תרגיל ותקשור המאפשר שחרור מאחיזה.

השלום הברכה ואור של אהבה, חיבור והתחדשות לכולכם, כאן ספיראלת האור, מדריכיה של דורית, מבקשים לתת לכם תרגיל המאפשר שחרור מאחיזה. בשעה אינטנסיבית זו של שינוי והשתנות המתבטאים במעבר לתפישת עולם חדשה, הנובעת ומתאפשרת מ'זיכרון ההיות', או במילים אחרות, מהתעוררות המודעות למקור הנשמה שאתם, המאפשרת את החיים דרך האנוש, לשם הגשמת הפוטנציאל האצור בה, במודע […]

דפוס השחזור ו"גבול הוויה"

ראשית ברצוני להבהיר שני מושגים חשובים על מנת שהמידע יהא ברור. "גבול הוויה" ו"מנגנון שחזור". במושג "גבול הוויה" מתכוונות הישויות המדריכות למהות הנשמה שעל מנת למצות את הקוד שלה מתגלגלת בהרבה עולמות. כלומר, נחוץ גבול בתוכו יתאפשר המימוש. במושג "מנגנון השחזור" הכוונה להיוולדות נוספת/חוזרת, לעולמות המימוש הנבחרים. קרי, אנו נולדים יותר מפעם אחת לעולם מסוים […]

מדוע אין הכוונה

"השלום הברכה ואור המודעות והאהבה לכם, כאן ספיראלת האור הישויות המדריכות של דורית מבקשים להסביר מדוע איננו מכוונים את דברנו להכוונה ומיידע עתידני; איננו מתעסקים בהכוונות עתידיות כיוון שכל תפקידנו הוא בהכוונת המעבר לחיים בהווה מתמשך, או שמא נאמר במעבר בין תפישה ליניארית המחלקת לעבר הווה ועתיד לתפישה הקשרית מעגלית, המכוונת להוויית נוכחות מלאה בכל […]

תקשור זה ניתן בקבוצת נשים אך מיועד באותה מידה לכל מי שבחר להיזכר במי הוא באמת, הלכה למעשה.

מדריכי ספיראלת האור: "אנו מבקשים להעלות בזיכרונכם את מהותכם וכשאתן יכולות להתחבר למהות, אתן מקבלות ביטחון לשוות אתה צורה (זאת הסיבה שניתנים גם דימויים).הביטחון, הזיכרון שב אליכן והמטרה היא להשיב את הזיכרון חד משמעית. אולי נאמר עוד דבר מה, בהזדמנות חגיגית זו, אתן בחרתן (ושכמותכן יש עוד ב"כדור לימוד"), בחירה שהיא מאד ייחודית, מפני שזו […]

האנרגיה המרפאה – תדר ההבראה ההרגעה והריפוי

קיבלתי תקשור שהרחיב את ההבנה שלי לגבי האנרגיה המרפאה שהמדריכים מכנים "תדר ההבראה, ההרגעה והריפוי". התקשור הגיע על מנת להזכיר לנו בכלל ולי בפרט, שקיימות ישויות ביקום בעלות תפקיד ייחודי המורכבות מהמון נשמות. בחרתי להביא את התקשור כלשונו. אגב, בכל פעם שמופיעה המילה "אכן" אומר הדבר שהמדריכים קראו את מחשבותיי ומאששים אותן. מדריכי ספיראלת האור […]

המעבר מתפישת עצמנו כבני אנוש לתפישת עצמנו כנשמה

אני מביאה בפניכם תקשור מכונן בעיני, באשר לתהליך אותו אנו עוברים ונעבור בשני העשורים הבאים עלינו לטובה; המעבר מתפישת עצמנו כבני אנוש לתפישת עצמנו כ" נשמה טהורה ברואת "אנרגיית-האם" המשרתת אותה בעצם הגשמת עצמה דרך חוויה, המהווה שלוחה ישירה של הבורא, שמעולם לא ניתקה ממנו". המדריכים אומרים בין השאר שבשנים הקרובות התקשורת הבינגלקטית מכדור הארץ […]

על ההבדל בין פעימה לדופק מנקודת מבטם של המדריכים הרוחניים

מדריכי ספיראלת האור: "השלום הברכה ואור האהבה לכם, כאן ספיראלת האור שמחים לחיבור ולהזדמנות להעביר מידע. מבקשים אנו למען ההבנה, לעשות הפרדה בין דופק ל"פעימה", על אף שהכול פועם וההפרדה אינה מדויקת, ובכל זאת: "פעימה" היא המנגינה הפרטית של כל נשמה, פעימת חיים ייחודיים, לצורך העניין.הדופק מייצג "דופק יקומי", קרי את החיבור של כל אחד […]

המעבר לתפישת עולם חדשה

בתקשור זה מבקשים המדריכים להדגיש את המעבר הכל כך מאתגר שאנו עושים מתפישת עולם הרווחת בדרך זו או אחרת מיליוני שנים בכדור הארץ לתפישת עולם חדשה. הם מדגישים את הקושי להרפות "מקורי הדבק" של התוכנה הישנה קרי, להרפות מהרגלים, מצורות חשיבה ומתגובות אוטומטיות. גילוי תפישות הסותרות כביכול את המוכר והידוע, גם אם אנחנו כבר יודעים […]

על התרחבות יכולת הקליטה במוח האנושי

מדריכי ספיראלת האור: "שלום, שלומות, השלמות, השלמה ייחודית והמון אהבה לך יקרה. שמחים אנו על התקשרות וקשר, שמחים להעביר מידע ו"מחכים" להזדמנות לשדר אותו לעולמך/ם. מבקשים אנו בזה היום לדבר על השלמת המעגל, כיוון שנראה לנו שיש חוסר מידע באשר לתהליך ומטרתו. ידוע לכם כי זוהי עת מיוחדת ביקום ובקיום האנושי, בשל שינוי דפוסי חשיבה […]

לא כל אחד מאתנו מתממש בכל אחד מערוצי ההתממשות האפשריים…

מטרת "העבודה" המשותפת היא הרחבת התודעה ומיסוס הפירושים, הדעות, האמונות והקביעות על כל ארבעת הרבדים. לא כל אחד מאתנו מתממש בכל אחד מערוצי ההתממשות האפשריים. אך כיוון שכולנו מחוברים, אנו לומדים בשתי דרכים ראשיות, בסיסיות: האחת דרך הניסיון האישי של כל אחד ואחד מאתנו, והשנייה דרך הניסיון האישי של כל אחד ואחד מכל הנשמות. כלומר, […]
פתוח