תקשור מגמות ורוחות השינוי בשנים אלה – 11.2.2021

ביקשתי לקבל מהישויות המדריכות תמונה רחבה באשר למגמות השינוי המתרחשות בעולמנו בכלל ובארצנו בפרט בתקופה כאוטית זו על מנת לקבל פרספקטיבה, דרך נקודות מבט נוספות.
ישויות ספיראלת האור: "השלום הברכה ואור האהבה לכן כאן ספיראלת האור מבקשים לתת לכן 5 שלבים רלוונטיים בחיים האנושיים, מגמות רלוונטיות בשנה זו ובשנים שלאחר השנה הזו.
מגמות הנבנות כתוצאה ממצב הכוכבים, קרי ההשפעות האנרגטיות על 'כדור לימוד' ויושביו. מגמות, השפעות, הקשורות כולן בחריש של 'אדמה זרה' מבחינת התודעה הערה.

לשאלתך בביטוי 'אדמה זרה' הכוונה לרובדי מציאות שעדיין אינם מוכרים בכלל, או מצויים חלקית כאיזה שהוא זיכרון חלקי בהרגשת הידיעה, המתעוררים במודע האנושי עכב ההתפתחות הרוחנית והשינוי התודעתי שנוצר. למשל, עניין שיתוף הפעולה מתוך שוויון ערך והכרה בערך של כל נשמה את עצמה ואת סובביה. או כמו הזיכרון שכל מה שפוגע במישהו אחר, פוגע בפוגע לא פחות מאשר בנפגע ומדובר על הכרה אמתית ולא ידיעה הפועלת מתוך פחד.
מדובר על יראה, התפעמות והתפעלות מהחיים והיכולת לממשם במיטב, דרך הכלי האנושי שהוא יצירה. האבחנה הברורה, המודעת בין היוצר ליצירה והשימוש ביצירה בידי היוצר = 'אדמה זרה' בזה הזמן הארצי.

מגמה א' קשורה בסדר וארגון מחודשים הנוצרים בעקבות הפרות הסדר המתקיימות בכל העולם שלכן, עכב הקורונה ותוצאות סגירת הגבולות תרתי משמע. קרי, מתוך אי היכולת, צצה יכולת חדשה, מתוך אי הוודאות נוצרת מגמה המבקשת ליצור וודאות,
ללא הצלחה כמובן, כיוון שמדובר "בעוד מאותו הדבר" קרי מדובר בשחזור הישן.

מגמה שניה קשורה בחינוך – זוהי שנה וכך גם השנים שאחריה, של מהפכה ממשית בדרכי ואמצעי הלמידה, של יציאה אל השטח בהרבה מובנים כמו למידת עמיתים מחוץ לכיתות,
למידה דרך משחק ופעולה בשטח כחיפוש מטמון = דרך ללימוד התמצאות בשטח תרתי משמע, קרי, על כל 4 הרבדים כ:
חיפוש המטמון הפנימי של כל אחד, דרך גילויו על ידי היצירה/בגוף, בעזרת האחר והמראות הסובבות.
חיפוש המטמון הטמון בחיים בכלל ובפרט מבחינת מיצויים המיטבי.
חיפוש המטמון מבחינת החיבור בין החלום/חזון למימושו.
לימודי שטח יכנסו יותר ויותר לבתי הספר גם ובמיוחד כאלמנט חברתי מגבש, המלמד ומאפשר שיתוף פעולה, תוך הכרת הארץ למידת הישרדות וכיוצא באלה.
עניין מיוחד יתגבש לגבי למידת הגיל הרך מכיתות גן עד ג'. יושם דגש על אפקטיביות הלמידה והדרכים ליישם אותה דרך שיתוף פעולה בין המורים והתלמידים. המגמה בכלל הולכת לכיוון שוויון הזדמנויות ושוויון ערך מה שמביא אותנו למגמה השלישית.

מגמה שלישית ברפואת הנפש ובפסיכולוגיה – ריבוי עצום של בעיות נפש בלתי פתורות, פלוס ריבוי עצום של בעיות פסיכולוגיות הנוגעות בכל האוכלוסייה, גם זו הנחשבת בריאה, בנוגע ליחסים עם העצמי ועם האחר, מקומי, ערכי ותפקידי בכל שטחי החיים, כמועסק, מעסיק, תלמיד, חבר, בן זוג, אב וכד' כתוצאה מהנסיבות – כל עניין הסטטוס קוו, אזורי הנוחות, שמתפרקים בעקבות פיטורין, בעיות נפשיות וכיוצא באלה היוצרים
רעידת אדמה מבחינת ההרגלים ודרכי החיים.
הגיעו ויגיעו מים עד נפש ויעשה מעשה שלא נעשה עד כה, שיתוף פעולה הולך וגדל, מודע ומוצהר, בין מגמות רפואת הנפש והפסיכולוגיה מחד וחיבור, בסופו של דבר בין הזרועות, תוך גילוי הקשר בין בעיות פסיכולוגיות לרפואת הנפש בעקבות הקורה בעולמכם בשנים אלו.

מגמה רביעית ברווחת המדינה אל מול רווחת הפרט – שינוי מגמה לגבי הקשר בין רווחת המדינה לרווחת הפרט הקשורה בשינוי שלטוני מגמתי. במילים אחרות, אחרי הרבה וויכוחים ומלחמת "הורדות ידיים" בין הגורמים השונים, נוצרת אג'נדה משותפת משום לית ברירה.
במאבק זה ייווצרו שילובים חדשים שכרגע נראים אולי בלתי אפשריים בין זרמים פוליטיים ותיווצר חלוקה מאוד ברורה של סמכויות ומומחים, כשכל צד יביא את ההיגיון שלו לממשלה וכך יתקבלו החלטות. תיפסק המעורבות הפוליטית בהחלטות שאינן רלוונטיות כמו החלטות של משרד הבריאות שאינן מתקבלות, גורמות נזק, אך חשובות לזרם פוליטי זה או אחר על מנת להרוויח נקודות. ייווצר מצב של כורח שיתוף פעולה גם בשל משאבים מדולדלים ואי תמיכה מספקת מארצות הברית, שבעצמה זקוקה לתמיכה.
במובן הזה נוצרים שיתופי פעולה ליצירת פתרונות, אך לא שיתופי פעולה של סיוע כלכלי כפי שניתן עד כה.
כלומר, המצב יהיה כזה שיאלץ סדר עדיפויות וקדימויות, צינעה מבחינת קיצוץ גדול
במשכורות, במשרדים הממשלתיים ובתנאים מבחירה, אך בלית ברירה. התהליך ייווצר תוך
השנתיים הקרובות דרך אינספור חוויות אבסורד, התנגשויות וניסיונות ממשיכים של האנרגיה הישנה להשריש עצמה, ללא הועיל. בתוך כך עולה כוח שלטון הנשים וייצוגן בכל המפלגות.
בתוך השנתיים הקרובות ובמיוחד תוך השנה הקרובה, ייעשו שינויים משמעותיים בחוקה, שינויים הקשורים לרווחת העם במקום לרווחת המנהיגים אותו, או הזרמים הפוליטיים.

מגמה 5 ואחרונה, קידוד מערכות, איגום משאבים עולמי, שמעולם קודם לא נראה כמוהו, הכולל בתוכו התמוססות של טאבו – כמו השלום עם המדינות הערביות שקודם היה בבחינת טאבו. כפי שאמרנו קודם לכן, שיתופי הפעולה בין המדינות יתבססו על טיכוס עצות ויצירת מתווי שלום וגבולות ברי קיימא, יותר מאשר על סיוע כספי כזה או אחר.

ההידברות הבלתי אמצעית במזרח התיכון תניב פירות של שיתופי פעולה בתחומי החקלאות, משק המים, הטכנולוגיה, נפט, יצירת משאבים מבחינת בריאות והזנה לצורך ביעור הרעב והעוני ומבצעי ביעור בערות שיתאפשרו עם הגדלת ושינוי, אמצעי הלמידה. מעט מכך הוזכר לגבי החינוך אך כאן מדובר ביכולת להגיע לכל תלמיד בכל כפר נידח ובכל מצב או רמה סוציואקונומית. ישנה מגמה הולכת ומתחזקת שכרגע רובה מתחת לפני השטח, של אנשים בכל העולם מזרח, מערב, צפון ודרום, המתכנסים לצורך ביעור הבערות העולמית מבחינת תפישת עולם ויכולת שימוש במשאבים."
כל הזכויות שמורות לדורית יעקובי.

סגור לתגובות.