תחזית שנתית – 2012

תחזית שנתית 9.9.2012

מדריכים: "השלום השלווה האור והאהבה לכם, כאן יהושפט עזרה וחברי ספיראלת האור מבקשים לומר כך: שנה זו היא חלק ממערך עדין ומורכב של שינוי, המתרחש בכדור הארץ בפרט וביקום בכלל. יודעים אנו כי ההבנה באשר לאיכות השינוי איננה קלה למוח האנושי, אך מכיוון שכולכם מצוידים היטב במוח נשמתי (שהוא מעבר לזה הגשמי), סומכים אנו שהמוח האנושי ידע לתרגם. ובכן, מדובר בשינוי דחיסות".

דורית: אני רואה מתוך תקשור לעיני רוחי, ערבות של קרח שנבקעות והמים מציצים בין הבקיעים. הקרח נמס ומה שהיה פעם משטחי קרח הופך לאוקיינוס עם משטחי קרח על פניו והקרח לאט, לאט נמס ורואים יותר ויותר מים כחולים והמים מתאיידים והופכים לגשם שיורד חזרה.

מדריכים:"ניתנה תמונה על מנת להקביל את שינוי הדחיסות לתהליכים המוכרים בעולמכם המצביעים על שינוי מצבי צבירה. במילים אחרות, נוצר שינוי במצב הצבירה של המוח האנושי, כך שהוא נפתח ליותר ויותר מידע, זיכרונות שמעבר לזמן ומקום, בזמן ומקום.בחרנו לפתוח במטאפורה זו מפני שבכך נעוצה מהות השינוי המתבטאת בפועל בפתיחות מצד אחד (מבחינת המצאות, פתרונות לבעיות, התפלת מים, אמצעים טכנולוגים חדשים, דגש על איכות סביבה ושימור כדור הארץ, הרחבת כלי התקשורת לרמת כלל וכד') ומאידך התנגדות הגורמת לקבוצות שליטים, דיקטטורים, דתות, להגן על עצמם מפני השינוי כשחלק מהדרכים אלימות ונוקשות מאין כמוהן. למעשה נחזור על מה שכבר אמרנו, השינוי ב"כדור לימוד" (כפי שאנו מכנים את כדור הארץ), מתבטא ב"חוויית האבסורד" "לטוב ורע" ובכך מאופיינת שנה זו כמו גם השנים שלאחריה וכך נשבר המעגל (הכול כך אופייני לחיים ב"כדור לימוד"); של עליונות מול נחיתות, עבדות מול חרות, טוב אל מול רע, גבריות אל מול נשיות וכיוצ"ב.

למה הכוונה "נשבר המעגל"? בכך שחוויות אלה חרטו את מעגלן לאורך ההיסטוריה האנושית וממצות את עצמן בתקופה זו עד תום, על מנת תיפרץ דרך אל תוכנה חדשה, המבוססת על זיכרון רחב מימדים של טעם החיים ומשמעותם מנקודת ראות של הרוח הנושבת אל החומר, במקום כפי שהיה עד כה; מנקודת מבט של החומר, של הגוף. או שמא נאמר מנקודת המבט של חמשת החושים הפיסיים בלבד. מנקודת מבט זו, בפרט בחברה המערבית, קיים רק מה שנקלט בחמשת החושים הנ"ל. 'שאר הרוח' שייך לסופרים, מוזיקאים, יוצרים למיניהם, במקרה הטוב, אך אין לו קשר לממשלים, לממשלות ולחיי היומיום, כל זה הולך ומשתנה כשהחוש השישי, הרוח מתעורר/ת לחיים וההבנה כי קיימות מציאויות מעבר לאלה הנראות, הנקלטות, בחמשת החושים אפשרית ולא פחות הגיונית.


יודעים אנו כי הצורך שלכם כבני אדם הוא בתחזית המספרת בדיוק איך יהיה, מה יהיה, כמה ולמה אך, המטרה שלנו (למרות שנספק מעט מהפרטים האלה גם כן), היא להסביר, להעביר לתודעה האנושית את הרעיון שהשינוי קשור בהארה. בחרתם להיוולד לעם היהודי לידיעה שכל אחד מאתנו ניצוץ אלוה ממעל מעצם מהותו לפני היותו אדם בגוף פיסי. בחרתם להיוולד לתפישה ( ואין מדובר בדת אם כי גם זאת אפשרות), המאמינה בהישארות הנפש, בקיום של העולם הבא, בידיעה ובהבנה שמאגר הזיכרון, הידע של כל אחד ואחד מבני האדם איננו קשור רק להוויה האנושית הוא הרבה מעבר לכך. זיכרון זה מתעורר והולך ויחד עמו זיכרון האחדות קרי, הזיכרון שכולנו "אחד" ניצוץ אלוה ממעל ש"בצלמו ובדמותו ברא אותם".

כשמתעורר זיכרון זה בהכרה המודעת של בני האדם, יורד אט, אט ונעלם הצורך להתחרות, להיות טוב יותר מ… להשוות ובוודאי הצורך להילחםולגדול על חשבון האחר. אנו יודעים שלחלק מכם זה ישמע חזון אחרית הימים אך, זו המגמה.

כרגע "חוויית האבסורד" מהדהדת בעוצמה כה גדולה שמגמה זו כאילו מתגמדת לעומתה, אך אין נכון הדבר. האינטרס החברתי גובר, האכפתיות, הצורך בצדק חברתי והנכונות "להתעקש עליו", לא לוותר, גוברים. המגמות לאיכות הסביבה, לשימור כדור הארץ, לעזרה הדדית בכל תחומי החיים גוברות. יחד עם זאת מבקשות קבוצות מסוימותלשמור על קניינן, שליטתן, רכושן, על חשבון האחר. אך ככול שגוברת מגמה זו, גוברת הכף השנייה של הצדק, של האכפתיות של השחרור מעבדות, מתחזקת וממעיטה את השליטה עד כי כוח זה נעלם והולך.

לא תהיה לחיצה על הדק המלחמה באירן וסביבותיה ובמדינת ישראל. התגוששות של מילים למכביר, איומים, סנקציות, מתח, אך לא מלחמה. עליכם להבין שכול מדינה יודעת לא רק את כוחה היא, אלא גם את כוח ההרתעה של שכנותיה ויריבותיה והפחד מכיליון שומר את האצבע מההדק כמו שומר את האצבע על ההדק בדיוק באותה המידה, אך ההדק לא ילחץ, כאמור.

רבות המריבות בשנה זו בלשון המעטה, רבים הוויכוחים. עדיין אין פתרון לסכסוכים בין הפלשתינאים, לישראלים בתוך העם היהודי.

שנה של הרבה מלל, הרבה איומים, הרבה סכסוכים אך שוב: "נשיאים ורוח וגשם אין". זוהי שנה של התעשתות והתפכחות מכך שאיזושהי ישועה תבוא מבחוץ עם הבנה מחוזקת שהשינוי יכול לבוא מכל אחד ואחד מכם בלבד. כך, שכל מי ששוחר שלום יעשה שלום בעצמו, כל מי ששוחר צדק יעשה צדק בעצמו, כל מי שכמהה לאהבה ילמד לתת אותה לעצמו ולאחר, כל מי שכמהה לשתף פעולה ילמד לעשות זאת. ההתפכחות היא מתנאים של "אם ואילו" או כפי שדורית נוהגת לומר "לו הייתי רוטשילד" ובמובן הזה המיקוד בשנה זו הוא על כאן ועכשיו מתוך הבנה הולכת וגדלה, שהעתיד נוצר דרך ההווה כל רגע.

במילים נוספות ניתן לדבר על אחריות של כל אחד לעצמו ולאחר ההולכת וקורמת עור וגידים בזכות התעוררות הזיכרון, במודע או שלא במודע, שכולנו "אחד" ודבר לא נעלם מהזיכרון האישי והכללי כלומר, לכל דבר יש הדהוד וההתנהלות האישית עם המודעות לה יוצרת מראש הדהוד רצוי בבחינת אהבה מביאה אהבה, חיוך מאפשר חיוך, יחס של כבוד מאפשר כבוד וכיוצ"ב. יחסי הגומלין בין האדם לבין עצמו ובין האדם לבין חברו הופכים מודעים יותר שהרי חלק עצום מההתנהגות וההתנהלות של בני האדם הפוגעים זה בזה באיזשהו אופן שלא במתכוון, נובעים מחוסר מודעות להדהוד, להשפעה, מחוסר מודעות לחוק יקומי בסיסי "שדומה מושך דומה ומשלים אותו כל הזמן".
פרט לכך, הנשיאות בארצות הברית תתחלף, המשטר בסוריה יתחלף, לבנון תהיה שבוייה שוב בצבת, אך לא תאפשר לחיזבאללה להשתלט. מצרים עסוקה בשיקום עצמה ובמיצוב מעמדה בעולם הערבי.
בתורכיה גוברת ההתנגדות לשלטון ובסופו של דבר ממוססת אותו, אך לא השנה.

ישנן בשנה זו כבכל שנה רעידות אדמה, התפרצויות געשיות, גם באיסלנד שמשפיעות על כל העולם, אך לא בעוצה ממנה מפחדים. יכולים אנו לייעץ לכל אחד מכם לראות את הקורה כ"חוויית אבסורד" המביאה לשינוי מבורך ולמקד את תשומת הלב בחוויית ה"אחד" שאתם והאחדות שאתם חלק ממנה. לטפח חברות עם עצמכם ועם הסובבים אתכם ברמה של קשר מכבד, שווה ערך, ושכל אחד יהיה המצפן של עצמו. ככל שיתעוררו יותר מצפנים של הכרה בייחוד ובאחדות, כך יתאפשר שינוי מהותי וממשי בהקדם.

לסיכום כרגע, שנה זו היא חלק בפאזל השינוי שיארך עד להשלמתו עוד כחמש שנים. השינוי הוא לכיוון צדק חברתי, אכפתיות, שינוי בכל שטחי החיים ממקום הבנה חדש. כך במערכת החינוך, הבריאות כשתודעת השרות מתפתחת בדיוק מהמקום שכל אחד ואחד מבקש או כמהה לטוב ביותר שהוא יכול ברגע נתון של זמן. זו המגמה ומבורכת היא!

אור ואהבה, שלום ושלווה מחברי ספיראלת האור.

סגור לתגובות.