על הגנה – תקשור מדריכים

מדריכי ספיראלת האור: "דורית יקרה, מדוע פותחים אנו באמירת השלום הברכה ואור האהבה על מנת להזכירכם הגנה מהי ומה פירוש החיבור המודע לנצח שכולנו קורצנו ממנו, חלק בלתי נפרד ממנו ברי חיים שניצוצם לעולם אינו כבה, קיים אמון מלא בעצם ומעצם ההיות אם תרצו זו ההגנה ב -ה' הידיעה הנחוצה על מנת למצות את הפוטנציאל בכל עולם בשמחה, בזרימה, בהתרגשות מתמדת והעיקר בפתיחות חובקת כל חוויה.

אומר הדבר שאין מערכות הגנה נחוצות ו/או מולבשות על אמון זה כיוון שזהו אמון הנובע מחוויית הנצח שאתם דרך כל מעברי חייכם/השתקפותכם בכל עולם. נוכל להוסיף למען סבר האוזן/ההבנה האנושית "זיכרון ההיות", קרי, ברגע שהתודעה מודעת ל"זיכרון ההיות" מתקיימים יחסי גומלין מלאים ושלמים בתנועה ותנודה מתמדת מעצם ההיות.
פחד מתחלף בזהירות מתבוננות, חששות וחרדות מתפוגגות משום שכל אלה כולל כמיהות ורצונות ספציפיים מאבדים את גבולותיהם והגבול היחיד הפועל ומפעיל הוא גבול הקוד הנשמתי המשתמש בכל עולם להפקת המיטב מעצמו, מאחרים, מהחיים ומתוך כך מאפשר לאחרים להפיק המיטב מעצמם, מהסובבים אותם, מהחיים.

מדובר בבסיס חדש אמנם משתנה ומתהווה אך יציב, איתן ובר קיימא ואין סתירה. בסיס "זיכרון ההיות" החיבור המודע לנצח שאתם המשתמש באשליה/ברגעי/בזמני/, על מנת להתגלות ולגלות או במילים המוכרות לכן יותר על מנת להגשים/למצות לחוות את צופנו.

אכן, זו הסיבה לדרך בה אנו מביאים את הנצח אל האנוש וכך נוצר אט, אט, אנוש חדש המודע לאשליה ולנצחיות בו זמנית.

אור ואהבת היקום בקיום אוהבים אותך".

כל הזכויות שמורות לדורית יעקובי.

סגור לתגובות.