ברכת מדריכים לפסח

חג שמח של החירות להיות, של משפחתיות מחבקת והמון אהבה, דורית.

מדריכים: "השלום השלווה הרוחשת ואורה האהבה לכם, כאן ספיראלת האור, שמחים על הזדמנות לברך ולהעביר מידע.
הפעם ברצוננו לברככם בחרות להיות, להוות בתוך עמכם, ביניכם לבין עצמכם ועם האחר/ים. אומר הדבר כי כל אחד מכם מודע להיותו אחד יחיד ומיוחד וחלק מ… בדיוק באותה המידה, בו זמנית, כל רגע. אומר הדבר כי מודעים אתם להשפעתכם, להדהוד הנובע מכל מילה, משפט או הבעת פנים שלכם, בדיוק כפי שמודעים אתם לאחר.

מבקשים אנו לברך אתכם במתת האהבה, או נכון יותר, בחיבור למקור האהבה בעצמכם, לעצמכם ולכל יצור נברא, תוך שמודעים אתם שאהבה ביקום פירושה יחסי גומלין זורמים ומופלאים בין הכל להכול. יחסי גומלין המאפשרים חיבור ונפרדות, שינוי והשתנות, הזנה ושייכות, המתאפשר ליישמם בכל עולם.
יחסי גומלין המאפשרים לכל אחד ואחד להיות, לגלות, למצות את מי שהוא, דרך ועם הסובב.
מודעות זו, כשמופנמת, יוצרת שלום עם העצמי ועם ה"עצמיים" הסובבים, בכל רמות ההוויה. לשם חוויית יחסי גומלין אלה מבקשים אנו לצייד אתכם בתרגיל, בהדמיה שתקל על חוויה והפנמה:

תרגיל הדמיה
עצמו את עיניכם ודמו עצמכם במרכז אינטרנטי של קליטה ופליטה, כאילו ועומדים אתם בספריית ידע אינטראקטיבית, שכל ידע ספריה מהדהד אליכם ואפשרו לעצמכם לחוש
כמרכז קולט המשדר מעצם היותו, מבלי שאתם עושים דבר פרט להתמקדות בשדרים, או שמא נאמר, ברשת הקשר היוצרת יחסי גומלין ושבתוכה מתקיימים יחסי גומלין מעצם ההיות, כשאתם המרכז המתבונן, הקולט, המשפיע ומושפע, מעצם היותו.

ככול שתתרגלו הוויה זו, ייפתח בפניכם ידע האהבה החובקת כל, ידע האינטימיות, הזרימה החופשית, החופש להיות, האינטראקציה המתמדת ביניכם לבין הכול, השייכות המתקיימים מעצם ההיות, הייחוד והאחדות.
אור של פעימה משותפת של אהבה ושלום, של שמחת ההיות ואהבה חובקת כל לכולכם"


כל הזכויות שמורות לדורית יעקובי

סגור לתגובות.