קיים דמיון וקיימת שונות

אני מבקשת להביא חלק מתוך תקשור על היותנו חלק מ"אחדות ניגודים הרמוניה שלמה" המתקיימת דרך הדומה והשונה הניבט אלינו ובתוכנו מהסביבה ובזכותה ומתוך מודעות זו ליצור שלום והשלמה בתוכנו ועם הסובב.

אני מאחלת לכולנו בחג סוכות  ולשמחת תורה, שנגלה בתוך עצמנו חמלה, חסד, קבלת עצמנו והאחר/השונה, המון אהבה ושנחייה את חיינו היומיומיים מחוברים לשמחת ההיות ולאהבה חובקת כל.

מדריכי ספיראלת האור: " במהות הבסיסית של הכל וכל אחד מאתנו באשר אנו, קיים דמיון וקיימת שונות ושניהם אינם נפרדים, הם פועלים יחד כמו שבכל אחד מכם.

ניקח דוגמה מעולמכם: קיים "טוב" וקיים "רע". כל אחד מכם מסוגל להניף את החרב ולהרוג אם יהיה צורך, בשביל להגן על יקיריו. כל אחד מכם מסוגל לחבק ולתת מטוב לבו וחוכמתו בדיוק באותה המידה.

"אחדות ניגודים הרמוניה שלמה" קיימת בכל אחד מאתנו מעצם היותו, דמיון מחבר ושונות משלימה קיימת מעצם ההיות.

עצם זה שכל אחד מאתנו הוא "ניצוץ אלוה ממעל", בעל קוד ספציפי, ייחודי משלו, הוא שונה והוא דומה. מתקיימת מערכת יחסי הגומלין בין השונה והדומה, המתגלה תמיד אל מול החברה, הסביבה, החינוך, התרבות, המין הנבחר, לאורך הדרך בכל עולם. זה תמיד מתבטא באינטראקציה שבין גרעיני הנשמה, בינם לבינם ובינם לבין גרעינים אחרים, נשמות אחרות.

יתרה מכך, כל הקשיים, במיוחד ב"כדור לימוד", נובעים מהמאבק הפנימי הקיים בין השונות לדמיון בתוך הנשמות שלבשו גוף פיזי. במילים אחרות, לאורך מעברים, בעיקר מעברים אנושיים, נושאים אתם הטבעות, צלקות, טראומות, הנובעות מהתייחסות אליכם או מהתייחסות שלכם, או מאתני הטבע. מכיוון שכך אין שלום והשלמה, אין "אחדות ניגודים הרמוניה שלמה" המתארעת, (מלשון אירוע), מכיוון שישנן התנגדויות פנימיות, ביקורת ושיפוט, לפעמים שנאה עצמית, חוסר קבלה עצמית, חוסר אהבה עצמית, תחושה שמגיע עונש או לא מגיע וכדומה.

שתתאפשר הכרה מודעת בדמיון המחבר ובשונות המשלימה בתוך כל אחד ובסובב, יתאפשר שינוי מהותי בתפישה כיוון שעצם קבלת השונה והדומה בפנים ובחוץ, מאפשרת שלום והשלמה השתחררות מאחיזה וחוויה של נוכחות מלאה בכל רגע נתון.

כל אחיזה בין שמודעת ובין שלאו, גוררת אחריה חווית אי נוכחות בהווה נתון, דפוסי עבר ממשיכים לנהל את ההווה = שיחזור של אותו מעגל.

ולסיכום, ככל שנכיר בדמיון הקיים בין כולנו מעצם היותנו ובשונות המשרתת התפתחות, תמיכה והתקדמות, כך נוכל לחוות שוויון ערך, תנועה חופשית, ללא עכבות, ושיתוף פעולה מלא בין שווים = התמוססות התפישה הליניארית והחיבור לזו ההקשרית מעגלית.
אור ואהבה, שלום והשלמה, מחברי ספירלת האור".

סגור לתגובות.