שיחזור במהותו = הישענות על ידע נצבר

דורית: המדריכים מתייחסים למילה שיחזור כאיזושהי חזרה שמאפשרת התקדמות והתפתחות, לא חזרה תוקעת.
אצלנו שיחזור היא חוויה תוקעת מפני שאנחנו חוזרים על אותם דפוסים, על אותן אמונות ודעות ומשחזרים אותם. זה לא תוקע לנצח מפני שבאיזשהו רגע או באיזשהו זמן מגיעים לאבסורד ועושים שינוי.
במהות הבסיסית השיחזור חשוב ומשמעותי. הוא מאפשר את העגינה או את יצירת המאגר של הניסיון המצטבר בכדי להשתמש בו בכל מיני תחומים.
כלומר, לא צריך להמציא כל פעם את הגלגל מחדש. זה שלא צריך להמציא כל פעם את הגלגל מחדש מאפשר להמציא נוספים מתוך הידע שקיים.

מדריכי מקה"פ: "השלום והברכה, כאן מרכז הקשר הפליאדי בראשותו של אב-אל. תודה דורית, תודה על היענות, היענותך מרחיבה לב.

מבקשים אנו להשלים חלקנו במידע שיחזור המשרת את דרך ההגשמה.

שיחזור במהותו = הישענות על ידע נצבר על מנת לבסס יכולות וכוחות תבנית העולם".

דורית: הכוונה היא לעולם ספציפי ששם נעשה השיחזור.

אב-אל: "במובן מסוים אין מדובר (כפי שאתם רואים זאת), בחזרה על אותו הדבר, אלא על תשתית המאפשרת הרחבת הניסיון המצטבר, כאילו את לוקחת את כל ניסיון ההגשמה בעניין מסוים ומשתמשת בו על מנת לדעת את דרכך נכון יותר, משוכלל יותר, משוקלל יותר. למשל, אנו בונים חלליות שתהיינה עבירות (מלשון מעבר), בכל תנאי הזרימה ביקום, ועל בסיס הידע הזה משתכללת היצירה בכל פעם מכיוון שהשיחזור איננו שיחזור כבעולמכם אלא כבסיס להתעדכן חדשות לבקרים".

דורית: קיימת תשתית שמהווה בסיס להתרחבות ושינוי, לעשות דברים אחרת. זה לא שיחזור במובן שייצרו את אותו כלי עוד פעם ועוד פעם. זה בסיס שמיועד לשכלולים.

אב-אל: "מבחינתנו אוצר הידע ההתנסותי מאפשר שינוי בכל ערוצי החיים על כל ארבעת הרבדים (אותם חווים גם אנו, פיזי, רגשי, מנטאלי ורוחני).

בכדור הארץ, בשל "מיפתח זיכרון" קטן הגורר אחריו צורך בביטחון קיומי, הפך השיחזור קפוא, או שמא נאמר, קפא על  שמריו, סגר את גבולותיו כמעט כליל".

דורית: זה כמו להיוולד לדוגמא לחברה עירקית, ספרדית או גרמנית, להיוולד לאיזושהי תרבות או שבט ולדרוש מכל החברים באותו השבט את אותה ההתנהלות שעוברת מדור לדור, כלומר שיחזור אפילו אותם השמות.

אב-אל: "או שמא נאמר, הפך להיות סלקטיבי, קרי, אוסף רק את מה  שגבולותיו מאפשרים לו להוסיף ו"זורק" את כל השאר מחוץ להם משום שהפך לדפוס".

דורית: ההבדל הוא בכך שיש גדר, אי אפשר לעבור אותה. כל מה שנכנס בפנים ומתאים לגבולות הגדר נחשב ל"בסדר", מה שלא מתאים לגבולות האלו בכלל לא נכנס פנימה. בפליאדות זה הפוך. קיימת הגדרה מסוימת והיא בסיס לאין ספור גילויים נוספים שיוצרים את החדש כלומר, אין הגבלה מבחינת תבנית שככה זה וזהו זה.

אב-אל: "ההבדל בין זרימת תכונות, יכולות, כישרונות, ידע בעולמנו וביקום לבין אפשרות זו בכדור הארץ הם גבולות, גבולות הוויה פתוחים לעומת סגורים".

כל הזכויות שמורות לדורית יעקובי

סגור לתגובות.