תקשור מדריכים לראש השנה

השלום הברכה  ואור האהבה לכם, כאן ספיראלת האור שמחים ומודים על הזדמנות להאיר לבב אנוש.

מבקשים אנו להזכירכם שוב, כי לבב האנוש שלכם מופעל על ידי לב הנשמה הטהור במהותו וביסודו.
דמו אנרגיה קריסטלית שקופה כיהלום אנרגטי מלוטש היטב זוהר ופועם פועם וזוהר בבית החזה שלכם מזין, נותן חיים ללב האנושי.

אפשרו בדמיונכם ליהלום הלב האנרגטי לעטוף ולמלא את הלב הפיזי תוך כדי שאיפה ונשיפה יום, יום, משך כמה דקות דרך הנשימה התאמנו בהווייה זו כך אט, אט, יפתח לבכם האנושי לאהבה חובקת כל כלפי עצמכם וכלפי כל יצור נברא.

מבורכים אתם בשנת הלב היקומי הפועם דרך הלב האנושי באהבה בחיבוק אינסופי. שנה מבורכת, מחבקת, מאירה ומוארת בלב כל אחד, מחברי ספיראלת האור.

סגור לתגובות.