הזיכרון המצוי בתת ובעל המודע, בא לידי מודע דרך חמשת החושים

המדריכים מדברים אתנו רבות על השינוי המתחולל במעבר החיים הנוכחי דרך פתיחת תאי זיכרון שעד כה נמו את שנתם בתת ועל המודע. השינוי מאפשר לנו להשתחרר מעכבות, פחדים, חששות וחרדות שנאספו לאורך דרכנו האנושית.
השחרור מאפשר לנו להכיר בידע ובניסיון המצטבר העצומים הקיימים בנו, להכיר בכך שהנשמה היא זו הנותנת חיים לגוף הזמני בזכותו ניתן לה (לאנרגיה), לחוות ולהגשים את הפוטנציאל הטמון בה.
בתקשור שלפנינו מדברים המדריכים על השלמת המעגל, התעוררות הזיכרון הנשמתי ועוד.

מדריכי ספיראלת האור: "להשלים מעגל" הכוונה, שהייתם ב"כדור-לימוד" (כדור הארץ), פעמים רבות ובעצם מיציתם את כל מה שניתן ללמוד, להפיק ולגלות מבחינת הגשמת הנשמה את עצמה דרך חוויה בו. מעבר חיים זה הוא ייחודי, שכמותו עוד לא היה, מכיוון שמדובר באיגום משאבי כל מעברי החיים, תוך התרת אמונות דעות וקביעות שנאספו לאורך הדרך ב"זיכרון-הקולקטיבי-אנושי", כאמת בלבדית.
 מדובר בדעות, אמונות וקביעות לגבי עצמכם, לגבי העולם והחיים, לפרטי פרטים כולל ציפיות וכמיהות, כתוצאה מחוויה שנרשמה כ"נפלאה", כמו גם חוויות שנרשמו כ"רעות".

"איגום משאבי זיכרון", פירושו שכל אחד מכם מזכיר לשני מי הוא באמת ומעודד אותו להתגבר על עכבות, חששות ופחדים, במודע ובלא מודע, מעצם ההיות.
'בלא מודע'; מעצם מפגש הנשמות, שכן הזיכרון הנשמתי מתעורר בזה האנושי, אך ורק דרך מפגש עם נשמות אחרות, אירועים, ריחות, צבעים וצלילים. 

במילים אחרות, הזיכרון המצוי בתת ובעל המודע, (המיוצג על ידי החוש השישי, האינטואיציה, הרגשת הידיעה וידיעת ההרגשה), בא לידי מודע דרך חמשת החושים.

בחירתכם בסימני הדרך הישנים, המביאים לשחזור של אותם הרגלים, אותן אמונות, דעות וקביעות שאנו מכנים "המערכת האוטומטית" הנושאת את המסקנות נועדה לשינוי.
המערכת האוטומטית, אינה נושאת כל מודעות לחלקיותן וצמצומן של המסקנות שנאספו בה, הנובעות מ"חור מנעול" קטן של חוויה מסוימת, שחרטה את מעגלה ב"זיכרון האוטומטי".
כל זאת פועל כמנגנון הגנה, על מנת ניתן יהא להיות
/להרגיש, מוגנים ובטוחים מפני הישנות אירועים, התנהלויות וכדומה, כאלה בעתיד, ממנו בחרתם להשתחרר הפעם.

במעבר החיים הנוכחי, באתם לשחרר את עצמכם מהיאחזות במערכת האוטומטית קרי, להיזכר במי אתם באמת, דרך כל מה שאתם פוגשים בחייכם = יציאה מעבדות לחרות.
הדבר מתאפשר
א. על ידי מפגש עם אותן אמונות, דעות וקביעות שבאתם לשחרר ועל ידי כך להביאן למודע.
ב. על ידי מפגש עם יכולות, כוחות משכבר הימים. במילים אחרות, דרך הכרות עם מהותכם שמעבר לאישיות הנוכחית, המתאפשרת דרך המפגש עם אנשים, אירועים, מצבים, צלילים וצבעים מעוררי זיכרון מהותכם = יציאה בפועל מעבדות לחרות במובן של השתחררות מהתקבעות על הדרך בה אתם רואים את עצמכם ואת החיים".

צמיחה רוחנית חשובה ומאפשרת ראיה חדשה על תפקידכם ומטרות חייכם להשלמת מעגל, לשלום עם עצמכם ובינכם לבין עצמכם והסובב.

אור ואהבת עולם לך מחברי ספיראלת האור"

כל הזכויות שמורות לדורית יעקובי.

סגור לתגובות.