תרגיל ותקשור המאפשר שחרור מאחיזה.

השלום הברכה ואור של אהבה, חיבור והתחדשות לכולכם, כאן ספיראלת האור, מדריכיה של דורית, מבקשים לתת לכם תרגיל המאפשר שחרור מאחיזה.

בשעה אינטנסיבית זו של שינוי והשתנות המתבטאים במעבר לתפישת עולם חדשה, הנובעת ומתאפשרת מ'זיכרון ההיות', או במילים אחרות, מהתעוררות המודעות למקור הנשמה שאתם, המאפשרת את החיים דרך האנוש, לשם הגשמת הפוטנציאל האצור בה, במודע הכרתי. ובכן, בשעה אינטנסיבית זו, מבקשים אנו לתת לכם תרגיל המאמן אתכם לשינויים האינטנסיביים, ההולכים ותוכפים, כיוון שזוהי עת שינוי.

התרגיל מומלץ כאימון יומיומי לגבי כל דבר ועניין שמספיק מטריד, מעסיק, או מבקש תשובות והבנות נוספות, עד כי תחרטו הרגל חדש במוח המודע – הרגל מכליל, כולל, המחבק הרבה נקודות מבט בו זמנית, המאפשרות כתוצאה, להגיע לתשובות ורעיונות מספקים לאין ערוך מאלה שקיבלתם מהיאחזות ב'חלון' מסוים.

התרגיל נועד לסייע לכם להיפתח בו זמנית להרבה מאוד נקודות מבט לגבי אותו עניין בפרט ולגבי החיים ועצמכם בכלל ובתוך כך לשחרר את מערכת הפירושים האוטומטית שעדיין מנהלת את חייכם.
זוהי יציאה מעבדות לחרות במלוא מובן המושג.

תרגיל התבוננות בתנועה מתוך נוכחות וכתיבה.
א. מבקשים אנו לומר; התבוננו, התרחקו במכוון מנקודת המבט אליה התרגלתם ועל ברכיה חונכתם וראו לעיני רוחכם את עצמכם מצויים, כמטאפורה, בבית עגול רב קומות, עם אינספור חלונות בכל קומה, 360 מעלות סביב. בחרו את הקומה בה תתבקשו לתרגל.

ב. במכוון, מתוך כוונה ונוכחות מלאה אתם בוחרים להתמקד בנושא, או עניין המעסיק אתכם ועוברים במודע מחלון לחלון, באותו נושא או עניין המעסיק אתכם ברגע נתון. תרגיל זה מאפשר לכם להתבונן בדמיונכם על מצב מסוים, על עצמכם או אחר, על התלבטות או קושי מסוים, על החיים בכלל ובפרט, כל זאת תוך כדי מעבר כדי מ'חלון לחלון' קרי, מנקודת מבט, לנקודת מבט.

ג. על יד כל 'חלון' אתם מתעכבים לרגע מתוך התבוננות וגילוי, רושמים מה גיליתם, מרפים ועוברים הלאה. ושוב, מתבוננים, כותבים, מרפים ועוברים הלאה.
האימון בהחלפת נקודות מבט על אותו עניין, מאפשר  גילוי עצום של הבנות ותובנות, של רעיונות ופתרונות וכל זאת משום שהעזתם ל'עבור חלון' תוך כך שאתם מרפים מהחלון = מנקודת המבט הקודמת.

הארה משמעותית וחשובה נוספת לפני שתיגשו לביצוע, נוגעת ברישות הדברים במחברת או במחשב, מה שנוח לכם:
הרישום מהווה כלי עזר לשינוי והרחבת המודעות עבור מוח האנושי מכמה טעמים:
1. ראשית מהטעם של הצורך לזכור מה קלטתם על מנת ניתן יהיה לשחרר, להרפות ולעבור לנקודת המבט הבאה, ללא משקעים מזו שקדמה לה. מברכים אתכם באימון מיטבי על בסיס יומיומי, באור ואהבה מחברי הספירלה".

2. שנית, על מנת לחבר את כל נקודות המבט בתום התהליך, לכדי תמונה גדולה יותר מבחינת המודע ההכרתי.

3. שלישית על מנת לשחרר אט, אט, עם אימון, את ההיאחזות בפירושים, דעות, אמונות וקביעות משכבר הימים. שהרי אין אפשר להתכייל שוב ושוב באותו חלון ולקבל רעיונות חדשים או תוצאות חדשות/שונות.

 

סגור לתגובות.