פריצת שביל הוויה חדש – תקשור מדריכים

מדריכים: השלום הברכה האור והאהבה לך, כאן יהושפט עזרה וחברי ספיראלת האור, המאוד שמחים על מפגש ועל מחויבות להעברת מידע ל"כדור לימוד", בכלל ובפרט.

מבקשים אנו לומר לך, קודם למידע כללי והכוונת לימוד בעת זו; שדאגה ממוססת גם את הכוח הגדול ביותר. דאגה נדמית למים העושים דרכם בערוץ הנהר ונתקלים במחסום טבעי, (כהקבלה לכוח הפנימי, למודעות הרוחנית שהכול בר חלוף וחיוני וכדומה) ובכן, בהיתקלם במחסום כסלע חוסם, למשל, הם מגבירים כוח על ידי איסופם לנקודה ומעצם כך, עד שעצמתם המחלחלת, הדוחפת, הנעה, מכול ולכול הכיוונים מפלסת סדק בסלע או במרווח שבינו לבין הערוץ הפתוח, דרכו הם עוברים ומשעברו מגבירים את נתיבם עד לפריצה מספקת. כול זה הוא תהליך אותו את יכולה להקביל לכול מחלה, שבעקבותיה, בסופו של דבר, חלה קריסת מערכות, (בהשאלה ובאמת), או שמא נאמר, כניעה מוחלטת לכוח שאינו מרפה. חשבי על כך.

עליכם בעת זו, להטות את הערוץ, לכיוון אחר, החופשי מסלעים חוסמים וכך נכון עבור כול אחד הנתקל בקושי."להטות את הערוץ" פירושו, לדוגמה, לחשוב בכיוון אחר לגמרי לפתרון המצוקה או הקושי, לקבל ולהכיל את הקושי עד להסכמה מלאה איתו והתנהלות חדשה המתאפשרת איתו, מתוכו, בזכותו. אכן, כמו להפכו להזדמנות פז, או לידיד, כפי שאת אומרת.

ברגע שחלה התיידדות עם הקושי (ואנו מדברים על כול קושי), נפרץ לו שביל הוויה חדש והמים = החיים, ממשיכים לזרום דרכו ושוב נשתמש במשפט משכבר הימים, בו את נוטה להשתמש רבות; "שבילים שכוסו, כוסו, נפרש עליהם מעבה ואין עליהם מעבר נוסף", המתאים להפליא לשינוי, קרי, להוויית ההטיה. הכול מצוי, קיים בזיכרון הקולקטיבי האישי והכללי, אלא שהופך בכך לחלק ממנו, לחלק מ"אוקיאנוס הידע", מהניסיון המצטבר, מהתבונה שהתממשה דרכו, אך אין בו צורך יותר כייחוד.
ראו כל קושי כהזדמנות שלא תסולא בפז להטיית ערוץ אנושי כבד ימים ולשחרור מתבניות עבדות, אל חרות מלאה ליהנות, להיות, להוות. ברגע שתשומת ליבכם האנושית נעה לכיוון הטיית הערוץ, נפקדת הדאגה מהמקום ומתפנה הדרך.

זהו אכן, מידע כללי ואישי כאחד. אל תתפלאי דורית, העברת מידע בדרך זו מתאפשרת משום שאת התחברת לערוץ הוויה שוויוני, בו את חלק מהכלל בדיוק כפי שהשתקפותך האנושית אינדיבידואליסטית !וכך נכון לגבי כל מי שדרך הרוח הפכה, חברה, לדרך האנוש שלו.

ביכולתנו להעביר מידע על כמה רמות תודעה (כללי ואישי למשל, רגשי מנטאלי, פיזי ורוחני, כמשל וכד'), משום שהווייתך האנושית מאפשרת זאת. ראי זאת כגדילה, כצמיחה, כהשלמת מעגל ארוך של פירוד, כחתונה מופלאה בין היחיד ליחד ואמרי אמן!!!! הכירי, הכירי, הכירי ואמרי אמן!!!

את חלק מהכלל, עם ניואנס ייחודי של התממשות על פי הקוד הנשמתי האישי, ככול אחד אחר.

יחד עם זאת, כחלק מהיחד, ניואנס ייחודי זה של כל אחד מכם, משרת את הכלל ומהווה דוגמה אחת מיני רבות, שכול אחד יכול להתחבר אליו, משום היותו משל, דוגמה, היבט ייחודי, לאינספור היבטים ייחודיים, החווים את אותו הפרינציפ הכדור ארצי, בדרכם. כך את, כך כולנו. הסבר זה חשוב ומשמעותי ככלל וכפרט ואנו סומכים עליך שיגיע לכלל.

לשאלתך האילמת כיצד נכון להעביר, באתר, בפייסבוק, לתלמידים… נאמר; לא משנה כיצד, בדרך שתבחרי; אם בדרך אחת, בשתיים, או בכולן. הבחירה שלך ואנו נשמח לעצם ההעברה.

דבר נוסף ומשמעותי מאין כמוהו שיסייע לעירוץ (= יצירת ערוץ), החדש בהוויה האנושית: אל תנסו להיזכר, אל תתכננו מה שאתם הולכים ללמד, לעשות בקפידה רבה מידי, תזרמו! הכול מגיע בדיוק ברגע הנכון. מדברים אנו על שחרור משליטה ועל חיבור ל"הקשבה מניעה", קרי, כול הרבדים פועלים כבר בסנכרון כשאתם מוותרים על שליטה (שאחת מצורות הופעתה הוא פחד, חרדה, איום וכיוצב"א); המישור הרוחני מתרגם עצמו דרך המוח האנושי המפעיל את הרגש, (סמן ההפעלה בגוף הפיזי, אכן, סמן ימני), המפעיל את ההוצאה מן הכוח אל הפועל במישור האדמה".שימי לב לדרך בה הדברים פועלים בתודעה ההכרתית שלך ופשוט אפשרי להם לפעול כך. במילים אחרות "צופה הווה" – "הצופה" חבר למישור האדמה" כחלק ממנו ומשתתף עם החווה = מידת הקירבה והמרחק המדויקים, מסונכרנים מאליהם, בכול רגע נתון של זמן.

את מבינה דורית, הכול עניין של הסכמה להחליק לזרם ההנהגה ולאפשר לשליטה להפוך חלק אינטגראלי מ"אוקיאנוס הידע". נכון יקרה, זו ההשתקפות הארצית של היענות אינסטינקטיבית בהיבטה הכדור ארצי. זהו שילוב של כול 4 הרבדים לפעולה, בקלות, בחופשיות ולשם כך נחוצה הזדמנות מוחלטת להתנסות וכפי שאנו אומרים תמיד: עם אימון בא אמון, מתאפשרת אמונה, מתאפשרת הכרה מלאה בערך, ביחד ובייחוד ואין סתירה.

עליכם להסכים להפסיק להשתמש בכלי הפרדיגמה הישנה כמו דאגה, פחד וכד' ולזרום עם ערוץ האימון, האמון והאמונה כתוצאה. ראוכלדבר ועניין כהזדמנות מופלאה, המאפשרת לכם לחבור לאמון יקומי בקיום הייחודי, הלכה למעשה. ברגע שכך, תיפתרנה הבעיות משום שא). לא תחשבנה כבעיות, אלא כהזדמנויות. ב). לא יהא לכם צורך בהן. זוהי השלמה של וויתור על חסר וחיבור מלא ל"יש".

את מבינה דורית, החיבור מתאפשר עם אמון מלא, עם אמונה מעצם ההיות וכשכך הווה, אין עוד צורך בדפוסי החסר על מנת לחוות את ה"יש"! שהרי עוסקים אנו בטרנספורמציה ובכיסוי שבילים ובפתיחת ערוצי הוויה חדשים והשבילים האנושיים, אכן, מוצו עד תום. שאריות ההכרה בכך מתגלעות בכול הנעשה ב"כדור לימוד", כעת חיה = "חוויית אבסורד" במלוא תפארתה, ממנה יש מוצא אחד ויחיד בלבד: יצירת ערוצי הוויה חדשים. על מנת כך, נכשלים הערוצים הישנים, לאט ובטוח (למשל, על ידי חשיפת מידע רב ערוצי המפעילה את הייחודים, המתקבצים לכדי כוח שאינו מאפשר לדיקטטורה להתקיים, על ידי התרסה, קטרוג על כוחה, אי הסכמה לחוקים מפלים ועוד, ועוד), כדוגמת זרמי המים החודרים כול מעצור וממיסים אותו על מנת יתאפשרו חיים = מימוש והתממשות = השלמת מעגל יקומית וקיומית. אל נא תשכחי כי מדובר בעולם לינארי קרי, בתהליך המאיץ עצמו, כמו גלגל הנעה המתחיל לאט שעם כול סיבוב שלו גוברת עוצמתו והשפעתו על הסובב.

התמקדו אך ורק בהצמחת האימון והאמון, בשינוי ערוץ והתשובות תבאנה לטובתכם העליונה. זכרו שאתם כבר משלבים את "היחד והייחוד" והיו ערים להשפעתכם על הדברים, לא פחות מהשפעת הדברים עליכם.

נועו על 4 רבדכם, (פיסי, רגשי, מנטאלי ורוחני), דרך הרגשת הידיעה ואל תתעסקו עוד בחיפוש אחר ההיגיון המקובל, משום שההיגיון האנושי משתנה וההיגיון עליו אתם נשענים הוא מעבר לו, כשאתם מתרגמים את הנקלט לשפת אנוש עדכנית ורלוונטית בכול רגע נתון של זמן.

אור ואהבה רבה מכול חבריך לספיראלה, בכול השתקפויותינו".

סגור לתגובות.