ברכה לחג הפסח 2014

מדריכים: "השלום הברכה ואור האהבה לכם, כאן יהושפט, עזרה וחברי ספיראלת האור, שמחים על הזדמנות לברך אתכם לקראת חג החרות, האביב, הפסח, הקרב ובא. פתחנו הפעם באזכור של כמה שמות כינוי לחג ולא בכדי: שנה זו מסמלת השתחררות גוברת מכבלי התכנה הישנה שממצה עצמה בכדור הארץ, לחרות של מחשבה חדשה, מבחינת תפישת העולם האנושית. הפעם, יותר מאי פעם עד כה, מסומל חג הפסח כפסיחה על הרגלים ישנים שאבד עליהם הכלח, כשיפוט ובקורת הפוגעים בערך הניצוץ הנברא, המהווה מרכיב מרכזי בגוף האנושי, (מבלעדיו אין לגוף הפיזי קיום). חרות ממנהגים היוצרים חיץ בין היחיד לכלל, בין הבורא לברואיו. שכן החיבור המודע ל"ניצוץ האור" הנברא בצלם, או להפרדה מודעת בין "הצלם" ל"ניצוץ האור", מאפשר השתחררות מכבלי ההפרדה ומהסבל, הכאב והגעגוע שנוצר בהתאם.

סוף, סוף מגיע עידן הקשר והתקשורת בין רוח לחומר ברמת הפרט והכלל ומתאפשרת חוויה חדשה של הוויה. קרי, הערך נתון מעצם ההיות, כול אדם נברא בצלם, בכול גוף שוכנת נשמה המהווה חלק אחד בפזל הבורא, חלק חשוב ומשמעותי ככול חלק אחר, מבלעדיו הפזל אינו שלם, כשכול חלק ("ניצוץ"), משמש מראת צמיחה והתפתחות, מבלעדיה אין מתאפשרת הגשמה דרך חוויה.

זהו חג המסמל חרות מהגבלות הנוצרות עכב אמונות המעכבות שמחת ההיות, שוויון הערך והרגישות לעצמי ולאחר באותה המידה.

מבורכים אתם ביכולת להוות את אנרגיית הניצוץ הלכה למעשה בעזרת צלם האנוש שלבשתם ודרכו. מבורכים אתם באהבה חובקת כול, בהקשבה ורגישות, ביכולת נתינה וקבלה מעצם ההיות.

מבורכים אתם בחג של חרות בהוויה היומיומית, של התחדשות ושל צמיחה מזינה ומספקת, בברכה אוהבת וחובקת מחברי "ספיראלת האור"

סגור לתגובות.