האנרגיה המרפאה – תדר ההבראה ההרגעה והריפוי

קיבלתי תקשור שהרחיב את ההבנה שלי לגבי האנרגיה המרפאה שהמדריכים מכנים "תדר ההבראה, ההרגעה והריפוי". התקשור הגיע על מנת להזכיר לנו בכלל ולי בפרט, שקיימות ישויות ביקום בעלות תפקיד ייחודי המורכבות מהמון נשמות. בחרתי להביא את התקשור כלשונו.

אגב, בכל פעם שמופיעה המילה "אכן" אומר הדבר שהמדריכים קראו את מחשבותיי ומאששים אותן.

מדריכי ספיראלת האור בראשות רפא-אל: "שלום של אהבה וחיבוק, של ריפוי ורפואה, של שוויון והכרה בערך מעצם ההיות אהובה.

אכן, הפעם לקחתי את מושכות ההנחיה מנקודת מבטי הייחודית, כחלק "מאחדות ניגודים הרמוניה שלמה" של "הרגעה הבראה וריפוי". זו מהותי, זו מהותך ומהות כל המרפאים הנשמתים.

את שואלת מדוע ההפרדה הזו נעשית, שהרי כל נשמה מוארת על ידי כל 7 התדרים ובכן כך: לכל נשמה הצופן הייחודי שלה, הרכב ייחודי מכל שבעת התדרים היוצרים את האור הלבן ש"אנרגיית האם" מורכבת מהם וכך כל אחד מאתנו.
את יודעת גם שכל ייחוד נושא תדרים דומיננטיים, מלווים ו/או אינדיבידואליסטים.

על כן, כחוק היקומי של "דומה מושך דומה ומשלים" מתקבצות הנשמות בעלות אותם תדרים דומיננטיים לתפקידי הגשמה והתפתחות, צמיחה וגדילה, שינוי והשתנות אישיים וקבוצתיים כאחד. זאת הסיבה למטפורה של כנפי השכינה המחבקת את כולנו המרפאים כפי שמחבקת קבוצות אחרות.

נשמה מורכבת מכמה תדרים דומיננטיים, נעה בין הכנפיים = במעברי חיים שונים ובעולמות הגשמה שונים, היא בוחרת להשתקף (בו זמנית), תחת כנפי שכינה במקבצים.
משותפים, על מנת למצות את חווית התדר הדומיננטי עד תום. הווה אומר שבו-זמנית משתקפת "מהות האור" (הנשמה), בתלבושות
/אישיויות, שונות, החוות עצמן דרך תדר דומיננטי זה או אחר.

אכן, מבחינת נקודת המבט האנושית מדובר בהפרדה מכיוון שהחיים ב"כדור לימוד" מתבססים על תבנית לינארית, אך בעצם אין הפרדה באמת. כשאנו מדברים על "ההפרדה הנפרדת מעצמה", הכוונה היא להכרה בנצח ובבו-זמניות הגשמתו, גם בלבוש האנוש.

כל נשמה באשר היא, חווה עצמה על פני אינספור מישורים/עולמות, באינספור "תלבושות", דרכם היא מגשימה את הפנים הרבות של הפוטנציאל שבה. היא חווה את הצופן שלה גם על פני האנרגיות עצמן (כבר הזכרנו זאת פעמים, כשהבהרנו את מהלכה של הנשמה, להשלמת מימוש עצמה).

אכן, דוגמת תדר ההבראה, ההרגעה והריפוי, אליו מתחברת המשמה על מנת לחוות מחשבה חיובית והשפעתה, דרך כך שעוטה היא "גלימת חשיבה חיובית" המאפשרת לה, כתוצאה, לגלות את כוחה של חשיבה שלילית, כחלק מגילוי ואימון הכרת מהות האנרגיה והרכבה, יחד עם הדהודה, קרי, השפעתה בשימוש במינונים שונים.

היכולת להכיר את מהותה של כל אנרגיה ולהתמירה, הוא חלק נכבד ממהות תדר ההבראה, ההרגעה והריפוי, שחלקנו, ההווים במערך שבעת הכוכבים (הפליאדות), עוסקים בו.
מינון נכון, מצריך הכרה של מורכבות האנרגיה, כל אנרגיה, הדהודה והשפעתה, בבואה
במגע עם ישויות, עולמות, ישויות, ממדי תודעה והוויה ביקום ובכל קיום.
רפא-אל על כן היא מהות, דרכה מתאפשר גילוי וניסוי זה, דרכו חוות הנשמות המרפאות את מהותן של האנרגיות ואת השפעתו של המינון בשימוש בהן ותוצאותיו.

אכן, מדעי לחלוטין, גם במושגי "כדור לימוד": כפי שבעולמכם ניתן לפרק כל חומר
למרכיביו ולבודדו במעבדה, כך גם בעולמנו, בקנה מידה רחב יותר. העיקרון זהה, קנה המידה והמגוון, שונה.

השינוי המתחולל, ספציפית לגבי הנשמות המרפאות, מתאפשר בזכות
א. חיבור ורשות להיזכר בפועל, במודע על כל 4 הרבדים, במהותן הנצחית.
ב. באמון מלא ומתוכו בספונטניות ההבעה של ""הרגשת הידיעה"", מתוך ידיעה ברורה ובהירה, שמיפתח הזיכרון האנושי עדיין מתקשה להבין (לא כל שכן להכיל), אמת יקומית בלתי נראית בעין בלתי מזוינת וכי פינוי מקום לחושים העל-חושיים, יאפשר למח האנושי להרחיב ולהגדיל שעריו על ידי הפיכתו למתורגמן של "הבלתי ידוע" לו, מתוך ידיעה ברורה שהבלתי ידוע לו יהפוך ידוע רק אם יתורגם הלכה למעשה.

במילים אחרות, תשומת לב ל"הרגשת הידיעה", הקשבה והיענות מלאה לה, גם כשהמח האנושי אינו מבין
/יודע, אך לגמרי מודע לעובדת אי הידיעה הזו ומוכן לדעת עוד ואחרת.

נחוצה רשות לא לדעת על מנת לדעת.
אור ירוק, (תרתי משמע), של הבראה, הרגעה וריפוי תחת, בתוך ועם כנפי השכינה".

כל הזכויות שמורות לדורית יעקובי.

סגור לתגובות.