תקשורת רב רובדית וחיבור לנצח שאנו

מדריכי ספיראלת האור: "השלום הברכה ואור האהבה לך יקרה, כאן חבריך ואוהביך, אחיך ומדריכיך, בקשר של תקשורת רב רובדית הדדית המודעת לך והבלתי מודעת למוח האנושי של השתקפותך האנושית ולמה הכוונה:
מבקשים אנו לשים דגש על התקשורת הבלתי מודעת, (מבחינת ההכרה האנושית), אותה את חשה לעיתים כשאת עונה לשאלות תלמידיך או נועציך, כתשובות הזורמות להכרתך אותן את ממללת. תקשורת זו מצביעה על הקשר הנצחי, (עליו שבים אנו ומדברים), על מנת לאפשר למודע "לחפש" את הנסתר ולהפכו לגלוי = הרחבת מיפתח הזיכרון האנושי, הרחבת היכולת ליצור הקשרים רב ממדיים במישור האדמה = שינוי תודעה/תכנה.

בזו הפעם מבקשים אנו לסייע לכם לחבור במודע אל רשת הקשר המתקיימת בין כל יצור נברא, בינו לבין עצמו ובינו לבין הזולת ולהדגיש כי השקפת העולם של כל אחד מכם משמשת כרמקול בעל תהודה ענקית.

לכן ומכאן, ככול שהשקפת העולם היא אוטנטית יותר, שלמה בתוככם יותר, כך קולו של השדר עולה יותר, כנחל המושך אליו בדרכו, מעצם היותו (שימו לב: "מעצם היותו"), יובלים הולכים ורבים, דבר המעצים אותו והופכו לנהר הזורם אל הים ומשפיע עליו. אכן, ככול שיזרמו ""מים מתוקים"" אל ים מלוח, יפחת המלח… מטאפורה המתאימה לתפישה האנושית, אך לא באמת מתארת את ההשפעה ועל כן נותנים אנו מטאפורה של קול ההולך ומתגבר, מתאחד עם קולות דומים, היוצרים יחד מנגינה משותפת שאיש אינו יכול להתעלם ממנה וככול שמתאספים קולות נוספים, כך משפיעה המנגינה על יותר אנשים, כיוון שכל אחד יכול להתחבר למנגינה המגוונת והמופלאה הזו, מנגינה הפורטת על זיכרון האחדות, הקול הראשוני, השיבה הביתה אל מהות מחבקת, בטוחה, מוגנת, נצחית, ייחודית ואחדותית.

אכן, אין מדובר במלחמות מכל סוג שהוא, אלא בכיבוש ההרגל, בפריצת גדרות התוכנה האנושית, בהפעלת זיכרון ההיות, בחיים של אמון ואמונה, אוטנטיים, במהותכם הנצחית, היוצרים את ההשפעה המדוברת.

חשוב לנו להדגיש: תקשורת עם הנצח מתקיימת מעצם ההיות, על ידי פתיחת ערוצי קליטה בדרכים רבות ומאוזנות ניתן להיות מודע לה, לחוות אותה. איננו מדברים בהשפעה חד פעמית הנובעת מתלות בגורמים חיצונים, בין שאלה סמים, נסיבות ואנשים, המהווים תחליף לדבר האמתי והוא החיבור לנצח שאתם ביחד ולחוד.
מדברים אנו בחיבור יומיומי לחוויית תקשורת רב רובדית בינכם לבין עצמכם ומתוך כך לסובב. שימו לב: "מתוך כך לסובב". הדבר מתאפשר דרך אימון יומיומי בפיתוח ההקשבה ותרגומה למודעות אנושית.

אנו מדברים על הכרה בערך ובד בבד בשוויון ערך, מעצם ההיות.

מדברים אנו במעבר מאחיזה בגוף על כל המשתמע, להישענות הולכת וגדלה על הניצוץ שיצר את השתקפותכם האנושית ומאפשר אותה.
אנו מדברים על הפנמת היותכם "אחד" ואחד יחיד ומיוחד, הלכה למעשה יומיום, שעה, שעה, כך שכל מה שנותר הוא לשנס מתני הגשמה למיצוי מקסימלי של עצמכם = נתינה, מתוך הכרה/ידיעה/הפנמה, שכל העולם הסובב אתכם (המודע והבלתי מודע להכרה האנושית), משרת את הגשמתכם ומאפשר אותה, כפי שאתם מאפשרים זאת לאחרים.

מדברים אנו בנכונות להיפרד מתלות, מאחיזות בדעות, באמונות, בהשקפת עולם, כאמת בלבדית ולחוות אמתות אינספור, מתוך השתאות והתרחבות הידע וההבנה שלכם, כשבכל רגע נתון אתם בוחרים מה להכיל, עם מה להסכים, אך אין זה סותר ולו כהוא זה, קבלת אמונות, דעות, השקפות ומחשבות אחרות, שונות והפוכות מאלה שלכם.

ברצוננו להדגיש כי יכולת קבלה של אינספור נקודות מבט ""טובות ורעות"" בעינכם ובעיני הסובב, כחוויית החיים האנושיים, כחוויית הנשמה את עצמה בארץ לא זרועה, אותה היא למדה לעבד, לזרוע ולגלות את כל נפלאות הבריאה דרך עצמה והסובב, מאפשרת הבנה עמוקה של סיבה ומסובב, של טעם החיים, של מהות החוויה בעולם של חמישה חושים ופריצת דרך לעולם של שישה חושים, על בסיס יומיומי.

שהרי קים חוש שישי לכל חוש מחמשת החושים המוכרים לכם: טעם חושי ועל-חושי, ריח חושי ועל-חושי, ראיה חושית ועל-חושית, שמע חושי ועל-חושי ומגע, מישוש חושי ועל-חושי.

חשבו לרגע איזה מגוון עשיר של מגעים מתאפשר כשמתקיימת הכרה והפנמה של החוש השישי. כמה חלונות הבנה, ראיה וכדומה, נפתחים, כמה הבנות מתאפשרות, כמה מתרחב העולם מ"עולם נמלה" לעולם גלובלי, יקומי וקיומי בו זמנית.

כמה גילויים מתאפשרים במדע, ברפואה, בפסיכולוגיה… כמה גילויים מתאפשרים אצל כל אחד ואחד מכם…. כיצד היחסים עם עצמכם והסובב מקבלים טעם ומשמעות שאילולא החיבור לרגישות קולטת של החוש השישי, אינה אפשרית בעולם הצר.

יש להרחיב את העולם, על מנת לחוות עושר ומגוון עצום, כרי פעולה חדשים, הזדמנויות חדשות וחלומות בהגשמה".

כל הזכויות שמורות לדורית יעקובי.

סגור לתגובות.