דפוס חרות אישי

המדריכים פותחים בפנינו חלונות הסתכלות והתבוננות בכל פעם מחדש. כך על מנת לעורר את המודעות ההכרתית שלנו למורכבות המופלאה, של תכונות ואיכויות הקיימות בנו ואפילו איננו מודעים לכך.

כל מה שאיננו מודעים לו, כמו לא באמת קיים לגבינו מכאן החשיבות הגדולה להביא לידי מודע תכונות, אפיונים, איכויות, תכונות וכוחות שקיימים בתת ובעל המודע.

אחד הגילויים שהביאו בפנינו המדריכים הוא "דפוס החירות" שהביא למודעות שלנו את הרעיון שהחופש להיות "אני" ייחודי המגשים עצמו דרך חוויה, טמון בד.נ.א הנשמתי שלנו.

תקשור מדריכים על דפוס החרות

"לכל אחד דפוס חירות אישי, ומה פירוש?
פירוש של דפוס זה: הרשות להיות אתם, או שמא נאמר, הרשות 'להיות אנחנו', שכן גם לנו יש דפוס חירות אישי. זו הדרך המאוד ייחודית, המנגינה המאוד פרטית של כל נשמה ונשמה באשר היא המאפשרת את ביטוי הייחוד.

איננו רוצים לומר שאיננה קשורה באיש, בדבר, מפני שזה לא נכון, אך בכל זאת מבקשים אנו להדגיש את המנגינה הייחודית הפרטית שהיא אומנם חלק מאינספור מנגינות ובכל זאת פרטית.

החיבור לקצב הזה, למנגינה הזאת, לתדר הזה, מאפשר ביטוי אותנטי, ייחודי, חופשי, ובעצם ניתן לומר אפילו שמאפשר קיצור דרך, ולמה הכוונה?

לאורך הדרך האנושית נתפסים הרבה פעמים בדעות, בקביעות רווחות על הדרך בה יש להתנהל, להתנהג, להגיב, וכיוצא באלה.

דפוסים אלה, בהיעדר זיכרון מודע ב"כדור לימוד", מטשטשים את המנגינה הייחודית האישית, את הרשות להיות אני במלוא, לזרוח אל העולם מתוך ידיעה ברורה שכל אחד הוא חלק מהכלל והכלל הוא חלק ממנו בדיוק באותה מידה, וכי המנגינה האישית שלו, (ובמכוון משתמשים אנו בדוגמה זו), היא חלק מסימפוניה אדירה, מנגינות, מנגינות, כשכל אחד שר במלוא גרונו מעצם היותו וביחד נוצרת סימפוניה, "אחדות ניגודים הרמוניה שלמה".

דפוס החירות האישי מסמל את "אחדות הניגודים ההרמוניה השלמה" האישית של כל אחד ואחד. דפוס החירות האישי הוא סמן ימני".

סגור לתגובות.