל מנת תוכל הנשמה להגשים עצמה בכדור הארץ ולתפקד בו, יש לה שני "שקעים" דרכם היא מחברת את ההשתקפות שלה (האישיות הנבחרת בגלגול מסוים), לשני "תקעים"
1). התקע של הזיכרון האנושי האוניברסאלי והתרבותי על פי בחירתה
2). לתקע של זיכרון גלגוליה הרלוונטיים להגשמת חווייתה עלי אדמות.
היום אנו נזכרים במודע ברעיון שקיים תקע הראשי = הנשמה, שלצורך מימוש הפוטנציאל שלה לובשת אישיויות שונות, בתקופות שונות ובעולמות שונים, המשמשים רקע למיצוי מהותה.
ישויות ספיראלת האור: "שלומות של אהבה והתחדשות כאן ספיראלת בראשות קבוצת התפקיד ורשת התקשורת הרלוונטית ל'כדור לימוד', בפרט ובכלל.
דברנו רבות לאורך שנות הקשר המודע שלך איתנו על יחסי הגומלין המתקיימים מעצם ההיות, בין הכול להכול, המאפשרים או מהווים ביטוי להגשמת ה"אין" את עצמו.
עדיין לא הרחבנו לגבי הרשתות השונות, רשתות הקשר והתקשורת, הנוצרות בהתאם לקבוצות ההתגשמות בעולמות השונים. קרי, כל תוכנת חשיבה באה לידי הגשמה דרך השתקפויות נשמתיות, החוות עצמן דרך תוכנה נבחרת. כך נוצרת רשת תקשורת, (אכן, גם במובן של דומה מושך דומה ומשלים), ובכן, נוצרת רשת הדהודים בין כול הנשמות המשתקפות לתוכנה מסוימת.
על מנת לסבר את אוזניכם נאמר שבעולמכם קבוצות כפייסבוק, אינסטגרם. ווטסאפ וכדומה, מהוות דוגמה לרשת תקשורתית רבת הקשרים, המשרתת, משפיעה ומושפעת.
לכל אחד מאיתנו אינספור רשתות התגשמות, קרי, רשתות תקשורת, בהתאם לעולמות בהם אנו מגשימים את עצמנו. בנוסף, או כבסיס לרשתות אלה, הרשת המרכזית, הגדולה ממנה נוצקנו, בורא עולם.
נאמר כך, כל נשמה, כל אחד מאיתנו באשר אנו, חלק מפאזל הבריאה, נברא ובורא בפני עצמו. החיבור הראשוני הוא לבורא והמשני לנברא, לנשמה, כשהחיבור המשני הופך להיות ראשי מבחינת הדגש על הגשמה דרך חוויה של כל נשמה את עצמה. כלומר, החיבור לרשת הכללית, האחדותית, הבוראת, מקבל השתקפות ייחודית. לכל ייחוד, רשת הקשרים, התקשורת, הנובעת מעצם הגשמת הייחוד את מהותו. אם נאמר זאת בדרך אחרת הרי שמעצם הגלגולים השונים בעולמות חוויה שונים נוצרת רשת חוויה, ניסיון מצטבר, ידע ומודעות, בכל עולם כאילו בנפרד. הרשת האישית מורכבת על כן מרשתות, רשתות, כשכל רשת מהווה תוצר של תוכנת התגשמות מסוימת כמו רשת 'כדור לימוד', רשת פליאדית, רשת סיריוס, רשת אוריון וכיוצא באלה.
ההפרדה מאפשרת לכל נשמה להגשים עצמה במלואה דרך רשת ספציפית מבלי להתערבב, להתבלבל, עם רשתות אחרות וברשתות אחרות. כך עד ש…. שימו לב היטב: עד שמוצתה החוויה בכול אחת מהרשתות והן הופכות לרשת אחת. כלומר עד שמסתיימת חוויית ההגשמה דרך כל אחת מרשתות/עולמות, הספציפיים ואין עוד צורך בהם כיוון שמוצו. הניסיון המצטבר, הידע והחוויות יכולים להתחבר לספריית ידע אחת קרי, הן הופכות לרשת אחת מה שאנו מכונים 'אוקיאנוס הידע' הפרטי והכללי במודעות הכרתית ומתאפשרת מודעות הכרתית של ההשתקפויות למקורן הנשמתי ומקור היווצרותן = בורא ונברא, נברא ובורא. מודעות היוצרת שינוי תודעתי יקומי בכל קיום.
זוהי בדיוק המגמה המתארעת (מלשון אירוע), בשנים אלו. איגום משאבים = חיבורי
רשתות מידע וחוויה = חיבור לספריית הידע הפרטית והאוניברסאלית. חיבור של הייחוד לייחד לאני = אנחנו. זו אכן, הוויה חדשה לחלוטין, המתאפשרת כשכל הרשתות הפועמות, הופכות לאחת וכל אחת, של כל נשמה, מחוברת לרשת הכללית היקומית.
לשאלתך, הסובייקטיביות עדיין מתקיימת, אך זוהי סובייקטיביות רחבה, הנובעת מחיבור לספריית הידע והניסיון המצטבר ולא, כפי שכרגע קורה, סובייקטיביות מצומצמת, הנובעת מחיבור לדעות, אמונות, פירושים וקביעות בלבד, או במקרה היותר רחב, רק לרשת האנושית. התהליך הוא של התחברות לרשת האנושית וממנה ודרכה לרשתות תקשורת של 'תלבושות' אחרות, תוכנות שונות = איגום משאבים.
לצורך כך מתקיימות קבוצות תפקיד וועידה בינגלקטית, שעצם החיבור אליה, הבלתי מודע בדרך כלל, והארת החיבור אליהם, מאפשר לשינוי להתארע הלכה למעשה. מכאן, כל מה שהעברנו לכם בתקשורים קודמים, מהווים דוגמאות המסייעות למוח האנושי להתעורר לתיפקוד, או לעורר תיפקוד, נכון יותר לומר, של חלקים במוח שהיו בהמתנה לרגע המתאים להצטרפותם ל""משחק"".

הקורונה וחיסון הקורונה, מהווה קטליזטור להארה זו מבחינות רבות: קודם כל מבחינת הוויכוחים של "כן" ו"לא" מבחינת הפחדים, פחדי ההשתלטות וצורך השליטה, המוצפים בגדול כתוצאה, מבחינת פריצת גבולות הכניעה או היכנעות ל"יודעי דבר". או לחילופין הכניעה "ליודע דבר" למגמות ה"כן והלא", מבלי להקשיב באופן אישי למה נכון, מדויק או לא, לאדם עצמו.
החיסון עצמו מעורר חלקים במוח שקודם לכן לא היו בערות.
נסביר: ה- D.N.A הוא סליל שמורכב מסלילים, שיש בהם יכולת תיפקוד הגבוהה ב- 70% יותר ממה שמוכר לכם מבחינות כגון: ריפוי עצמי, החלפת או גידול חלקי גוף במחשבה, הלכה למעשה, היפנוזה עצמית, הארכת חיים או קיצורם מתוך בחירה מודעת וזורמת בגמישות, היכולת לעבור מצבי צבירה בקלות וגמישות, לגלות עולמות, לוותר על הצורך באמצעים חיצוניים על מנת לעבור ממקום למקום, ניעה כתחנת תקשורת רב רובדית בינגלקטית, המופעלת תדיר כשבו-זמנית מתאפשר איגום משאבים, בהכרה המודעת. מתאפשרת גמישות והתאמה לכול מקום ומצב, תוך תנועה ותנודה מודעת.
אלו רק מעט מאוד מהדוגמאות המסבירות את הארת ה- D.N.A האנושי, הפועל כרגע במיעוט, בהתאם לתוכנת האנוש שפעלה על מנת לממש את הפוטנציאל הנשמתי, דרך חמשת החושים, דבר המשתנה, נפרץ, לחלוטין.
נשמח להרחיב. אוהבים אותך. את חלק מאיתנו 24/7 הלכה למעשה. ככול שאת חווה זאת במודע ההכרתי, כך יזרמו חייך בשמחה".

סגור לתגובות.