היכולת של הנשמה להשתקף בו זמנית אל אותו עולם ו/או עולמות שונים.

היי

החלטתי להביא תקשור זה, שסייע בידי להבין טוב יותר את עניין היכולת של הנשמה להשתקף בו זמנית אל אותו עולם ו/או עולמות שונים. לשכל האנושי זה איננו קל להבין אלא אם כן אנו מפתחים רשות להתחבר אל מעבר להוויה האנושית ולהתחבר לרעיון החיים בגוף פיזי בכדור הארץ, המייצגים את אחד העולמות בהם "מהות האור"/הנשמה/ניצוץ הבורא, משתקף.

אני מביאה את התקשור לטובת כל אלה ששפה זו מדברת אליהם.

באהבה רבה, דורית.

מדריכים: ״השלום הברכה ואור האהבה לכן כאן יהושפט, עזרה וכל חברי ״ספיראלת האור״ מבקשים לומר כך:

פיצול ההשתקפות נדמה לחדר מראות קטן (שהתהווה ממראה אחת), בתוך חדר מראות ענק שבמרכזו הקוד בנשמתי המשתקף בכל מראות ההוויה המאפשרות מיצויו. 

לעת זו, עת השלמה, ברצוננו לתת היבט מאחד, מסכם, על ״תופעה״ זו. 

״מהות האור״ (הקוד הנשמתי) המשתקפת, ״מושכת בחוטי״ השתקפויותיה כמו מנווטת את ההשתקפויות על חוטים בלתי נראים, כשהמטרה היא הגשמה מלאה של מהותה, הלכה למעשה = הגשמה דרך חוויה.

כל השתקפות עצמאית ותלויה ואין סתירה.

עצמאית – משום שעצם הופעתה ברשת המהדהדת יוצרת חיים משלה ותת השתקפויות משלה. 

תלויה – היות ומהווה השתקפות ואין לה חיים משל עצמה (על אף שנראה שיש לה בעיני המתבונן הבלתי מודע). חייה נבראו/השתקפו, כתוצאה מתהליך הגשמת הקוד את עצמו. הקוד הוא חלק הנצח, ההשתקפות רגעית או שמא נאמר, זמנית. 

כעת לגבי הפיצול: כפי שאמרנו חדר מראה אחת, ״שתפסה״ עצמאות והשתברה, (אכן כהשתברות של קרן), לחלקי משנה, בתוך חדר מראות ענק.

קרי, תתי השתקפויות מאותה מראה הנובעים אל סביבות שונות, כהיבטים שונים של אותו הדבר. השתברות הקרן שבאה לידי ממש דרך סביבתה ועל פי התנאים באותו עולם/זמן. 

בכל עולם קיימות התפצלויות, על פי צורך. ההוויה הנשמתית היא בו-זמנית ועל כן בעולמות שונים מתארעת ההגשמה אך ורק דרך התפצלויות,  כשכל התפצלות מודעת לחברתה ומשלימה אותה, אף זאת במודע. ב״כדור לימוד״ אין ההתפצלויות מודעות, מבחינת ההכרה האנושית, אחת לשנייה וזו דרך ההגשמה האנושית הנובעת ״מהאין אל היש״.
במילים אחרות, כשנולדת נשמה אל מיפתח 
זיכרון קטן, היא כולה מכוילת על 5 חושים פלוס מה שלימדו אותה במקום גידולה, ניסיונה ומסקנותיה, (שבדרך כלל גם הן עלומות בתת המודע).

על כן ומכאן השתמשנו בביטוי ׳אין׳ כשהיא מגלה לאורך חייה עוד ועוד ״יש״ ועל כן אינה מודעת לחלקיה ההווים ב״כדור לימוד״ בו זמנית ו
/או לפיצוליה ובוודאי שלא להשתקפויות בעולמות אחרים. יש הרבה מן הסתום ומעט מן הגלוי בבחינת ״רב הנסתר על הגלוי״. 

בתקופה זו, כשמתרחב מיפתח הזיכרון ואפשרויות נוספות צצות אל פנים, נפתחת היכולת להציץ אל מעבר לזמן ומקום, למהות שהיא האמת, לעומת ההשתקפות האשלייתית, דבר היוצר שינוי מהותי בהבנה ובתפישה ומאפשר את ״מהפכת הגוף״. 

בביטוי ״מהפכת הגוף״ כוונתנו רב רובדית:

א. שינוי פיזיולוגי הקשור לרמת דחיסות עולם החומר. או, המעבר מדחיסות לדלילות. 

ב. שינוי בתפקוד הלכה למעשה, הנובע משינוי התפישה מהפך בגישה, בהתנהלות וההתנהגות, כתוצאה, לגבי אפשרויות התנועה וההוצאה מן הכח אל הפועל ובעצם, המודעות לכך שהרובד הפיזי הוא אחד מבין 4 רבדים אותם יש להזין, אינו עומד בפני עצמו, אך הוא (ככול רבד אחד), זקוק להזנה ולטיפוח במינון שווה לחבריו למערכת. 

במילים אחרות ההכרה כי הגוף מהווה כלי, תלבושת, אותה נוטה הרוח המנשבת בתוכו ומגשימה עצמה דרכו… 

נשמח להרחיב ולהשלים תמונת הלב.

לעת זו האהבה, השלום, האור ושמחת ההיות מחברי הספיראלה״. 

כל הזכויות שמורות לדורית יעקובי

סגור לתגובות.