האנרגיה השחורה

בעודי מכינה חומרים להכניס לאתר ולשלוח לכם, גיליתי תקשור ישן, אך חשוב ומעניין בעיני, המאפשר לשנות את התפישה המקובלת לגבי הצבע השחור. 

"האנרגיה השחורה"

מדריכים:""האנרגיה השחורה" היא אנרגיה ממיסה, מתיכה, טרנספורמטיבית, ההופכת כל חומר ל"אין". אנרגיה אוספת, שואבת, המאפשרת למידע להיקלף מקליפותיו הסובייקטיביות ולחזור לאובייקטיבי = "אין" טהור. לצורך ההסבר נזכיר את תדר ההיגיון המשמר נוסחאות יסוד ובכך מאפשר לכל קוד להגשים את עצמו דרך חוויה, משום, בזכות, שימורו כקוד בסיסי עד להגשמתו המלאה דרך חוויה בשיבתו אל ה"אין", וזו מטאפורה בלבד. בתרגום להבנה יוצרים אנו טרנספורמציה בלבות הכול בכך שמציתים אנו את אש המהות הראשיתית.

במובן זה יכולה את לומר שאנו "מעבירי אש התמיד" של ידע ומודעות נצחית וכך מתאפשרת טרנספורמציה של כל תבנית שנוצרה לצורך. זהו תפקידנו המשותף כקבוצה מתוך קבוצות רבות ולכל אחת תפקידה המיוחד באבולוציה. (נשמח לדבר גם עם קבוצות שותפות אחרות בהזדמנות אחרת). כל קבוצה כזאת מורכבת ממהות ופרטים שזה כישרונם, זהו ייחודם, שזוהי יכולתם ושזוהי מחויבותם.

לכל אחד ואחד מאיתנו חלק בפאזל הקבוצתי היוצר את הפאזל הכללי ומהווה חלק ממנו באותה המידה. אומר הדבר, שאת, כחלק מאותה קבוצה נושאת את אותן איכויות כסופות, זהובות ושחורות, בדרך המיוחדת שלך.

המיקוד שלנו הוא על טרנספורמציה תהליכית ומכאן שהקבוצה מסומלת בעיקרה בשחור אך מכילה את הכסף והזהב המאפשרים את הטרנספורמציה, יוצרים שבילים אליה ומשמרים את הפתחים שכבר נפתחו על מנת תתאפשר לידה.

כל תהליך מתאפשר רק, אך ורק עם ודרך בחירתן של נשמות לחולל את השינוי מתוכן.

 הקושי הגדול ביותר נעוץ בשינוי וכשמדובר בחיים במישור האדמה בפרט, ובכלל ב"כדור לימוד", יש לכם פחד עצום מאנרגיה שחורה. אתם מפרשים אותה כאיום, איום על הקבוע, איום על השליטה שלכם בחיים, איום על ייחודכם = פחד המוות לדוגמה, איום על עצם קיומכם, איום על האור, איום על הזרימה, על ההולכה, על השינוי…ועוד, ועוד, ועוד, ועוד, וזוהי כמובן מטאפורה משום שכל דבר המאיים על השליטה בחייכם הוא שחור = "רע".

ובכן, אנו מחוברים לאור השחור! כן לאור השחור שבו מתאפשרת תבונת ההוויה דרך תמצותה, דרך צמצומה והכלתה לכדי "אין" טהור.

קשה ההבנה של דברים אלו למוח האנוש, יש לפרקם ולהרכיבם בדרך שתהיה מובנת, בדרך שלא תסולף משום עצם עוצמת ה"פחד" והסכנה הטמונים בחלק מבני האנוש כשמדובר למשל בצבע הנזכר לעיל. איזה כוח!… בסה"כ אמרנו שחור… אנרגיה שחורה בולעת….

דורית:אני שומעת את המדריכים צוחקים ומתבדחים ואני אומרת להם שזה לא מצחיק בכלל, שזהו האיום האנושי בהא הידיעה מעצם חוק שימור האנרגיה. 

הם עונים לי:

מדריכים: "דורית יקרה, להזכירך, האנרגיה הזאת נבחרה על ידך ועל ידי רבים אחרים בכדור הארץ. את מבינה? זה הפוך על הפוך. זוהי אנרגיה של אהבה אוניברסאלית, של אחדות הניגודים ההרמוניה השלמה המתאפשרת על ידי הגשמתה דרך חוויה שזו ההזנה, קרי, ההזנה מתאפשרת דרך ההגשמה. בדרך ההגשמה בגוף פיזי נוצר נתק בין תודעת הראשית ושעון תודעה נרכשת ועל כן נוצרת הפרדה. הזיכרונות אינם מוכלים במודע ומכאן שאין יכולת מודעת לשימוש.

"האנרגיה השחורה" מאפשרת לכל הקליפות, קרי, האשליות להתפוגג ומגלה את יפי הניצוץ במלוא זוהרו, במלוא הדרו. נקי מכל רבב של דפוסים, חופשי ומשוחרר, קל וזך משום ששב למקורו הראשוני, לצופן הבסיסי שלו.

נזכרת את בפלוטו ולא בכדי. הטרנספורמציה הנעשית בו זהה. הנשמה מתחברת בו למקורה, לעוצמתה הבסיסית, לזיכרון הראשית. זו מהותה של "האנרגיה השחורה", זו מהותה.

נשמה המחוברת לעצמה, מחוברת לאורה ומאירה כל מקום חשוך.בעולמות החומר הדחוס עד שאור זה נראה/מוכח, על ידה (ע"י הנשמה = מודעות =  זיכרון הראשית), היא הולכת באפלה ומפחדת וחרדה משום שהעיוורון, המכוון, גרם לאיבוד זיכרונה ההכרתי. ומכאן בכלל, המושגים: חושך, מוות, גיא צלמוות וכיוצא באלה."

כל הזכויות שמורות לדורית יעקובי

סגור לתגובות.