המעבר לתפישת עולם חדשה

בתקשור זה מבקשים המדריכים להדגיש את המעבר הכל כך מאתגר שאנו עושים מתפישת עולם הרווחת בדרך זו או אחרת מיליוני שנים בכדור הארץ לתפישת עולם חדשה. הם מדגישים את הקושי להרפות "מקורי הדבק" של התוכנה הישנה קרי, להרפות מהרגלים, מצורות חשיבה ומתגובות אוטומטיות.

גילוי תפישות הסותרות כביכול את המוכר והידוע, גם אם אנחנו כבר יודעים שהתפישות החדשות נכונות, הוא האתגר. המדריכים מבקשים לעודד אותנו בעצם ההכרה בגודל המשימה שלקחנו על עצמנו.

מדריכי ספיראלת האור: "השלום הברכה ואור האהבה לך יקרה, כאן ספיראלת האור בראשות הכוח המאוחד מבקשים לומר לך כמה דברים במשך וכהמשך לתהליך השחרור מהתוכנה הישנה: דמי לך קורי של דבק, חזקים וארוכים, היוצרים כקורי עכביש רשת בה לכודים ונלכדים כל הבאים בפתחה ולפתחה, כהקבלה לתפישת עולם, לתפישה, תכנת חשיבה והפעלה של עולם. רשת הדבק גמישה, חזקה ומצמידה אליה את כל מה שאי פעם היה עמה בקשר.

כעת דמי לך נשמות הבוחרות להיוולד אל תוך הרשת, להשתחרר מתוכה ולמוסס אותה, או לשחרר את חוטי הדבק ולאפשר להם לשוב אל ה"אין", להוות כ"אין" קרי, כחומר מזין גלובלית. את תאמרי ממקום חשיבתך הארצי – 'משימה בלתי אפשרית', אך ממקום הנשמה, אין דבר כזה בלתי אפשרי. כעת, את מתמודדת עם בחירתך (ואינך לבד), מתוך רשת הדבק למוססה בתוכך, על מנת להשתחרר מאחיזתה. הכול אשליה אמנם, אך מנקודת המבט האנושית, מבחינת החוויה בפועל, אמת לאמיתה.

תפישת האשליה כמהות משתנה, כבר מצויה במאגר ההבנה, אך לא נתפסת כדרך חיים כרגע, היות ועל מנת שכך יהא, יש צורך להשתחרר לחלוטין "מתפישת הדבק".

אמירות כגון "אני חסר/ת אונים אל מול עצמי, אני לא עומד/ת בזה, אני חלש/ת אופי, לא מסוגל/ת" וכיוצא באלה, אינספור מחשבות שאתם מאמינים בהן = תוצר "עולם רשת הדבק" = אשליה שהפכה לנצח בתפישתכם וככול שכך, התרת הרשת מהווה אתגר גדול עוד יותר, או שמתייאשים ממנה = הייאוש מעצמכם בתחומי חיים מסוימים.

כשדברנו על שינוי שפה, התכוונו לשחרור והשתחררות ממשפטים כדוגמאת אלו, שחרור מוחלט מחייכם. שינוי שפה הנובע משינוי תפישה, מחיבור לנצח במודע תוך חווית האשליה
מכל הלב והנשמה ואין סתירה.

כל הזכויות שמורות לדורית יעקובי.

סגור לתגובות.