ברכת מדריכים לראש השנה

"השלום הברכה ואור האהבה לכם כאן יהושפט עזרה וחברי ספיראלת האור. מבקשים לברך בשנה זו באופן אישי וכללי בברכת האיזון, והבריאות כתוצאה.

ולמה הכוונה, לשנה של מעבר מהקצנות לאיזונים חדשים שיאפשרו בריאות הנפש, הגוף, העם והעולם. איננו מבקשים להדגיש אי איזון, וקיצוניות דרסטית כפי שנחוות כרגע

בכדור הארץ, אלא, מבקשים אנו לסייע בידכם ליצור עולם חדש של איזון ובריאות, כתוצאה. 

לשם כך עליכם ליצור חזון אישי וכללי של שלום בתוך עצמכם ומחוצה לכם.

ככל שירבו אלה היוצרים חזון של שלום והרמוניה פנים וחוץ, כך יתאפשר שינוי של ממש הלכה למעשה.

נציע לכם דרכי יצירה, אך כל אחד מוזמן ליצור את חזון "אחדות הניגודים ההרמוניה" השלמה שלו.

שלב א' – התפנו מכל מלאכה, קחו נשימה עמוקה והתבוננו אל חזון השלום הפרטי שלכם.

כל חלק בחזון (פאזל) שעולה בעיני רוחכם כתבו עד שיווצר חזון השלום, האחדות, האיזון הפרטי שלכם.

שלב ב' – החזון הפרטי על בסיס החזון הארצי.

שלב ג' – החזון הפרטי והארצי על בסיס החזון העולמי. 

בכל שלב אתם מוסיפים עוד חלקים לתמונה עד שתהא גדולה ומקיפה ותוכלו לקבל מושג מודע לגבי תמונת השלום הפרטי,

האיזון והאחדות ביניכם לבין עצמכם, לבין הסובב, במדינה בה אתם חיים ובכדור הארץ בו זמנית.

במילים אחרות אתם יוצרים מודעות לגבי פירושם של מושגים שחלקכם הגדול משתמש בו המון אך לא בהכרח מודע לכל פרטי הפרטים לחזון השלום, האחדות וההרמוניה

האישי והכללי.

אנו מדגישים זאת משום שעל מנת שחזון (כל חזון) יצא מן הכוח אל הפועל ויתגשם, עליכם לדעת אותו. הידיעה נותנת כוח מכוונת צעד ומאפשרת להתכוונן אל כל מה שיוצר

ומאפשר שלום ואיזון וכתוצאה בריאות על כל 4 הרבדים. כך מחשבה בוראת מציאות.

מברכים אנו אתכם ביצירת חזון מופלא של שלום פנימי וחיצוני שעוצמתו תזהר כשמש באמצע היום והשפעתו תצטרף לחזונות דומים ותאפשר שינוי הלכה למעשה.

לסיכום נדגיש כי מודעות והתכווננות יומיומית והיענות למודעות ולהתכווננות בפועל יוצרת שינוי רב עוצמה גם אם בתחילת הדרך הוא איננו נראה כלפי חוץ. 

זיכרו, כי כל דבר נוצר פעמיים פעם בדמיון ופעם במציאות.

שנה של שלום, איזון אהבה, מבורכים אתם מחברי ספיראלת האור.

סגור לתגובות.