תקשור מדריכים על תלות

תקשור מדריכים על תלות – 15.11.2020

מדריכים: "תלות קשורה בחסר ובהישענות עליו, ובדיוק באותה מידה בצורך פיצוי ומילוי של אותו חסר.

אפשר גם (לא במקרה שלכן כמובן), לחבר תלות והתמכרות מפני שברמה הגבוהה התלות היא התמכרות. וגם כאן יש רפרטואר אדיר של תגובות, ואנו מדברים על חיים בעיקר בעולמות חומר שבהם מיפתח הזיכרון צר, מפני שהשאיפה הבסיסית של כולנו היא לאחדות, לשייכות, לחיבוק אחד גדול, מקבל, אוהב, מאשש, מגונן, מאשר, מעודד, וניתן להוסיף את כל הסופרלטיבים שאתן מוצאות לנכון להוסיף.

כלומר, בכל מצב של תלות קיים חסר המבקש להשלים עצמו דרך מישהו או משהו עם תנאים מדויקים להשלמה. זה לא סתם שמישהו יסתכל עליהם, או שיהיה להם מספיק כסף בבנק, יש תנאים כמה כסף צריך להיות בבנק בכדי ש… ובמכוון נותנים אנו דוגמאות חומריות קונקרטיות".

בכל יחסי תלות, ישנה השלכה כך שיש נטייה לראות אחר, את השני, דרך העיניים המאוד סובייקטיביות של ההשלכה. מה שחשוב לציין זה שבבסיס יחסי תלות ישנה אהבה גדולה. אפשר לומר שקיימת כל הקשת בין אהבה לשנאה. כל הקשת של הצורך בקרבה ובעידוד ובאשרור לעומת ההתנגדות – "אני לבד אני יודע יותר טוב", וכיוצא באלה.

יחסי תלות קשורים, באיזשהו חסר בתחושה של הדבר שהוא מחפש בשני ולא מודע לכך שזה קיים בתוכו אחרת הוא לא היה מחפש את זה. אי אפשר לחפש את מה שלא נמצא. מנוע החיפוש נובע מ"יש" ולא מ"אין". זה בדיוק הפוך ממה שאתם רגילים לחשוב. מנוע החיפוש נובע מידיעה, תחושה, אינסטינקט שיש משהו, רק הוא עוד לא נחווה, עוד לא התגלה בהוויה הנוכחית. כלומר, החיפוש נובע מ"יש". כלומר, זוהי אשליה מפני שמחפשים ואין, אבל זה נובע מ"יש"… כל עוד ה"יש" איננו מצוי בתודעה ההכרתית הפנימית והוא נובע מצורך מאוד, מאוד בסיסי להגשים את מהות הנשמה, נוצרת השלכה החוצה על האחר. במילים פשוטות יותר, ישנן תכונות, איכויות, יכולות, לכל אחד מאיתנו. אנחנו יודעים אותן גם אם איננו מודעים להן ומחפשים אותן בלא מודע. זו הנביעה מה"יש", אך ה"יש" שעוד לא הפך להכרה מודעת הוא בבחינת "אין", וחלק מהדרך למצוא אותו הוא (יש הרבה מאוד דרכים למצוא), גם לטפס על הרים, גם ללמוד, לעבוד, לטייל, לנסוע, ליצור משפחה. כל מצבי החיים נועדו לשם כך.

יש  תרופה מעולה שעוזרת ומסייעת להשתחרר מתלות: ההכרה שכל אחד מהאנשים שאתם פוגשים בחייכם הוא נשמה טהורה, ייחודית, חזקה ב"תלבושת". ההכרה בנשמה הייחודית החזקה משחררת את כל עניין חסות היתר, השליטה, מאפשרת לכבוד ולערכי השוויון להתארע בחיים היומיומיים.

סגור לתגובות.