החיבור למקור היותנו ניצוץ אלוה ממעל

את מקור הנשמה הנותנת חיים לגוף רובנו אינו זוכר בשל חוויית החיים בחמישה חושים בכדור הארץ. על מנת יבוא מקור זה להכרתנו המודעת, משתמשים המדריכים במושגים שיעזרו
לנו להבין: בין שזו מערכת השאקרות, איברים בגוף כהקבלה לאנרגיה הבוראת ודרכי התממשותה ובין שבדרכים אחרות. כשמדובר למשל במושג "נשמת אם" הכוונה לקבוצת הנשמות האחיות שלנו.
המדריכים שמים דגש על הדמיות ותרגילים שיסייעו לנו לחוש מה פירושו לחוות הלכה למעשה את התחושה שאנו נשמה בגוף פיזי כדוגמה, ניתן דימוי שמבחינתי הוא מדהים של גולש גלים שמתוך אימון מתמשך, להיות בדמיוננו אותו גולש גלים מתאפשרת חוויה הלכה למעשה שהרי כל דבר קורה פעמיים פעם בדמיון ופעם במציאות.

מדריכי ספיראלת האור:

״המומחיות שלנו, (ואת אחת מאתנו), היא מולטידיימנשיונליטי. קרי, היכולת להיות בו זמנית במקומות רבים בלי קשר לזמן ומקום. זו מהותה  של ״נשמת האם״,  ..(שאקרה 11), אם כי יכולת זו נתונה לכולם 
הייחוד הוא בכך שמהותנו היא רב רובדית מעצם היותנו. האפיון הבסיסי רב-פנים בו-זמנית ככול "שמיפתח הזיכרון״ המודע גדול יותר, ניתן להתחבר לרב רובדיות מהמקור מתוך מודעות גם את יכולה להתחבר בדמיונך למקור כולנו ולמקורך בו-זמנית ולכל השתקפויותיך. אלא, ש״במיפתח הזיכרון״ האנושי, הראיה איננה בהירה. הידיעה ישנה בהרגשה, אך מעט ממנה מוצא משכן בהכרה המודעת ״בכדור לימוד״ הביטוי נחווה (למשל), ביכולת להיות ממוקדת בתוך המון סוער מבלי להתפזר, על אף שהתודעה האנושית שלך מתפזרת.

אכן, למשל, כמו כעת, בשיחה עמנו דרך נוספת המאפשרת הכרה ושימוש ביכולת היא אימון בנוכחות והבאה להכרה המודעת מהי, מה פירוש להיות נוכחת לשם כך, האימון היומיומי בגלישת הגלים מתוך שווי צורה, מחדד ומטמיע הבנה זו בהכרה האנושית בכל 4 הרבדים. כך תוכלי/ו לחוש במרכז של עצמך/ם בשלווה רוחשת, מבלי להניד עפעף מתוך הקשבה ורגישות לעצמך/ם ולכל הסובב אותך/ם בו-זמנית דברים אלה, אכן, נכונים לכולם.

הדגשנו זאת עבורך משום אופייה הייחודי של ״נשמת-האם״ שלנו = אופי של מרכזיה רב-רובדית פועמת, בתנועה ותנודה מתמדת אפיון זה מושלך על כל חלקנו הייחודיים, המממשים את ייחודיותם דרך אפיון זה. קשה הבנה למח בעל ״מיפתח״ קטן תנו להרגשת הידיעה מקום מודע מוחלט!!! כשכך, יתאפשר למח האנושי, (גם אם בלית ברירה), תמיכה להרגשת הידיעה, על ידי תרגומה למילים גם אם וכאשר התרגום עומד בסתירה או בניגוד למודעות ההכרתית הישענות מוחלטת על הרגשת הידיעה ואימון בתרגומה להכרה ובהכרה מודעת, יאיר חלקים רדומים במח האנושי ויעורר אותם התחושה הבסיסית תעבור מהישרדותית לשורדת מעצם ההיות!!

קרי, לתחושת ביטחון מלא מעצם ההיות המתבטאת בהשתאות ממגוון החיים, ההיבטים, הטיפוסים, המחשבות, הדתות, הדעות והאמונות 

בעצם מדובר בתהליך הכלתי (מלשון הכלה), כך שלאט ובטוח המגוון אינו בא במקום ו/או על חשבון המקור 

במילים אחרות, היכולת להיות בו-זמנית במקור ובהשתקפויותיו מבלי להחליף השתקפות במקור. כך לגבי כל תכנה. פירוש דבר, כי בכל ולכול תוכנה ישנו ההיגיון שלו ״גבול ההוויה״ שלו, המייצר דעות, אמונות, קביעות, סדרי עולם והתנהלות, כשבתוך אותו עולם אינספור דרכי ביטוי כשכולם תוצר של הגשמת הקוד את עצמו"

כל הזכויות שמורות לדורית יעקובי.

סגור לתגובות.