נפרצות ההגבלות מבחינת התפישה האנושית – תקשור הישויות המדריכות 11.3.2021

הדוגמאות הניתנות לי נכונות לכל מי שנמצא בקשר עם הישויות המדריכות שלו ומתרגם את הנקלט דרך השימוש בדמיון.

*בכל פעם שהישויות אומרות אכן זה סימן שהן קלטו מה עבר במוחי ועונות על כך.

במעבר חיים זה נפרצים הגבולות תרתי משמע; נפרצות ההגבלות מבחינת התפישה האנושית ומבחינת התפישה אנושית את זו היקומית, תוך גילוייה.
כלומר, כל חוויות ומסקנות המעברים האנושיים מתכנסות תחת גג אחד בתודעה, דרך הרגשה, מחשבה ותפישה, דרך מצבים ואירועים המשחררים את הזיכרונות ומאפשרים להם להגיע לתודעה אחת משוקללת.
זהו תהליך של יצירת קשר עצבי במח האנושי מעבר לגבולות השימוש המקובלים, או נכון יותר שהיו מקובלים לאורך הדורות = פריצת הגבולות וההגבלות.
גבולות החשיבה האנושית נפרצים בדרכים שונות, כך דרך המדע והגילויים הטכנולוגיים, המאפשרים למודע ההכרתי לקבל ולהכיל ערוצים נוספים של אפשרויות, ידע ומודעות,
המשנים דרכי חיים ותפישה כמו כן דרך היפתחות הזיכרון הארצי בכל הנוגע לשימוש אנרגיה על חומר, כשיטות טיפול וריפוי משכבר הימים אותם כבר הזכרנו בנוגע למימד ה-5 וה-9, כמו גם מעלים שיטות חדשות הנובעות מפריצת הגבולות והגבלות החשיבה המחברים ומגשרים בין רוח לחומר. קבוצות רבות ושונות ב'כדור לימוד' מביאות היבטים שונים, חלקם נוגעים למימד החמישי וחלקם הפעוט למימד התשיעי.

הפעם, בחרתם להיוולד בתקופה בה המודעות הרוחנית הייתה מאוד מצומצמת וקשורה עם פחד והאלהה, ולהיות חלק מזרם ענק (מבחינת העצמה, לא מבחינה מספרית), המרחיב את המודעות הזו ואכן, החיבור לעצמכם כה נחוץ לכולנו הלכה למעשה, על מנת להניע את גלגלי השינוי בעצמה המעוררת מודעות בכל הנשמות ב'כדור לימוד', בכלל ובפרט.
וכן, הגיע הזמן להניח לכל הסיפורים ולהמציא עצמכם מחדש, כשכל ניסיונות העבר האנושיים מהווים לך/לכם עוגן של יכולות וניסיון מצטבר, הן בשימוש באנרגיה על חומר והן בעיוורון האנושי ותוצאותיו, המחזירים אמון ומיילדים כוח חדש כאדם בגוף הפיזי, המודע לחיים הפיזיים בתוכנה הישנה, משוחרר מאחיזה בה, פורץ דרך לזיכרון האוניברסאלי ומחברו בקול, בכתב וביצירה, לחיים האנושיים.

חשובה לאין ערוך המודעות ההכרתית שלכם לתפקידיכם ומטרת חייכם עלי אדמות. ככול שהיא עולה (המודעות), בהכרה מודעת, גוברת עצמתכם. קרי, השפעתכם. קרי, היכולת הטרנספורמטיבית הלכה למעשה.

כמה חשוב לעבור תהליכים של הדמיון/התקשור, האינטואיציה, בכתב, על מנת ליצור קשר ישיר למודע ההכרתי ולייצר הקשרים וקשרים חדשים בתודעה האנושית. אכן, פריצת הגבולות מאפשרת הלכה למעשה יחסי גומלין בין הכל להכל = אהבה חובקת כל, ביטוי מיטבי ורלוונטי לכל ובכל רגע נתון של זמן = תקשורת בלתי אמצעית שכרגע עוקפת את המודע, אך ניתן לתארה כמים החוצבים להם אט, אט, ניקוה בסלע וזורמים הלאה, בתחילה כזרזיף ולאט, לאט, העצמה הולכת וגדלה ככול שהניקוה גדלה, עד שנהר הידע שוצף וקוצף אל ובתוך החיים הלכה למעשה ומתוכם = תהליך הארת המודעות האנושית וחיבורה למודעות היקומית = הטרנספורמציה אותה הזכרנו קודם לכן"

כל הזכויות שמורות לדורית יעקובי.

סגור לתגובות.