כיצד ניתן ליצור שינוי תודעתי על ידי הדמייה חלק ב'

"עליכם להבין שמדובר בשינוי תכנת החיים! בשינוי תכנת ההפעלה, על כן ומכאן מבקשים אנו כי תשימו את תודעתכם הערה, הערנית לאור הבורא שאתם והבורא שלכם, הזורם בתוככם ואילכם תדיר.
יודעים אנו כי הדברים נשמעים מוזרים ואולי אבסורדיים לאוזן האנושית, אך מדובר בניסים מבחינתכם! קרי, מספיק שתשומת לבכם האנושית תהא ממוקדת במודע, יום, יום, שעה, שעה, לאור המתערבל ושוקק החיים הזורם בכם ואליכם, על מנת שדפוסי התכנה הישנה יפסיקו לנהל אתכם.

תרגיל זה מעורר את תאי הזיכרון מתת ועל המודע ומאפשר לכם להוות במרחב הבנה, ראייה ותבונה גדול יותר מלכתחילה, גדול מ"ראיית חור המנעול" המקובלת עד כה.

בדרך זו מתרחב בסיס ההתייחסות ובמילים אחרות, גדל מיפתח הזיכרון המודע וכתוצאה מתחבר למקור הנביעה מעצם ההיות, המייצר היענות אינסטינקטיבית שמעבר ל"מערכת האוטומטים" האנושית הישנה.

אכן, מאפשרת ידיעה זו שינוי בהתנהלות היומיומית מעצם העובדה שהאוטומטים אינם נכנסים לפעולה. הם קיימים כחלק מכול מה שקיים כתוצאה מניסיון המצטבר של "מהות האור" אך אינם עומדים עוד בתור "שומרי סף" כפי שהיו ולעיתים עוד הווים, היום.

בדרך זו אתם שמים דגש ומאפשרים הזנה של הבורא בנברא, מאפשרים ל"מהות האור" שמפיחה חיים בחומר ביטוי דרך הגוף במקום שהגוף ייתן חיים ל"מהות האור", הפיכת כיוון מודעת. אנו חוזרים:
"מהות האור" היא הנותנת חיים והמאפשרת הוויית חיים בגוף, המהווה כלי התממשותה! קרי, הדגש עובר מהגוף לנשמה מהאור לחושך".

קולטים אנו את התערבלות הדפוסים האנושיים שלעיתים צובעים את האור, אור המהות" עד כי אתם נשבים לרגע, בעיסה האנושית הכולאת, אתכם בטווח אמונותיכם, דעותיכם, צפיותיכם ושאיפותיכם הבלתי ממומשות והמתממשות "כאשר יגורתי בא לי". העצמה המחשבתית החובקת יקום מוזרמת להפעלת הדפוסים האנושיים ולשימור דפוס הסוגיה הגרעינית. קשה לכם להרפות מה"סוגיה הגרעינית" ואנו מבקשים להסב את תשומת ליבכם לכך: השחרור של ה"סוגיה" כמוהו כהתמוטטות העולם המוכר והבטוח שיצרתם לכם. כול אושיותיכם האנושיות מונעות ומופעלות מדפוס זה, הדעות על עצמכם, על העולם, כולם נובעים ממנה. היא הפכה לעוגן, לקרקע עליהם אתם נשענים. האם אתם מסוגלים לראות את גודל האבסורד?!

אתם משליכים את פחדיכם לאורך מעברים על מצבים, אנשים ומוכיחים אותם לעצמכם בכול דרך אפשרית! אין ולו תחום חיים אנושי אחד בו ההוכחה הזו אינה נוגעת. כך יוצא שאין, ולו תחום חיים אחד, בו הביטחון שלכם מעצם היותכם חוגג, הווה במלואו!

עליכם להסכים להיות מה שאתם בכול רגע נתון ללא השוואות, שיפוט או בקורת, מתוך סקרנות לומדת. להתבונן בהוויה האנושית להיענות לאינסטינקט המוליך, המכוון, האינטואיטיבי ופשוט להיות. הדגש הוא על שתי המילים פשוט ולהיות קרי להוות. כול עוד אינכם מוותרים על ה"סוגיה הגרעינית", תמצאו עצמכם מתערבלים בתכנה הישנה ללא מוצא.
דרך היציאה היא מאוד קלה ומאוד פשוטה וקשורה בנכונות לשינוי ובנכונות לאמון ובאימון, אפשרית ונתנת לכול מי שחפץ.
אור ואהבת יקום בקיום מחברי הספיראלה"

סגור לתגובות.