על מנת יואר המוח האנושי, יש לספק לו מקורות הישענות

הפעם בחרתי לשלוח תקשור של הכוונה עבורי כמענה לתהיות ושאלות שלא שאלתי… נראה לי שהתקשור נכון לא רק עבורי.

ספיראלת האור: "תודה על היענות מהירה שמחים להבהיר ולהעביר מידע שמשרת כל כך הרבה נשמות ביקום ובקיום. קוראים את תהיותיך ומיד נשיב. ראשית כל מה שאת מבינה במודעותך האנושית, את מהדהדת במודע ושלא במודע ומסייעת יחד עם אחרים להרחבת המודעות האנושית במסלול הארת המוח. כן, במסלול הארת המוח המודע.

שנית, על מנת יואר המוח האנושי, יש לספק לו מקורות הישענות חדשים בהם הצורך 'באגו מוכיח' אינו מתקיים. מקורות הישענות על 'מהות האור' והיכולת לחבור אליה באופן הפשוט והטבעי ביותר שניתן. כל החניכות למיניהן ב'כדור לימוד', שייכות לתבנית ממנה בחרתם להשתחרר. תבנית המעידה או הנובעת מחוויית ליניאריות, השוואתיות ומדידת ערך על פי קריטריונים חיצוניים.

את קוראת על מסעות ההתעלות של אחרים ותוהה בינך לבינך האם זה מה שנכון לך לעשות, האם את לוקה בחסר שמבחינתך הכל כה פשוט וכה מורכב ואין סתירה. ההתייחסות שלך היא תמימה, תוהה, חוקרת מתחקה. התייחסות המבקשת לייצר תוצאות או נכון יותר לחבר בין רוח לחומר, ליצור הוויה מעשית וקונקרטית במקום עלומה ומלאת מסתורין, המייצגת עליונות ונחיתות, או לפחות פער בין חוויית החומר לחיבור לרוח, כפי שנהוג בתוכנה הישנה. הצורך להתעלות נובע מחוויית נחיתות מהפער בין זיכרון קלוש של אחדות לבין חוויית נפרדות הלכה למעשה.

כיצד תוכלי לחבור למהות המקורית מתוך גלימת הכוהנות והמלכות, או האביונות והעבדות? זו עבדות לשמה שכן הדרך היחידה לחבור לשוויון ערך הלכה למעשה, קשורה בשוויון ערך הלכה למעשה!!! קרי, כל עוד נחוצים אמצעים חיצוניים מיוחדים התלויים באדם או אנשים אחרים, או בנסיבות חיצוניות, אין חיבור לשוויון ערך מתאפשר. אין הכוונה לומר שהאמצעים החיצוניים אינם משרתים את החיבור, הכוונה היא שהחיבור תלוי, יוצר תלות, איננו בלתי אמצעי ומתלות בחרתם להשתחרר.

כל מה שאנו מבקשים להעביר הוא את הבלתי אמצעיות, הפשטות הזוהרת מעצם ההיות שכן עצם החיבור למודע ל'אורות הבריאה' שאנו וכל אחד בחלד, הוא קסם אמיתי, חיבור לשובע אינסופי, חיבור לביטחון מעצם התנועה והתנודה, מעצם ההשתנות המתמדת מעצם החיבור הקיים בין כולנו. אותו חיבור שהוא תוצר, מעצם ההוויה המגשימה עצמה דרך כל ברואיה.

חיבור הווייתי זה מאפשר מקום לכולם אם נדבר בשפתכם, חשיבות לכולם, צורך בכולם, תשובות לכולם וכל מה שנחוץ הוא שוויון ערך!!! אני = אנחנו (אכן), מתוך הוויה מודעת.

במושג 'בלתי אמצעי' בו השתמשנו, מבקשים אנו להדגיש כי מטרת החיים הנוכחיים היא שינוי של תוכנה קרי שינוי של הוויית האנוש ומעבר ממיפתח זיכרון קטן למיפתח זיכרון גדול הרבה יותר המכיל מידע רב רובדי על מהות היקום וכל אחד מאתנו כך שכל אחד, בהיזכרו ב'מהות האור' שהוא משיב את תחושת הערך והביטחון מעצם ההיות לעצמו ולכל יצור נברא ומתמוססת הדרמה הנהוגה ב'כדור לימוד' כה הרבה עידנים משום שאינה נחוצה יותר. זהו עידן של הכרה בייחוד ובהיותו חלק מהפאזל המשרת את הפאזל כולו כפי שהפאזל משרת אותו – התפתחות הדדית אחד עם, בעזרת ודרך האחרים".

כל הזכויות שמורות לדורית יעקובי

סגור לתגובות.