הכוח המניע

הכוח מניע – ערך עליון

המדריכים נתנו לי מידע על הכוח הערכי המניע אותי וציינו שעלי להכירו ולעזור לאחרים להכיר בשלהם.
הרעיון העומד מאחורי הדברים הוא שקיימת אנרגיה בסיסית המניעה הכול, המתבטאת באין ספור צורות דרך ההתממשות עצמה. כלומר, המגוון הגדול שקיים ב"אין" (הבורא הראשוני), בא לידי ביטוי דרך הפנים השונות.

אל אף שכולנו חלק מן הבורא הראשוני.

ביקשתי מהם לפרט יותר וקיבלתי שני תקשורים בהם אני מבקשת לשתף אתכם:

מדריכים: "הערך העליון של כל אדם באשר הוא (מדברים אנו על "כדור לימוד" כרגע) ,מהווה דרך, נווט, הגורם לנשמה ללכת בשבילו, לאורו, לא משנה עד כמה הסביבה תומכת, או לא.
כשזה 'ערך עליון', יש לו את כוח ההנעה הגדול ביותר עבור הנשמה, מבלעדיו לא תוכל להסתכל לעצמה בעיניים, (כפי שאתם נוהגים לומר).

בנוסף, אותו 'ערך עליון' מהווה את חץ הכמיהה, הגעגוע, וצורך המימוש מהווה אור יקרות, המפעיל את הנשמה בגוף על אף ולמרות קשיים.

כמעט ניתן לומר שאלה אמות המוסר. כמעט ניתן לומר שזה מעבר לאדם עצמו, היותר חשוב ו/או משמעותי, ממנו.
כוח המקור "מתפרנס" מ'ערך עליון' של ברואיו, מהאידיאלים, מהדחף הבלתי נלאה לגלות, לחקור, כגורמים מנחים ומובילים.

'ערך עליון' הוא הרוח המניעה, המפיחה חיים, המדליקה אור בחדר חשוך, האור בקצה המנהרה וכד'. אליו בני האדם, בחלקם הגדול, אינם מודעים ל'ערך העליון' שלהם.

על אף שיכולים לבטא אותו בכל מיני צורות, בד"כ אינו מתורגם למודע הכרתי. רוח החיים, מבלעדיה אין חיים, נסתרת, עד שמתגלה, על אף שאין חיים בלעדיה".

המדריכים מדברים על הכוח המניע אותנו בחיים כעל 'ערך עליון'

בתקשור הבא שהעביר לי בר-אל (מהשלוחה של קבוצת "ספיראלת האור" הנמצאת בפליאדות) הוא מכנה את הכוח המניע "כוח העילוי".  

בר-אל מבקש להדגיש את העולם הייחודי של כל אחד מאיתנו,  החי בעולם ייחודי. אנחנו משתפים, מחברים את העולמות על ידי כל מיני דברים, אך בעצם כל אחד מאיתנו מבטא את ייחודו.
בר-אל נתן דוגמה של השקפת עולם; כל אחד מאיתנו רואה את הדברים בצורה אחרת. אנחנו יושבים באותו חדר, שומעים את אותם הדברים, אך כל אחד מאיתנו יראה את החדר אחרת, ישים הדגשים אחרים, ייפרש את הדברים בצורה שונה וזאת על פי השקפת עולמו ועל פי הייחוד שלו, למרות שכולנו בני אדם. משום מה את זה קל לנו יותר להבין ודרך זה נוכל אולי לתפוש שדוגמה זו מסמלת את הפנים השונות של ה"אחד" = רב גונית הפוטנציאל הראשיתי מתבטאת בכל אחד מאיתנו, הכול השתקפות של "האחד", של הבורא, "האין". "בצלמו ובדמותו ברא אותם".

בר-אל: "השלום והשלווה, האור והאהבה לך יקרה, כאן בר-אל בראשות הקשר הפליאדי.

מבקשים להודות לך על נכונות, מסירות והתמדה, אותו "כוח עילוי" בו את משתמשת לאורך מעברים לשם הגשמה דרך חוויה.

כולנו, ללא יוצא מן הכלל, מונעים ע"י "כוח העילוי" = דחף מיצוי הפוטנציאל הגרעיני את עצמו = חיים = חיוניות = הנעה = הנאה = הזנה = סיפוק = שמחה והתחדשות מעצם התוצאה.

ובכן, "כוח העילוי" נובע  מ"האין" כמובן ומקבל היבטים רבים שונים אצל כל הנברא מתוכו על פי הקוד שנוצר. כלומר, ברגע שהיצירה הופכת ליוצר, מתקבל ביטוי ייחודי ל"כוח העילוי" על פי אופי היצירה שהפכה ליוצרת את עצמה, את עולמה, את דרך הגשמתה. שהרי כל ברוא באשר הוא יוצר את עולמו הוא, ואין שני עולמות זהים. אכן, קיים שיתוף עולמות, בנייה משותפת, אך לכל אחד עולם משלו. אכן, זוהי סובייקטיביות, הביטוי הייחודי, התפיסה הייחודית, וכך רבות הפנים, מתרבות. למשל, יש הרבה השקפות עולם דומות שנראות אפילו זהות. אם תבדקי את מקור הנביעה של השקפת העולם, יתחיל השוני להתבלט. אם תבדקי את המטרות, השוני יתבלט. ובסה"כ מבדיקת התשתית תגלי שלמרות השקפת עולם דומה, היא שונה וייחודית לכל אחד. וכאן מגיעים אנו ל"כוח המניע" (הנובע מ"כוח העילוי" הנשמתי), הייחודי לכל אחד באשר הוא.
מסבירים אנו על שני רבדים שונים:

1.
האחד, על אותו דחף הגשמה הנוגע בבחירה הראשיתית ומקבל את צביונו דרכה,
2. והשני למעבר נתון = "ההיבט המניע".
כל נשמה באשר היא מונעת על ידי אותו צו אלוקי (כפי שכינו אותו חברנו בסייטה). כלומר, זהו צו החיים וההישרדות שאין בלתו, אך מתיישב או זורם דרך קוד ספציפי, ועל כן מקבל פנים שונות אצל כל אחד ואחד מאיתנו: אצל אחד מתגלה כדחף לגלות, כדחף לחקור, כדחף להבין. אצל השני כדחף לתת ביטוי יצירתי לברוא וליצור. אצל השלישי דרך קשר והקשר בהתאם לקוד הנשמתי הבסיסי ולתדרים הדומיננטיים בסינרגיה נשמתית.
כלומר, אין הכוונה שתדר דומיננטי אחד בין כמה, יוצר את הדחף המניע, אלא השילוב ביניהם הוא שעושה זאת. צו פנימי זה הוא בבחינת ייהרג ובל יעבור
אקסיומה ייחודית".

שימו לב למשפט "ברגע שהיצירה הופכת ליוצר". אנחנו יצירה כל עוד לא נולדנו, חלק מהיצירה האלוהית, כל הזמן. נבראנו בצלם, אך אנו גם יוצרים. עד שלא נולדנו לא הפכנו להיות יוצרים של המציאות שלנו, של העולם שלנו, של ההיבטים שלנו.

סגור לתגובות.