התנסות כמטרה

מדריכים:  "השלום הברכה ואור האהבה לך כאן יהושפט עזרה וחברי ספיראלת האור מבקשים לומר לך כך:
ראשית, להדגיש כי אכן המעבר בין התוכנות מעלה סוגיות ישנות רבות (עליהן אתן מדסקסות),

לגבי מה נכון לנשמה בגוף כ"דור לימוד", מה ייעודה, מדוע מתקיימת תחרותיות והשוואתיות כה גדולה, מעבר לזיכרון עולמות אחרים "המזדחל" למודעות ההכרתית לעיתים ומותיר תחושה של "זה לא זה" או "אפשר אחרת" וכדומה.

שנית, כי המטרה היא התנסות כפי שכבר ציינו מספר רב של פעמים וכי ההתנסות רקומה ב"דם", "גנים" של כולנו באשר אנו היות ודחף ההתנסות הוא החיים, הגשמה דרך חוויה פירושה חיים.

שלישית, בכל עולם אליו משתקפת הנשמה, ישנה התוויה (מעצם התנאים באותו העולם), להתנסותה, לביטוי עצמה, למימוש מהותה, מעצם היותה.

ב"כדור לימוד" קשה לכם לקבל זאת שההתנסות, שביל החוויה, רקום בזיכרון התאי של כל מי שבוחר להיוולד לעולם מסויים, מעצם ההיות. אישיות;

א). תגיב לתנאים מסוימים בצורה שונה מאישיות

ב). משום מבנה שונה, מטרות מידיות שונות להגשמת עצמה, מקום אחר, שונה, בפזל ההתנסויות באותו עולם (אכן, תפקיד שונה, אם תרצי), את זה ניתן להבים. אך שהתכנית נרקמת מעצם האישיות, את זאת יותר קשה להבין.

מה פירוש "התכנית נרקמת מעצם האישיות". ובכן, אינספור היבטי אפיון כמו חלקי הפזל האישי, נשלחים לעולמות שונים ויוצרים אינטראקציה (דומה מושך דומה ומשלים), עם חלקים אחרים. קרי, נוצר ריקוד משותף בהתאם לזמן, מקום, תרבות ותנאים (אקלימיים ואחרים) שאיננו מוכתב מראש.

למעשה, דבר אינו מוכתב מראש, הכל קורה משום שקורא; קורא למימוש, להגשמה, למיצוי הפוטנציאל, להתנסות. על כן התנסות = הצלחה והצלחה = התנסות.

אכן דורית, הנטיה האנושית לכרוך צווים, חוקים, התוויות ותוויות, מקשה על ההבנה כי עצם האישיות הנבחרת ממגנטת אל עצמה כל מה שמאפשר לה למצות את אישיותה, להתגבר על פחדיה, קרי, להשתחרר מכל מה שמונע ממנה להיות היא בכל מאת האחוזים ברגע נתון של זמן.

שימו לב כי אין מדובר במאה אחוז אלא ב… ול… רגע נתון של זמן בלבד!! מאה אחוז הוא כל רגע ובכל רגע.

סגור לתגובות.