על הסרת איום ופחד משינוי

ספיראלת האור:"השלום הברכה ואור השמחה והאהבה לך יקרה, כאן ספיראלת האור ככוח המאוחד מבקשים לומר כך:
בשנה זו תיגדש סאת האיום, ההפחדה, הסיאוב והמניפולציה. אך, למרות שתתגלה במלוא ערוותה ובזכות כך, לא תתאפשר עוד התעלמות ו/או הסתרה. כבר שנים מספר מהדהד תהליך הגילוי וההתקלפות מקליפות מעוותות, מסתירות, המאפשרות התחבאות מאחורי אינטרס אישי אגואיסטי' או שמא נאמר מאחורי שכחה והתחפרות במיפתח זיכרון אנושי' כאילו הוא האמת וכל מה שיש.

התקלפות זו נעשית בקטן ובגדול בכל העולמות שההסתרה שירתה את חווית ההגשמה של הנשמה ב,תלבושותיה" השונות והמגוונות. ניתן לדמות זאת לבד המשתפשף עם השנים עד שנהיה דקיק ומתחיל להיקרע ולהתפורר. כך ניתן לתאר שנה זו בכלל ואת תהלך המעבר מתכנת האנוש הרווחת לתפישה חדשה  בפרט.

בקשנו להקדים כל זאת על מנת תוכלו להתבונן בתהליך ממקום "ההשתאות", מקום חדש המתאפשר ממיפתח זיכרון אווטרי ומתאים לכל מי שבחר במודע לפתוח ערוצי התבוננות נוספים ולהאיר את הזיכרון האפשרי בכדור לימוד", (זיכרון המחליף את הקיים), ולכל מי שמואס בשחזור האינסופי של רודף ונרדף או שמא נאמר, כפי שעבר במוחך, "חתול ועכבר".

התבוננות משתאה נחוצה משום שהתזוזה האנרגטית יוצרת תחושה כאוטית בעולמכם = דברים פועלים כאילו ברשות עצמם, ללא קשר לרצונכם, אינם מתחברים, או מתקשרים כפי שהורגלתם, שהרי מדובר במעבר מתכנה לינארית להקשרית, מצמצום להרחבה של מודעות וידע בכל תחומי החיים.

במילים אחרות מדברים אנו על תזוזה, כתזוזת פלטות טקטוניות ב"כדור לימוד"!! ואת יודעת שאיננו דרמטיים, או נוקטים בדרכי העולם הישן, של איום והפחדה, ממש לא!!

כוונתנו כאן להסיר איום ופחד משינוי, פחד מכך שדברים אינם פועלים בסדר המצופה ולעודד אתכם להפסיק לחלוטין לצפות, להתחבר לנוכחות קולטת כאן ועכשיו כל רגע ולהפסיק במודע, להפנות אנרגיה לשליטה ובמקום זאת להפנותה להנהגה = הנהגה בכל רגע נתון מתוך; נוכחות קולטת וקשובה, רגישות, תנועתיות, יצירתיות, או כפי שאת אוהבת לתאר כגולשים בים החיים. 

כשהמהפך הופך לעובדה ואתם מחליפים את הציפייה המקובלת לסדר ומבניות מוכרת, לציפייה לשינוי, השתנות והתחדשות כל רגע כל הזמן, מכוונת האנרגיה שלכם (אכן בתחילה עוד הישרדותית), ליציבות בתוך ההתהפכות = הפוך על הפוך כלשונכם.

עד שגם ציפייה לא תהא נחוצה ותוכלו להתרגל למצב ההשתנות המגלה והמאפשרת ליצירתיות הטמונה בכם, לגמישות ולידע להתגלות במלואם. זה המהפך המתרחש, שלכולכם יש יתרון מאוד גדול, על פני כל מי שאינו מודע לו הכרתית; אתם יכולים לשלוף מאמתחת התבונה המולדת, הנשמתית, שלכם, אוצרות שיאפשרו לכם ליהנות ולחגוג בתקופה זו, ההולכת ומעצימה קצב, עד לשינוי של שוויון ערך מלא על הפלנטה, או מדויק יותר, עד השלמת ההפרדה הנפרדת מעצמה וחיבור בגוף הפיזי, שנולד לתוכנה הישנה, היוולדות מחודשת לתוכנה חדשה, דרך ועל ידי שינוי תודעתי, דרך ההכרה במהותכם הנשמתית, שלעולם אינה מתכלה וההכרה בכך שתפקידה של מהות זו להזין עצמה על ידי חוויותיה ובכך היא מזינה את כל אחיה ואחיותיה, כפי שמוזנת מהם מעצם ההיות. הללויה!!!

הללויה לאחדות ולאיחוד התובנות של כולנו והתרחבות משותפת בכל העולמות לחוויית שלמות שמעולם קודם לכן לא התאפשר לחוותה, בשל ההפרדה. כאמור, השינוי הוא יקומי וקיומי באותה מידה.

כל ההצעות, המדיטציות המונחות, הרגילים והמידע להרחבת התודעה, נועדים לחיבור הנצחי שכל אחד מאתנו תוצרתו/תוצאתו.

אור של שמחת ההיות, של אהבה ושלום, מחברי ספיראלת האור"

כל הזכויות שמורות לדורית יעקובי.

סגור לתגובות.