הכלים האנרגטיים הניתנים לנו בעלי עוצמה

מדריכים: "מבקשים אנו להדגיש שהכלים האנרגטיים הניתנים לכם הם בעלי עוצמה בלתי רגילה פי אלף אלפי מונים מכל כלי פיזי, אנושי, אך יש צורך שהרובד הפיזי ישתמש בהם בכדי לגלות את כוחם.

מדובר גם בשנה של סנכרון בין מערכות ומכיוון שזו שנה של סנכרון בין מערכות, יכולים אתם מיד להבין שזוהי שנה של שינויים גדולים, מכיוון שנוצרים תצריפי הבנה, גם הזנה והכוונה חדשים, המאפשרים שינוי של התנהלות, התנהגות, תפישת עולם, שינוי של חוויה.

התצריפים מאפשרים חיבור מעשי, ממשי, על כל הרבדים, לנוכחות על כל ארבעת הרבדים. כלומר, החיבורים שנוצרים פועלים על כל הרבדים ויוצרים שינוי פיזיולוגי רגשי, תפישתי, מנטלי ורוחני.

ניתן לומר שהחיבור בין מוח הנשמה למוח המתפעל את "הדמות" מתעדכן, מתחזק ותאי זיכרון נוספים נפתחים. ניתן לומר זאת בדרך אחרת; שנפתחים לכם, כולכם, עוד חלונות הסתכלות, עוד נקודות התבוננות. אך בשונה ממה שאתם מורגלים, ניתן כבר להבחין שכל חלונות ההסתכלות האלה, מעוגנים במהות אחת, כך שאין סתירות יותר ואין ויכוחים על צדק ואי צדק. יש חיבורים המאפשרים לזכור, להכיר, לזהות אינספור אפשרויות חוויה המצויים באמתחתכם.

ושוב חוזרים אנו על מה שכבר נאמר: זוהי ההפרדה הנפרדת מעצמה המאפשרת לכל אחד ואחד מכם פרספקטיבה חדשה, הבנות חדשות, חיבורים חדשים, המאפשרת לכל אחד ואחד מהם חיבור לתבונת ההיות.

חשבו על המשפט 'תבונת ההיות', מה פירושו של משפט זה או של שתי מילים אלה, זהו סוד החיים מן ה"אין" ועד עצם היום הזה.
סוד ההגשמה דרך חוויה, המתגלה דרך חוויה, המתגלה דרך ההתנסות, המאפשרת הכרה, הלכה למעשה, בכל עולם בו מתגלמת הנשמה.
כלומר, התיאוריה הופכת לממש. הרבה מאד תיאוריה הפכתם לממש, לא רק ב"כדור לימוד" גם בעולמות אחרים וההפרדה שנפרדת מעצמה פירושה שהמודעות הזאת יש לה מקום, חוויה, הוויה, הכרה, הלכה למעשה במוח האנושי, בהתגלמות האנושית, כל רגע, כל הזמן = תבונת ההיות.

מבורכים אתם בתבונת ההיות. מבורכים אתם באהבה חובקת כל. מבורכים אתם בהכרת הניצוץ שאתם הלכה למעשה, הניצוץ הטהור, האהוב, השייך שכל הדעות, האמונות והקביעות שחווה הניצוץ הזה דרך כל "תלבושותיו" הם יצירה לצורך.

אור ואהבה ברוכים ומבורכים אתם מספיראלת האור". 

כל הזכויות שמורות לדורית יעקובי.

סגור לתגובות.