לעולם אינכם לבד

במשך עשרות שנים אני מקבלת מידע מאת המדריכים הרוחניים שלי על שינוי תודעתי שמתרחש בכדור הארץ ובעולמות אחרים במקביל והם עושים כל שביכולתם לעזור לנו להבין ולהטמיע את מהות השינוי. הקושי בו אני נתקלת באשר לשינוי תפישת המציאות והעולם "מטוב ורע, עליון נחות" וכדומה לשוויון ערך מעצם היותנו ולשיתוף פעולה בהתאם, קשור בדעות, באמונות ובהשקפת העולם על ברכיה חונכנו. על פי השקפה זו ברור לגמרי מה "בסדר" ומה לא, מה "נכון, צודק, הגיוני" ומה לא ועוד כהנה וכהנה אמירות לגבי החיים. במילים אחרות השקפות עולם "זרות" לזו המקובלת, נדחות על הסף או ""למועד מאוחר יותר"". תפישת העולם אותה מבקשים המדריכים לעזור לנו לפתח ביטחון קיומי בהשקפת עולם של שוויון ערך מלא שכולנו מעצם היותנו ניצוץ אלוה ממעל ב"תלבושת" אנושית. שכל מה שקורה בכלל ובפרט, יש בו טעם, יש בו משמעות גם אם איננו מבינים זאת והוא תוצר של מטרת היותנו = הגשמה דרך חוויה של מהותנו. קרי, מימוש פוטנציאל הרוח דרך החומר. בדברים הבאים מבקשים המדריכים להדגיש את היותנו חלק מ… ואחד יחיד ומיוחד בתהליך השינוי הנוגע הן בשמים והן בארץ כל זאת על מנת יתאפשר השינוי התודעתי.

לעולם אינכם לבד

מדריכים: "השלום הברכה ואור של אהבה, רוגע ושלום לך אהובה, כאן יהושפט עזרה וחברי ספיראלת האור, מבקשים לומר לך (קודם למענה על שאלותיך), כך: אינך לבד ולעולם לא תהיי, לא משנה מה נראה כלפי חוץ.

שהרי, יודעת את ש"כלפי חוץ" הוא תעתוע! מבקשים אנו כי תשימי לבך לתחושה שאינך לבד קרי, ש"פתאום קם אדם בבוקר ומרגיש כי הוא עם ומתחיל ללכת" אינה פרפרזה, זו האמת לאמיתה לגבי כל השתקפות ב"כדור

לימוד". קולטים אנו שאלות על השתקפויות כמו דאעש, האם הן מלוות בעם שלם, שהרי כיצד ניתנת רשות קולקטיבית לאכזריות שכזו? כבר דברנו פעמים רבות על חוויית האבסורד המתרחשת במלא עצמתה בתקופה זו

ונקיש מכך לרעיון האבסורד/השינוי, שינוי התכנה האנושית על כל המשתמע ממיליוני שנים בהן דבקו להן יחדיו אמונות והתגבשו לידי תבניות אמונה; כאמונות שבטיות, עדתיות, דתיות ואחרות, שכבר אין עליהן עוררין,

שהפכו לעובדה היות ודורות על דורות של השתקפויות חוזרות, באו כבר עם אותן אמונות וממשיכות את חייהן על פיהן. אכן, בדיוק באותו פרינציפ של "מסקנה ראשיתית" המנתבת את דרכה של הנשמה, עד להתמוססותה,

כך גם בעניין זה. שהרי ההשתקפות מתחברת לתכנת העולם אליו היא נולדת, (במקרה הזה "כדור לימוד"), כך שההיסטוריה מהדהדת בגנים שלה וכוללת את ניסיונה הפרטי ומסקנותיה, והופכת חלק מתשתית חייה

האנושיים. אכן "המערכת האוטומטית". את מבינה דורית, מדובר בשינוי כה גדול, עד כי הדעת האנושית מאוד מתקשה לעכלו, כיוון שבסיס הנתונים הוא עדיין בסיס "התכנה הישנה" שהשתרשה מיליוני שנים, עד שהפכה

כאמת אוניברסאלית חובקת כל… הזיכרון הקבוצתי של כל תכנה תקף ומשפיע בעולם בו היא נוצרה ועד שאינה משתנה, ימשיכו הנשמות המשתקפות לאותו עולם להתחבר לאותה תשתית כבעברים רחוקים. כל עולם

 והתכנה שלו, או התנאים האקלימיים, הדחיסות האנרגטית, שיוצרים מיפתח זיכרון ותנאי קיום, המשמשים תשתית מידע, סמן ימני, מכוון ומצפן לכל הבוחר להיוולד/להשתקף לתוכו. גם את זאת כבר הזכרנו, אלא

שההפנמה לצורך שינוי אינה פשוטה ליישום כפי שנשמעים הדברים, היות וזוהי תשתית של ביטחון קיומי שבהעדר ביטחון קיומי חדש, לא ניתן להרפות ממנה, לא משנה בכמה סבל כרוכה האחיזה. לאורך כל שנות

התחברותך/נו ל"כדור לימוד" אנו מזרימים נתונים, הבנות, הסברים, תרגילים, ידע ומודעות (אותם את מלמדת ומעבירה באמצעים רבים), על מנת ייווצר ביטחון קיומי חדש, אחר, שיאפשר להרפות מהאחיזה באמונות הישנות.

 מטרת כל המידע אותו אנו מזרימים ל"כדור לימוד" הוא יצירת תשתית ביטחון חדשה!!! תשתית המבוססת על ארבעה רבדים ועל זיכרון ההיות = הרחבת מיפתח הזיכרון האנושי = שינוי תכנה!!!ההדהוד הוא יקומי לכל ייקום

 באשר הוא במערכות השמש השונות המאכלסות ברואים. לכן הזכרנו שוב ושוב את העבדה שהשינוי אינו כדור ארצי, אלא כולל את היקומים כולם, במובן של מיפתחי זיכרון הנפתחים להכלת המהות, לראיה רחבה ומכאן

להתמוססות חלונות ההסתכלות הישנים אל "אוקיאנוסי הידע" שלכם, כחלק מניסיון מצטבר ומיומנות חיים, התנסות, חוויה, בתכנה מסוימת, כשכל התכנות חוברות להן יחדיו מבחינת המודעות ההכרתית. לא דורית, אין

צורך להכיל במודע את חייך בפליאדות, או במקומות אחרים, רק להכיל את העבדה שהם קיימים וכי התשובות שאת מקבלת הן רב רובדיות ומעודכנות לרגע נתון ואין סתירה וכי לעולם, לעולם, איש מכם אינו לבד, מנותק,

או חסר משהו, גם אם גרונה של התכנה שר במלא הגרון אמונות מקומיות. והדבר הכי משמעותי בהדגשה זו נוגע ברשת שכולנו חלק ממנה, משפיעים עליה ומושפעים ממנה ושותפים שווי ערך בשינוי המתחולל. מבקשים

אנו להדגיש את חוסר היעילות המשווע של בקורת ושיפוט הנעשה/המתרחש, ובמקום זאת לראות את הטעם והמשמעות, הערך והחשיבות של כל תופעה ותופעה, תהא הנוראה והגרועה ביותר בתפישה העכשווית. ההבנה

כי הכל משרת את הכל, שדבר אינו במקרה, או מקרי, שהדפוס הנשמתי והשתקפויותיו פועלים, או נכון יותר מפעילים את ההשתקפות וכי הכל בסדר שלו בכל רגע נתון, תתאפשר יעילות, ענייניות והתמקדות בצמיחה,

בהכלה ותהיינה לכם יותר תשובות מעשיות לשינויים בחייכם. שננו חדשות לבקרים את היותכם חלק אינטגראלי מרשת השינוי, כשאתם עושים את חלקכם כשלם המשלים עצמו כל הזמן, בצורה היעילה והטובה ביותר בכל

רגע נתון. שימי לב כיצד מתגבשת הכרה מדויקת יותר ויותר לגבי תפקידים וייעודים השתקפותיים שלך כדורית ושל אחרים. הסירו כל דאגה מלב ופעלו באופן הנכון ביותר בכל רגע נתון על כל 4 הרבדים. מעולם לא תחסרו

 דבר עלי אדמות לא כל שכן בעולמות תכנה אחרים!!! יש להבחין בין אשליית התכנה לבין אמת אוטנטית לכם ברגע נתון וללכת רק עם האמת שלכם, עם מה שאתם מרגישים כנכון. נשמח לייעץ ולסייע. בברכת האהבה,

האור ושמחת היחד מחברי ספיראלת האור". 

סגור לתגובות.