לחיות על פי תחושה והרגשה

מדריכים: "כולנו, העוסקים בשינוי הלכה למעשה, הכוח המלוכד היקומי והקיומי, מבקשים לומר לך כך, דורית יקרה:

הסוד איננו סוד, הוא גלוי ופשוט ומקורו בתבנית החיים האנושיים אותה אתם נושאים, שהפכה למסגרת הביטחון מבחנת רובכם. במילים אחרות, אתם אוחזים בתבנית הישנה כגדר ביטחון מפחד אבדן שליטה.


יש לוותר לחלוטין על כל תלות במסגרת חיצונית, להסכים לחיות על פי תחושה והרגשה, במקום על פי "צריך ומוכרח" ולהרשות לעצמכם לעשות את מה שאתם אוהבים באהבה ולוותר על כל השאר; לוותר על תכניות חומש, על מטרות לטווח רחוק, על תפישות ואמונות, פירושים ודעות ולזרום עם מה שמשמח, מרגש, ממלא מצברים עבורכם.

מילוי מצברים הוא מפתח לחיים בזרימה, בכל "ים". לשם כך עליכם להיות ערים למה שנכון ומתאים לכם ולפעול רק מתוך תחושה זו.

אנו יודעים כי המעבר מחיים על פי דפוסי "צריך ומוכרח" לדפוסי הנעה מתוך רצון אמתי, סקרנות אמתית, תחושת תרומה ומועילות אמתית, אינם מתאפשרים במלוא כרגע. המעבר אינו קל ופשוט בפועל, כמות שהוא אולי נשמע ומדוע? כיוון שאת וקומץ נשמות ב"כדור-לימוד", שנולדו ליצור היפרדות מתכנת האנוש הישנה, חיים הלכה למעשה בתוך התוכנה הישנה וחווים את הקצנתה.

הווה אומר, שתכונות מוקצנות אלה המושלכות אל חוץ המשחזרות, הגנות, פחדים וחרדות כאלימות, התעללות, התעלמות, נטישה, אבדן, חוסר התחשבות, או שמא נאמר בהיגד כולל, שכחה הנובעת ממיפתח זיכרון קטן, מקישים על זיכרונות ומסקנות אישיים ומפעילים אותם הלכה למעשה.

על מנת שההפעלה תלך ותפחת, יש לייצר עמידות.
על מנת לייצר עמידות, יש להכיל ולקבל את החיים במיפתח זיכרון קטן כעת ובעברים (שהרי הכול הווה). קרי, לקבל את כל הרגשות האנושיים וההתנהלות האנושית בקצוות "הטוב והרע" כחלק מחוויית החיים. אכן, להשלים ולהסכים לראות, בכלל ובפרט.

אומר הדבר וויתור מוחלט על שיפוט ו/או ביקורת מכל סוג שהוא, על עצמכם ועל העולם הסובב אתכם. רק מתוך קבלה, תחול חמלה, תחול השלמה, יתאפשר שלום = שינוי תודעתי = תכנה חדשה.
את ושכמותך, משום היותכם אנשי המפתח לשינוי הלכה למעשה, (לגבי עצמכם ומתוך כך לגבי אחרים), חשים בפער וחורטים מעגלי ההרגל = שיפוט וביקורת, אשם ופיצוי.

מה שמבקשים אנו להדגיש בעזרתך ומבחינתך גם יחד, הוא את הרעיון שעל מנת תתאפשר עמידות ומתוכה שינוי וזרימה, יש צורך לקבל את החיים דרך ועל פי "חור המנעול" בהוקרה, בתודה ומתוך הכרה במיצויים המלא. נקודה.

יש צורך להכיר ולהבחין ביוצר (הנשמה) וביצירה (ה"תלבושת" הנוכחית).
בתוכנה הישנה, היצירה הפכה ליוצר = הגולם שנהפך על יוצרו ואילו בתוכנה החדשה היצירה/ההשתקפות/"התלבושת", הופכת להיות מונהגת על ידי יוצרה (הנשמה), בתהליך של הכרת הנשמה במודע האנושי וחבירה אליה במודע הכרתי ביומיום, תוך הנהגת הנשמה, את היצירה/ההשתקפות,  בים החיים האנושיים.

לא ניתן לנתב את היצירה/ההשתקפות, אלא אם כן מתקיימת האבחנה בין "מהות-האור"/הנשמה, לבין השתקפותה.

מודים לך על העברת מידע זה להשתקפותך האנושית ולהשתקפויות מאסה קריטית אחרות. תהליך ההפנמה = הבראה הרגעה וריפוי = שוויון = עמידות ומלוא הסיוע לשחרור (לאחר השתחררות אישית), מכבלי ההרגל, מכבלי מסקנות תוכנה ישנה.

אור של שלום והשלמה, של זרימת יחסי גומלין בין הכול להכול ביניכם לבין עצמכם, הסובב והיקום, בקיום האנושי כל רגע כל הזמן"/

כל הזכויות שמורות לדורית יעקובי

סגור לתגובות.